Tusindvis af børn skifter klasse

Foto: Henriette Maj Pedersen (arkiv)

Nyhedsmagasinet Konsekvens sætter tirsdag aften fokus på inklusion i folkeskolen. For kan normalklasserne rumme de ressourcekrævende børn og omvendt?

Flere børn og unge går i såkaldte normalklasser i folkeskolen i dag end for bare to år siden. Skolen skal ifølge en såkaldt inklusionslov nemlig rumme alle, også mange af dem, der tidligere ville blive henvist til specialklasse.

Tal fra BDO Kommunernes revision viser, at knap 50.000 elever på landsplan har skiftet klasse og er blevet inkluderet i det såkaldte normalområde.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der har vedtaget inklusionsloven, som betyder at antallet af elever i specialklasse gradvist skal reduceres fra 14 til 4 procent.

Meldingen fra politikerne har hele tiden været, at der ikke er tale om en spareøvelse, men inklusion indføres for at højne kvaliteten i den danske folkeskole, hvor man tidligere brugte omkring 30 procent af pengene på omkring 10 procent af eleverne.

- Vi skal bruge de mange penge smartere, så vi får en bedre folkeskole for alle elever. Så vi både bliver bedre til at hjælpe elever, der har brug for ekstra støtte i deres klasse, uden at de nødvendigvis skal udskilles til specialklasser eller specialskoler - og så vi samtidig får flere ressourcer ind i skolerne og klasserne til gavn for hele klassen og alle elever, lyder det fra undervisningsminister Christine Antorini (Soc.Dem.)

Men nu viser en undersøgelse foretaget for Danmarks Lærerforening, at udgifterne til specialundervisning på et år er faldet med 4,7 procent, og undersøgelsen konkluderer, at de penge der tidligere blev brugt på området ikke er fulgt med til normalundervisningen

Samtidig viser en rundspørge blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening, at ni ud af ti lærere ikke føler sig klædt på til opgaven inklusion. Ligesom mange forældre er bekymrede for udviklingen og flere vælger nu folkeskolen fra.

Går det den gale vej for folkeskolen, er inklusion kommet for at blive - og hvilke konsekvenser har det for dit og mit barns skoledag?

Se med klokken 19.30 i aften i Nyhedsmagasinet Konsekvens.

Forsiden lige nu