02:28

Salgschef hos NCC, Michael Brask, sidder klar med vanddunken for at demonstrere hvordan "trylleasfalten" virker. Foto: Iben Yvonne Hedemann

1 af 2

TV: "Trylleasfalt" suger regnvandet for at undgå oversvømmelser

For at imødegå fremtidens klimaforandringer med flere skybrud, bliver der som et af de allerførste steder i Jylland, lagt "trylleasfalt" som vejbelægning i et nyt boligområde i Farsø i Vesthimmerland. Asfalten skal virke som værn mod oversvømmelser.

Salgschef hos asfaltfirmaet NCC, Michael Brask, hælder adskillige liter vand ud på den nyanlagte asfalt på en ny byggemodning på Idunsvej i Farsø.

- Nu skal I bare se. Vandet forsvinder simpelthen lige så hurtigt som det rammer asfalten. Det er bare smart, siger han til TV2 NORD.

Asfalten hedder PermaVej, men bliver kaldt "trylleasfalt", fordi den er gennemtrængelig og kan optage store mængder regnvand. Vandet siver lige igennem asfalten. Ned i et 40 centimeter tykt lag af drænende stabilgrus.

Det Vesthimmerlands Kommune, som har bestilt "trylleasfalten" til den ny udstykning.

- "Trylleasfalten" er mere bæredygtig. Nu håndterer vi regnvandet, hvor det falder. I stedet for at vi skal transportere det flere kilometer væk, hvor det skal sive ned. Vi er også helt fri for at tænke på rendestensbrønde, siger Karen Elvang Svendsen, som er civilingeniør i Trafik og Grønne områder i Vesthimmerlands Kommune.

Underdimensionerede kloaksystemer er noget mange kommuner slås med i de her år, fordi man på grund af fremtidige klimaforandringer skal kunne modstå flere skybrud. Det er her "trylleasfalten" kommer ind i billedet.

- Det er for at aflaste vores regnvandssystemer, der her i Danmark vil blive helt overbelastede, som klimaforskerne fordudser. Der vil komme mere og mere vand og flere skybrud, siger Michael Brask fra NCC.

Helt op mod 120 millimeter nedbør indenfor for en time, garanterer entreprenøren, at "trylleasfalten" kan optage.