UCN får flere pladser på jordemoderuddannelsen i næste skoleår. Foto: UCN

UCN får grønt lys til at uddanne flere jordemødre og sygeplejersker

Der bliver plads til endnu flere jordemoder- og sygeplejerskestuderende på de nye hold, der starter på UCN efter sommerferien.

UCN kan fra og med studieåret 2017/2018 øge dimensioneringen på to uddannelser og optage yderligere seks studerende på jordemoderuddannelsen og yderligere 11 studerende på sygeplejerskeuddannelsen.

Det sker, efter at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt UCN's ønske om at øge optaget. UCN kan fremover optage samlet 70 jordemoderstuderende og 356 sygeplejerskestuderende. Det er en stigning på henholdsvis seks og 11 pladser.

- Det er en god nyhed, som vi er rigtig glade for. Et øget optag giver os nye muligheder for at imødekomme det store behov for dygtige dimittender hos vores aftagere og professioner. Samtidig får vi nye muligheder for at tilrettelægge undervisning og skabe god kvalitet i en tid, som er præget af besparelser, siger de to uddannelseschefer Iben Bøgh Bahnsen og Birgitte Folkmann Kure.

- Vi har synliggjort, at der er et behov hos vores aftagere, og vi har dokumenteret, at der er opbakning til at skaffe de fornødne praktikpladser i både Nordjylland og Midtjylland, siger studiechef Lene Zakarias.

De to uddannelser har normalt mange ansøgere, så hverken uddannelseschefer eller studiechef forventer, at det vil give udfordringer at optage ekstra studerende.

- Både jordemoderuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er populære. Så vi glæder os over, at vi har fået lov til at øge optqaget og derfor må skuffe færre med et afslag. Det er en opmuntring i en tid, hvor optaget ofte går den anden vej, siger Iben Bøgh Bahnsen og Birgitte Folkmann Kure.

Jordemoderuddannelsen udbydes kun i Aalborg, mens sygeplejerskeuddannelsen udbydes i Aalborg, Hjørring og Thisted.