Foto: Tv2nord.dk

Udligningsmodel til eftersyn

Frederikshavn Kommune står til at skulle spare et meget stort beløb. På grund af udligningsmodellen skal kommunen spare yderligere 113 mio. kr. Kommunernes Landsforening ser nu udligningsmodellen efter i sømmene.

Frederikshavn Kommune har det svært i øjeblikket. De har mistet mange arbejdspladser og folk flytter væk fra kommunen. Det har betydet en del mindre skatteindtægter end kommunen havde regnet med. Kommunen står derfor overfor at skulle svinge sparekniven.

Finansieringsreformen, hvor en udligningsreform skulle udligne forskellene mellem kommunerne, har gjort det endnu sværere for Frederikshavn Kommune, som skal spare yderligere 113 mio. kr.

- Det har vist sig, at systemet ikke sikrer fuld dækning på landsdelsniveau, bl. a. i Nordjylland, siger Ole Cordsen, chef for Udgiftspolitik i KL til Nordjyske.dk.

Fordi der er forskel på væksten i de forskellige kommuner bliver de også forskelligt ramt af udligningsmodellen.

Ole Cordsen oplyser, at problemet vil blive drøftet i det såkaldte finansieringsudvalg under Indenrigs- og sundhedsministeriet i efteråret.

Hovedeftersynet er ikke færdigt, men hvis en ny regering vil ændre reglerne, kan det godt nå at få virkning i allerede i 2012.

Men det forudsætter en lovændring.