Uenighed om HHX

Gymnasiet i Fjerritslev får ikke uden videre lov til at udvide uddannelsestilbudene til borgerne.

Det er EUC Nordvest med hovedsæde i Thisted, der ønsket at kunne tilbyde HHX i lokalerne på Fjerritslev Gymnasium.

Men det er der delte meninger om.
Blandt andet mener Erhversskolerne i Aars og Aalborg Handelskole, at det er en dårlig ide.

Og endelig er der også delte meninger blandt regionrådspolitikerne.