LIGE NU:

Unge vil bygge bro

Et rekordstort antal unge ønsker at deltage i de nordjyske videregående uddannelsers brobygningsarrangement.

Masser af tilmeldinger
I år er der næsten 1.150 tilmeldte mod 900 i 2007 og 700 i 2006, altså en stigning på 450 deltagere på to år. 800 er nordjyder, mens 350 - primært fra det midtjyske område - benytter anledningen til at sætte kurs mod Nordjylland i denne og næste uge.

Gratis bus
Regionsrådets beslutning om at sikre gratis bustransport til nordjyske besøgende har de to seneste år været med til både at synliggøre arrangementet og til at gøre det lettere at deltage.

Tilfreds formand
Ejner Guldager, formand for Rådgivende udvalg for Regional Trafik- og Uddannelsesplan er meget tilfreds.

- Jeg håber, at mange vil lade sig inspirere af brobygning og vælge en af de mange attraktive nordjyske uddannelser. Jeg er meget glad for de mange tilmeldinger og håber, at det også viser sig til søgningen til de videregående uddannelser i de kommende år. Vi har et mål om at 50 % af de unge skal gennemføre en videregående uddannelse, og det her er bare et af mange initiativer på området.

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet modtager 3/4 af de besøgende, men også for de øvrige institutioner er brobygningsarrangementet vigtigt:

- Vi glæder til at give vores besøgende et indtryk af vores uddannelser. Uanset om de vælger at læse hos os eller ej, for brobygning er ikke bare et rekrutteringsarrangement. Brobygning skal også forebygge frafald. Valg af studie er et vigtigt valg for enhver ung. Det bedste valg træffer man, når man selv har fået et indtryk af uddannelsen og uddannelsesstedet. Det er derfor afgørende, at der sikres en god kontakt mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, og det kan vi gøre gennem brobygningsforløbet. Og det er en god oplevelse både for den uge og for deres nye uddannelse, siger Nils-Georg Lundberg, dekan for de pædagogiske uddannelser, University College Nordjylland

Hvad det handler om
Brobygning giver de unge mulighed for at besøge en videregående uddannelse i to eller tre dage og her møde undervisere og studerende, som vil fortælle om, hvad studiet går ud på. Meningen med arrangementet er at skabe mere kontakt mellem ungdoms- og de videregående uddannelser og på den måde få flere unge til at tage en videregående uddannelse.

Nordjylland har en plan
Region Nordjylland har et mål om, at 50 % af de unge skal have en videregående uddannelse i 2015. Tallet i dag er 40 %, så er der behov for en ekstra indsats for at nå målet.

Du kan stadig nå det
Studievalg Nordjylland står for information om brobygningsarrangement på de gymnasiale uddannelser.
Fristen for tilmelding til brobygningsdagene er overskredet, men man er velkommen til at kontakte uddannelsesinstitutionerne for at høre, om der er plads til flere besøgende.