LIGE NU:

Utilfredshed med skævvridende energiaftale

Forhenværende borgmester mener, det er urimeligt, at det kun er nogle varmeværker, der selv kan vælge, hvad de vil fyre med.

Den røg, der kommer op af skorstenene ved Jetsmark Varmeværk, vil i fremtiden være markant dyrere end den, der stiger til vejrs fra flere af de omkringliggende kraftvarmeværker.

Folketinget vedtog i slutningen af november en ny energiaftale. Her fik kun de 50 dyreste kraftvarmeværker lov til frit at vælge brændsel. Det betyder, at de for eksempel kan bruge biomasse i stedet for naturgas, hvilket i sidste ende resulterer i lavere varmepriser for forbrugerne.

- Jeg er utilfreds med, at fjernevarmeforbrugerne i Danmark ikke behandles efter de samme retningslinjer. Nu er jeg forbruger under et af de kraftvarmeværker, som er tvunget til at aftage naturgas fra staten, og dermed betaler jeg og andre forbrugere en højere varmepris, end vi behøver, siger forhenværende borgmester i Pandrup Flemming Jansen.

Der kan være mange penge at spare for forbrugerne, hvis det kraftvarmeværk, der forsyner dem, får lov at bruge andre typer brændsel end naturgas. Det har man blandt andet mærket i Øster Hurup, hvor kraftvarmeværket i 2012 gik over til at fyre med halm. Her kostede det tidligere 26.000 kroner om året at varme et hus på 130 kvadratmeter op, men nu er prisen reduceret til det halve takket være skiftet af brændsel. Det har været med til at sparke gang i hussalget i byen.

- Det vil jeg gerne ønske Øster Hurup tillykke med, og jeg kan så ikke se, hvorfor borgere i dele af Jammerbugt Kommune ikke skal have de samme fordele, og for øvrigt også mange andre steder i landet.

Flemming Jansen frygter, at det kan få betydning for bosætningen i nogle områder, når det på grund af den nye energiaftale bliver markant dyrere at varme huset op i Pandrup end det er i nabobyen Aabybro. Derfor håber han, at politikerne er klar til at handle.

- Hvis vi lader det være op til et frit marked, så retter priserne sig ind efter det. Og problemet er jo, at naturgasværkerne ikke kan klare sig på et frit marked, så vil man regulere det, så bør man gøre det med en afgift, som rammer ens over hele landet