Uvished om skat bremser mio-investering hos Aalborg Portland

Cementproducenten Aalborg Portland bremser nu en planlagt investering på 200 millioner kroner i et anlæg til biobrændsel, der skal bidrage til at reducere CO2-udslippet fra cementproduktionen.

For hvis Skattekommissionens forslag om højere energiafgifter og afgifter på biobrændsel bliver realiseret, vil det koste virksomheden 180 millioner kroner om året - og det vil umuliggøre investeringen. Det skriver dagbladet Børsen.

- Investeringen skulle fordoble vores brug af alternative brændsler fra 20 til 40 procent. Det ville også bidrage til at reducere vores CO2-belastning. Men hvis selskabets indtjeningsevne falder, er det vanskeligt at investere så store beløb, når det er usikkert, om vi har evnen til at tjene investeringen hjem, siger direktør
for Aalborg Portland, Frands Grex.

Skattekommissionens forslag om nye energiafgifter og en afgift på biobrændsel vil koste Aalborg Portland 180 millioner kroner svarende til to tredjedele af overskuddet i den danske del af forretningen. Derfor er den planlagte investering sat i bero, indtil der er klarhed om eventuelle omlægninger af skatte-systemet.

- Når vi ser resultatet, tager vi endelig stilling. Vi ved godt, at det er meningen, at det skal indfases over flere år, men det sker samtidig med, at de gratis CO2-kvoter bliver udfaset, at vi skal betale NOx-afgift og dobbeltafgift på CO2, siger Frands Grex med henvisning til, at mange danske virksomheder både betaler
CO2-afgift for deres elforbrug og for CO2-kvoterne i EU's CO2-kvotesystem.