LIGE NU:

Vandet presser sig på: Jammerbugt Kommune skal tilpasse sig

Jammerbugt Kommune forbereder sig på vandstandsstigning i Limfjorden. Gjøl-dæmningen skal være en meter højere, siger prognoserne.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan. Her har kommunens embedsmænd set på de udfordringer, en øget vandstand i Limfjorden vil give. Og Gjøldæmningen, der forbinder Øland med Gjøl er et ømt punkt.

- Den skal gerne op i en højde på 2,60 meter for at være klimasikret til det 21. århundrede. Det betyder, at der nogle steder skal lægges op til en meter på dæmningen, siger planlægger Malene Stentoft Sørensen fra Jammerbugt Kommune.

Diget holder Limfjorden på afstand af det bagvedliggende Ulvedybet, som er et vildtreservat, og de tilstødende landbrugsjorde. Men diget fungerer også som en vej, der forbinder Øland med Gjøl.

Allerede i dag opleves der mindre overskyl ved høj vandstand, og kommunen og digelauget har i fællesskab søgt Kystdirektoratet om lov til at forhøje diget.

Her kan du se Jammerbugt Kommunes klimatilpasningsplan