Vandselskab i retten

Foto: TV2/Nord

Hjørring Vandselskab skal nu forklare i retten, hvorfor og hvordan det kunne ske, at store mængder slam kunne finde vej fra Hjørring Renseanlæg og videre til Liver Å - uden nogen fra selskabet opdagede det, og dermed gjorde stor skade på miljøet.

Hjørring Vandselskab er tiltalt for at have udledt slam fra Hjørring Renseanlæg til Liver Å ad flere omgange. Tilbage i maj sidste år skete det hele fire gange, og selskabet udlod at underrette Miljøcenter Aalborg umiddelbart efter udledningen.

Udslippet havde den gang store konsekvenser for vandmiljøet i åen, som blandt andet betød, at en strækning på op mod 16 kilometer var kulsort af forurening.

 

I maj i år var den gal igen. Heller ikke denne gang er myndighederne blevet orienteret korrekt om forhøjede værdier af slam.

Det var lystfiskere, der gjorde myndighederne og Hjørring Kommune opmærksomme på, at noget var galt.

Det var således ikke Hjørring Vandselskab selv, der opdagede, at renseanlægget lod forurenende slam løbe ud i naturen.

Hjørring Kommune, der ejer vandselskabet, bad i foråret om en rapport over forløbet, ikke mindst i forhold til, at vandselskabet ikke selv har opdaget udslippet.

Hjørring Vandselskab mente dengang, at det skyldtes et pludseligt koldt nedbør, og det skyldtes en menneskelig fejl, at det ikke blev opdaget.

 

Retten i Hjørring behandler i dag sagen, hvor der er rejst tiltale for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

Forsiden lige nu