Vejen til Gjøl oversvømmet

Den høje vandstand betyder oversvømmede veje

Her er det vejen mellem Thisted landevej og Gjøl, der er spærret af vand. Det er lige ved Ryå, at vandet har bredt sig ind over vejen.