LIGE NU:

Venstre vil have en samlet Børn & Ungeforvaltning

Venstres byrådsmedlemmer i Aalborg Kommune vil problemerne til livs ved at ændre forvaltningerne.

Venstres Keld Jul Vagner, fra Familie- og Socialudvalget og Mads Sølver Pedersen, der er næstformand for Skole- og Kulturudvalget reagerer på nu den seneste tids debat om truede børn og unge.

- Vi ser gerne én forvaltning til at sikre en god opvækst og uddannelse for børn og unge gennem hele forløbet fra børnehave til udgang af folkeskolen. En sådan forvaltning vil, efter vor opfattelse, hurtigere kunne spotte begyndende problemer, og mere rationelt iværksætte de fornødne tiltag, siger de i en pressemeddelelse.

Ifølge de to er et af problemerne netop at det er svært at gribe ind i tide, og finde det rette tilbud, præcis når der er brug for det. Eksempelvis hører fritidscentrene under Familie- og Socialforvaltningen, mens ungdomsskoler hører under Skole - og Kulturforvaltningen. Pasning af børn i børnehaver er et socialt anliggende, medens skolestart hører til i Skole - og Kultur. Tavshedpligt imellem forvaltningerne giver lang sagbehandlingstid.

- Ved organisering i én og samme forvaltning tror vi på en mere effektiv og bedre service for borgerne og ikke mindst, at vi bedre kan sikre, at børn i Aalborg Kommune får det rette tilbud til rette tid. Venstre vil nu igen tage initiativ til at modne ideen om en børn og unge forvaltning hos byrådets andre partier, om 5 år kan det være for sent for byens ungdom, lyder det i pressemeddelelsen.