De praktiserende Læger i Nordjylland forsøger nu at få gang i processen omkring etableringen af et behandlerhus i Brønderslev. Foto: Rune Borre-Jensen (arkiv)

Venter på behandlerhus i Brønderslev

De praktiserende Læger (PLO) i Nordjylland venter på et behandlerhus i Brønderslev.

Sagen omkring et behandlerhus i Brønderslev kører videre.

PLO har fredag udsendt en pressemeddelelse. De håber at få Region Nordjylland til at placere et behandlerhus i Brønderslev.

PLO skriver i pressemeddelelsen:

De praktiserende læger i Nordjylland har igennem længere tid arbejdet for at få bygget en række behandlerhuse i regionen, herunder i Brønderslev, men desværre er udsigterne til at få husene bygget blevet vanskeliggjort af række tekniske, juridiske og økonomiske forhold.

- Vi frygter at Region Nordjylland ikke formår at udnytte det statslige tilskud på 45 mio. kr. til behandlerhuset i Brønderslev. Tilskuddet er ydet til udkantsområder med lægemangel, og vi er uforstående overfor regionens manglende beslutning af og stillingtagen til den endelig udformning af lejeaftalerne, udtaler formanden for de praktiserende læger; alment praktiserende læge Kaj Bernth.

De praktiserende læger har tidligere offentligt givet udtryk for sin bekymring og frygt for den langsommelige proces med etablering af behandlerhusene. Denne frygt er blevet yderligere forstærket det seneste halve år, hvor PLO i forhandlingerne med regionen ikke er kommet et skridt nærmere en løsning af lejevilkårene.