LIGE NU:

Ventetid på retsmøder

Du må have tålmodighed, hvis du skal have behandlet en sag for domstolene, oplyser P4 Nordjylland.
Den ny politi-lov giver nemlig lang ventetid i de danske retssale. Også i Nordjylland, hvor retten efter reformen kun sættes i Hjørring eller Aalborg.

Christian Lundblad er retspræsident i Aalborg, og beklager den længere ventetid i foråret 2008 sammenlignet med foråret 2006. Dengang gik der eksempelvis 60 dage inden tilståelses-sager blev afgjort. I år er ventetiden 105 dage. De tilsvarende tal for retten i Hjørring er 51 og 70 dage. Almindelige bødesager blev før reformen afgjort efter 69 dage i Aalborg - i dag skal du vente 99 dage på at få din straf. I Hjørring er tallene 47 og 63, og præcis samme billede finder vi på voldssager.

- Der er brugt mange ressourcer på at få sat mange ny byretter op, men der udføres en kollosal arbejdsindsats for at få indhentet det forsømte, siger Christian Lundblad.

Forsvarsadvokat Anders Hjulmand fra Aalborg er formand for advokatrådets lovudvalg, og også han roser retternes arbejdsindsts - men han forudser fortsat lang ventetid.- Ikke mindst fordi der er udsigt til mange flere incasso-sager i nærmeste fremtid, siger Anders Hjulmand.

Ventetiden i Nordjylland er dog langt fra så lang som mange andre steder i landet. I eksempelvis Glostrup var der i foråret seks måneders ventetid på at få berammet en ganske almindelig bødesag.