konomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager fastholder, at udligningsreformen gavner de fattige kommuner, trods kritik fra blandt andet Hjørring Kommune. Foto: Steen Brogaard

Vestager: Ingen lønforhøjelse til byrødder

Indenrigsministeren anerkender at byrådspolitikerne er overbebyrdede, men kan ikke kompensere med yderligere løn for arbejdet.

En rundspørge lavet af DR Nyheder viser, at et stort flertal af de danske byrådspolitikere føler sig overbebyrdet. Men økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) afviser at det ekstra arbejde kan overføres til en større løn. Det skriver dr.dk.

- Det store spørgsmål er, hvordan skaber vi arbejdsvilkår, der er i orden. Tiden er jo aldrig til at give politikere mere i løn, men tiden er til at se på, hvordan kan vi tilrettelægge arbejdet sådan, at man faktisk kan overkomme det og få et overblik over sagerne, så man kan gøre sin politiske holdning gældende, siger ministeren til DR.

Den øgede arbejdsbyrde udspringer af kommunalreformen fra 2007, der var med til at give politikerne flere og vanskeligere opgaver.

- Jeg kan fuldstændig genkende billedet af, at vores lokale politikere har fået mere at lave, og har fået vanskeligere opgaver i og med kommunerne er blevet meget større, skal løse vanskeligere ting, og der i øvrigt er blevet færre politikere, siger Vestager til dr.dk.

En lokalpolitiker i en kommune med under 80.000 indbyggere får hvert år 66.387 kroner mens de i en kommuner med mere end 80.000 indbyggere får 79.665 kroner.