Videnscenter på Vendsyssel Kunstmuseum

Et videnscenter for én af det 20. århundredes helt store danske malere Niels Larsen Stevns ser dagens lys på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring 4. juni.

<b>Fagligt løft til museet</b>
Med det nye videnscenter løftes det statsanerkendte kunstmuseum i Hjørring op i en anden liga - både indholdsmæssigt og arkitektonisk. Således rangerer Niels Larsen Stevns blandt de betydeligste kunstnere i det 20. århundredes danske kunst.

<b>Arkitektur i topklasse</b>
Gennem økonomisk støtte fra Realdania har det været muligt for Vendsyssel Kunstmuseum at realisere ønsket om en udvidelse på godt 300 kvadratmeter til videnscenteret.

<b>Hovedværker i Hjørring</b>
Et af kunstnerens hovedværker findes i byens tidligere Centralbibliotek for Hjørring Amt. Her udførte Niels Larsen Stevns i 1936 seks store fresker, en totaludsmykning i det der dengang var de voksnes læsesal. Udsmykningen var en gave fra Ny Carlsbergfondet og har motiver, der fortæller om heroiske hændelser i Vendelboernes historie.
Da Vendsyssel Kunstmuseum i 2003 flyttede til større og mere tidssvarende lokaler i byens nedlagte klædefabrik, måtte museet give afkald på denne enestående freskoudsmykning. Men det var ikke ensbetydende med, at museets interesse for Niels Larsen Stevns nedtonedes.
Kunstneren har hele tiden haft en fremtrædende plads i museets samlinger, som i øvrigt rummer kunst med relation til Vendsyssel. Sværvægtere i den sammenhæng er Johannes Hofmeister, Svend Engelund, Poul Ekelund, Agnete Bjerre og Poul Anker Bech.

<b>Stor opbakning til samlingen</b>
Museets samling af Stevns værker er vokset betragtelig indenfor en kort årrække. Projektet har nydt opbakning fra privatsamlere, fra Kulturarvsstyrelsen og fra museumskolleger rundt om i landet. En opbakning, der har udmøntet sig i en række aftaler om længerevarende deponeringer af Stevns værker på Vendsyssel Kunstmuseum, samt åbenhed for aftaler om lignende deponeringer på sigt. Et godt eksempel på, hvordan de statsanerkendte museer kan arbejde sammen som ét stort `Kunstmuseum Danmark?, én fælles vidensressource.

Forsiden lige nu