Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Vil være bedre til at undgå misbrugssager

Politiet vil udvikle et nyt værktøj, der kan systematisere oplysninger i og mellem politikredsene.

I lyset af en række alvorlige sager om misbrug af børn vil Nordjyllands Politi blive bedre til at finde frem til socialt belastede familier, hvor der er risiko for problemer.

Det skal blandt andet ske ved at styrke samarbejdet mellem politiet og kommunerne og ved at blive bedre til at systematisere politiets egne oplysninger.

- Vi skal blive bedre til at finde de familier, hvor der er risiko for, at børn lider overlast - inden det bliver en misbrugssag for politiet, siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg, Nordjyllands Politi.

I Nordjyllands Politis strategiplan for 2013 fremgår det, at politikredsen vil sætte gang i et pilotprojekt, der går ud på at samordne og systematisere oplysninger i politiets registre i kredsen og på tværs af politikredsene.

Der er tale om et søgeværktøj, som Rigspolitiet har udviklet, og som den nordjyske politikreds vil afprøve og videreudvikle.

Ved hjælp af det nye værktøj, PolSpots socialsøgning, kan politiet finde frem til fokuspersoner og give et signalement af problemerne.

- Vi kan måske se, at der har været et polititilhold, vold eller husspektakler i politikredse, hvor en familie tidligere boede. Det er ikke sikkert, at de enkelte sager giver anledning til bekymring, men det gør det samlede billede måske, siger Claus Hilborg.

Disse oplysninger kan lokalpolitistationernes kriminalpræventive medarbejdere og kommunernes kontaktpersoner bruge til at vurdere, om der er behov for en forebyggende social indsats.

- Det er et system, som kan samordne og systematisere vores oplysninger og give overblik, siger Claus Hilborg.

Dermed får politiet et redskab, så det ikke kun er kommunerne, der kommer med flere indberetninger til politiet, men så politiet også selv samler oplysninger i politikredsen og på tværs af politikredse for at blive bedre til at råbe vagt i gevær.

- Vi kan måske gøre kommunen opmærksom på, at den kan gå ind og gøre noget for børnene i en familie, så vi så vidt muligt undgår sager, der kan udvikle sig til noget alvorligt, siger Claus Hilborg.