Miljøminister Ida Auken på besøg hos familien Holm, som sorterer deres affald. Foto: Johnni Isaksen

Vilde med affaldssortering

Nordjyderne er mindst villige til at sortere affald, viser en undersøgelse, men familien Holm fra Brønderslev kan slet ikke lade være.

Hos familien Holm i Brønderslev er der mere end én skraldespand. Her sorteres komposten fra øvrige madrester, ligesom plast, pap, glas og papir har deres egen spand.

Familien og de øvrige ni huse på villavejen var i foråret med i det kommunale projekt Nulskrald, og da projektet stoppede efter fem uger, var familien klar til at fortsætte sorteringen.

- Det var lettere at starte, end det var at stoppe. For lige pludselig stod man med et stykke plastic, som der ikke var en separat container til. Så det var svært at stoppe igen, og heldigvis er vi da også begyndt igen, siger Birgitte Glerup Holm.

For beboerne på villavejen har nemlig på eget initiativ genoptaget affaldssorteringen og er dermed blandt de danskere, som er i gang med at realisere regeringens ambition om øget affaldssortering og genanvendelse.

Og netop miljøminister Ida Auken besøgte familien Holm tirsdag for at høre mere om deres erfaringer med affaldssortering.

En undersøgelse foretaget for altinget.dk viser, at nordjyderne er mindre motiverede end resten af befolkningen, når det kommer til at sortere især det organiske affald.

Og hvis endnu flere skal med på vognen, så er kodeordet enkelhed, mener miljøministeren.

- Kommunerne skal lave et system, der er let og med et antal skraldespande, der giver mening, og som for eksempel kan stå under køkkenvasken. Og så skal borgerne kunne se, hvor affaldet bliver af. de kan kunne se, at aluminiumsbakker kan blive til cykler, og at bananskrællerne og kartoffelskrællerne kan blive til biogas og gødning, siger Ida Auken.

Miljøministeren vil i løbet af det kommende folketingsår fremlægge en ressourceplan for kommunerne for at få flere borgere til at affaldssortere og genanvende.