02:00

1 af 2

Vildtbestand vokser voldsomt

Bestanden af Kronvildt i Nordjylland er steget voldsomt. En optælling viser, at der er 30 procent flere dyr i år end i 2012.

I Nordjylland anslås det, at der i øjeblikket er cirka 3000 krondyr. Langt de fleste holder til i området omkring Nationalpark Thy, hvor der i år er talt i omegenen af 750 dyr.

Lange fredningstider og gode levevilkår for kronvildtet er hovedårsagen til den store stigning i bestanden. Tage Jensen fra Danmarks Jægerforbund forklarer, at dyrene har optimale vilkår.

- Her kan dyrene leve i fred, de har let til føden - og så har de faktisk ikke andre fjender en os jægere, forklarer han.

Der er ikke noget problem i, at bestanden har vokset sig så stor i Nordjylland, men stiger bestanden lige så meget i de kommende år, kan det blive nødvendigt at skride ind.

- Hvis der kommer flere dyr end der er plads til, så må vi sørge for at holde bestanden nede ved at skyde nogle dyr, forklarer Tage Espersen.

Jagtsæsonen for kronvildt i området starter den 1. november, og løber til d. 31. januar.