Vind var skyld brandkaos

Det var en pludselig ændring i vindretningen, der var skyld i, at den planlagte afbrænding gik galt i Tofte Skov.

Afbrændingen i Tofte Skov gik galt, fordi vindretningen pludselig ændrede sig. Det skriver Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Afbrændingen i naturreservatet skulle have været kontrolleret men kom mandag eftermiddag helt ud af kontrol.

Afbrændingen blev sat i gang først på formiddagen mandag, men en pludselig ændring i vindretningen betød, at de ni medarbejdere fra kommunen og Naturfonden ikke kunne følge med ildens udvikling. De tilkaldte derfor brandvæsenet.

Efter cirka 3 timers slukningsindsats var ilden igen under kontrol. Der blev efterslukket i timerne hen under aften. Ilden udrettede ingen skade på skovbevoksninger i Tofte Skov, men resulterede i, at der blev afbrændt et større areal end først planlagt.

Driftsleder Jacob Skriver fra Aage V. Jensen Naturfond vurderer, at der samlet er afbrændt 20 hektar. Jacob Skriver udtaler, at selvom der blev brændt betydeligt mere af end planlagt, så vil naturen have glæde af det på lang sigt.

Afbrænding af åbne naturarealer er almindelig praksis i naturpleje, da det omsætter en række næringsstoffer og forøger biodiversiteten.