Vintrene gør indhug i bestanden af skarver

Danmarks bestand af de totalfredede skarver er den mindste i 20 år som følge af sidste års hårde vinter.

Antallet af ynglende par er i år faldet med 15 procent til godt 28.000 par, oplyser Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).
For 10 år siden var bestanden på sit højeste, nemlig på over 40.000 ynglende par.

Skarven er forhadt blandt fiskere, fordi den tømmer
fiskeredskaberne for fangster. Og den var tæt på udryddelse herhjemme frem til 1981, da den blev totalfredet. Den hjemlige skarv er beskyttet, også af internationale aftaler.

Det var en hård vinter i både Danmark og resten af Europa, som gjorde indhug i bestanden herhjemme.

Mange skarver, som ellers overlevede, kom heller aldrig i form til ynglesæsonen, så de havde kræfter til at yngle og bygge rede, siger DMU's seniorforsker Thomas Bregneballe.

Skov- og naturstyrelsen har gennem årene forsøgt at holde bestanden ned ved at pøse olie på skarvernes æg, så de ikke klækker. Den aktivitet er i år blevet neddroslet.

/ritzau/