LIGE NU:

Vodskov-borgere i oprør over vejspærring

Alle beboerne på en vej i Vodskov har sendt protest-underskrifter til Aalborg Kommune, efter at deres adgang til hovedvejen er blevet spærret af. En beboer har uden varsel lavet en afspærring med pæle, så gennemkørsel ikke længere er muligt for de andre beboere i området. Og kommunen kan tilsyneladende ikke gøre noget.

Indtil fornylig har beboerne på Smørblomstvej i Vodskov kunnet køre direkte til midtbyen via en mindre vej, men nu har en tilflytter spærret af med pæle. Det omstridte vejstykke har stor betydning for de mange borgere på Smørblomstvej. De bruger nemlig den lille tværvej som adgang til hovedvejen.

- Eftersom vejen har været der i mindst 100 år, forstår vi ikke, at en privatperson bare kan grave nogle stolper i og lukke vejen - vel at mærke uden at en eneste fik noget at vide, siger Birthe Pedersen, Smørblomstvej 12.

Den privatperson, der selv gravede stolperne i og lukkede vejen, bor lige op til vejspærringen.

- Jeg har slet ikke noget problem med, at vejen er blevet lukket for kørende trafik. For mig er det i forvejen bare en smal sti, siger Jesper Hauerslev, Smørblomstvej 7.

De andre borgere synes, at den nye beboer har taget sagen i egen hånd ved at lukke vejen.

- Vi aner ikke, hvor han får begrebet smal sti fra. Vi har brugt den vej altid. Der har sågar været hajtænder på vejen, hvor biblioteksbussen også har kørt. Vi har alle sammen haft børn her på vejen, og vi har da aldrig tænkt på at få en vej lukket, fordi vores børn for eksempel skulle kunne færdes frit og lege på vejen Det kan man da ikke, siger Birthe Pedersen.

Jesper Hauerslev har fået en slags ja af Aalborg Kommune, men kommunens ord er ikke endeligt. Han skal høre de andre borgere i området først, da der er tale om en privat fællesvej. Selv siger Jesper Hauerslev til TV2Nord, at han ikke har fået at vide, at han skulle afklare vejspørgsmålet med de andre beboere, men kommunen har en anden udlægning.

- Den pågældende husejer er blevet bedt om at høre de andre borgere først, siger Henrik Nyrup, teamkoordinator, Trafik og Veje i Aalborg Kommune.