Ulovlig kystsikring virker

Den ulovlige kystsikring ved Lønstrup virker, så havet ikke længere æder af klinten. Kort før jul i 2017 blev der ulovligt skubbet store mængder sand ud over kanten, og efterfølgende blev der også hældt beton ned ad skrænten. Men til trods for at det var ulovligt, er sand og beton endnu ikke blevet fjernet.

Nyhedsudsendelse: 19.30 - 09.12.2019