Unødvendig retssag

Landmand Ulf Nielsen fra Fjerritslev vil sent glemme, da han sidste år fik besøg af Fødevarestyrelsen. Det besøg resulterede nemlig i en retssag og en bøde på 5000 kroner. Årsagen var et manglende læskur til hans kvæg. Men samtidig med retssagen var Fødevarestyrelsen i gang med at ændre praksis på området - så i dag er Ulf Nielsens forseelse ikke længere strafbar.

Nyhedsudsendelse: 19.30 - 10.10.2019