Lokalt bredbånd

Hvad enten det bruges til arbejde eller ren fornøjelse, så er mange i dag dybt afhængige af deres internet. I Vendsyssel har det lokale Hjørring Antenneselskab, HAS, stor succes med sin bredbåndsløsning - her er det en forening, som selv ejer nettet, der leverer bredbånd til 10.000 husstande.

Nyhedsudsendelse: 19.30 - 30.04.2019