Penge til kystsikring

En ny statslig pulje på 40 millioner er afsat til kystsikring, og den pulje håber Hjørring Kommune at få del i. Pengene skal efter planen blandt andet bruges til blød kystsikring ved Lønstrup, hvor man vil sandfodre. Det nye initiativ er dog langt fra nok, lyder det fra grundejerne.

Nyhedsudsendelse: 19.30 - 31.07.2020