PERSONPROFIL

Agnethe Benedikt Mørch

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Spidskandidat i Region Nordjylland

Single 1 barn

I

Agnethe Benedikt Mørch (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Aalborg kommune, og spidskandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Agnethe Benedikt Mørch blev ikke valgt ind for nogen af delene ved dette valg.

Agnethe Benedikt Mørch (LA) var medlem af regionsrådsrådet 2013-2017 i Region Nordjylland, hvor hun var medlem af Forretningsudvalget og Psykiatriudvalget.

Agnethe Benedikt Mørch er uddannet jordemoder og har arbejdet som jordemoder i både Danmark og Norge. Agnethe har desuden haft sin egen jordemoderklinik, der også var en butik for gravide. Hun arbejder i dag som sonograf.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 87 Liberal Alliance in total 2531

Mærkesager

  • Sundhed
  • Børn
  • Erhverv

Med kandidatens egne ord

Flere frie valg
Flere varme hænder

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 819 Liberal Alliance in total 6146
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1846 Liberal Alliance in total 7367

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Flere frie valg
Flere varme hænder

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Liberal Alliance

Tillidsposter

2011 - 2014

Lokalforeningsformand Mødrehjælpen

Uddannelse

2007 - 2010

Professionsbachelor Jordemoder, CVU Nordjylland

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sonographer Scanningsklinikken

2014 - 2014

Midwife Powercare A/S (Norge)

2012 - 2014

Ejer/Jordemoder Boutique Mamma

2010 - 2011

Jordemoder Aalborg Sygehus
I

Politiske hverv

2014 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Liberal Alliance

Tillidsposter

2011 - 2014

Lokalforeningsformand Mødrehjælpen

Uddannelse

2007 - 2010

Professionsbachelor Jordemoder, CVU Nordjylland

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sonographer Scanningsklinikken

2014 - 2014

Midwife Powercare A/S (Norge)

2012 - 2014

Ejer/Jordemoder Boutique Mamma

2010 - 2011

Jordemoder Aalborg Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland