PERSONPROFIL

Allan Norré Pedersen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg

Født 2. januar 1983 i Vester Hassing Single Bor i Aalborg Kommune

F

Allan Norré Pedersen (SF) stillede til kommunalvalget i 2017 op som byrådskandidat i Aalborg Kommune for Socialistisk Folkeparti. Han blev dog ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er medlem af landsledelsen i Socialistisk Folkeparti og er desuden folketingskandidat for partiet.

Allan Norré Pedersen er uddannet cand.soc. i Internationale forhold og Europæiske studier fra Aalborg Universitet, og han arbejder som adjunkt og studievejleder på VUC&hf Nordjylland.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 4 0

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

MINIMUMSNORMERINGER I VORES INSTITUTIONER
Der skal ro på i vores institutioner. Pædagogerne har alt for travlt, da de er for få. Det smitter af på børnene, som bliver stressede og pressede. Derfor må der ikke være flere end 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og ikke flere end 6 børn pr. voksen i børnehaverne.

DEN GRØNNE OMSTILLING SKAL SPARKES I GANG
Vi kan ikke vente længere. Fuld knald på el-biler, vind, sol, osv., hvor den virksomhed e.l. der forurener, betaler for omstillingen til grøn omstilling.

EN STYRKET FOLKESKOLE
Ingen lærer må stå alene med flere end 24 børn, og vi skal have flere klasser med 2 voksne og tid til børnene.

Jeg er 36 år. Til dagligt er jeg HF-studievejleder på VUC & HF Nordjylland, hvor jeg også underviser i Historie.
Jeg er født og opvokset i Vendsyssel i en lille by ved navn Vester Hassing i en arbejderfamilie. Min opvækst har lært mig, at intet kommer af sig selv, og at der skal kæmpes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengereformen som DF, Radikale, Venstre, Konservative og LA indførte er en katastrofe. Sikkerhedsnettet er væk og folk der passer deres arbejde, men mister det, står i en ekstrem sårbar situation

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I år er der f.eks. 1.000 færre gymnasielærere. Der er godt nok mindre årgange, men intet i nærheden af det. Derfor skal vi investere i uddannelse i stedet for at give skattelettelser til de rigeste

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal understøtte den danske model ved f.eks. at sikre at offentlige byggerier laves på overenskomst og så skal de firmaer, der udnytter udenlandsk arbejdskraft jagtes og lukkes

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling skaber ulighed, så ikke mere brugerbetaling. Tværtimod mindre. F.eks. på psykologhjælp og tandlæge

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Det svækker sundhedsvæsenet, da det offentlige skal tage alle patienter. Det skal det private ikke og har dermed en unfair fordel

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker skal ikke gøres op i penge

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et problem at udvise. Det er et problem at få andre lande til at tage imod

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tager ikke engang kvoteflygtninge. Sammen med Nordkorea, er vi et af de få lande i verden, der ikke tager kvoteflygtninge. Paradigmeskiftet er et udtryk for vi er gået alt for langt. De flygtninge der er her, skal vi behandle ordentligt og de skal være en del af samfundet

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed skal ikke begrænses og samfundet skal sætte mennesker fri. Ikke begrænse dem

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er stærkt stigende og det er et kæmpe problem, så ja.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fuldstændig enig. 64.500 børn vokser op i fattigdom i Danmark. Bl.a. pga. kontanthjælpsloftet. I SF har vi sagt at vi ikke stemmer for den første finanslov under en socialdemokratisk regering, hvis kontanthjælpsloftet ikke er afskaffet

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. 74 % af kontanthjælpsmodtagere er vurderet til ikke at kunne tage et arbejde i morgen. Så der er altså andre ting som f.eks. sygdom i vejen. Det skal vi arbejde med, men vi skal ikke straffe folk for at være syge

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler ressourcer i folkeskolen. Det er problemet. Ikke inklusionen

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke hvis tiden bliver brugt rigtig og ikke på sæde til røv undervisning. Der skal tilføres ressourcer, så der kan komme bevægelse ind i undervisningen osv.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fuldstændig enig. Vi skal sætte folkeskolen fri. Afskaf de nationale test og få fokus på læring i stedet for karakterer.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal ned. Vi skal sammen med arbejdsmarkedets parter sætte os sammen og finde en fremtid for det danske arbejdsmarked, hvor vi ikke arbejder til vi dør

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke være en modsætning. Der er givet skattelettelser til de rigeste. De kunne bruges på velfærd i stedet for

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke mere brugerbetaling. Vi skal have mindre brugerbetaling

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er skævt. De store byer har pengene, mens landet betaler. Det skal vi have lavet om på i et nyt udligningssystem

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Det er fair. Uligheden i Danmark er stærkt stigende. De rigeste bliver rigere og de fattigste fattigere. Den udvikling skal vi have vendt

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der kan findes et system, der ikke er for bureaukratisk tungt så ja

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke råd til at sænke skatte/afgifter lige nu. Velfærden bløder. 22 mia spares der på vores ungdomsuddannelser. Det er ren vanvid

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden 2001, hvor de borgerlige stort set har siddet på magten, er vores velfærdssamfund blevet udsultet. Uddannelserne er blevet dårligere og sundhedspersonalet er ved at knække af stress. Det går ikke

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en modsætning. Vi har rigeligt råd i Danmark

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet have fokus på at butikkerne overholder lovgivningen og så skal forældrene spille en større rolle, så unge får et fornuftigt forhold til alkohol

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi giver allerede støtte i dag, men f.eks. kontanthjælpsloftet gør at vi har 64.500 børn, der vokser op i fattigdom. Det er ikke i orden i et af verdens rigeste samfund, så kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Børn skal ikke vokse op i fattigdom i Danmark

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en katastrofe vi har sænket den allerede. Når vi gør det, sker der en stigning i migration og mennesker sulter og dør. Som et af verdens rigeste samfund, skal vi selvfølgelig hjælpe. Vi kan jo tage pengene fra forsvarsbudgettet

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Tiden for forsvarsforbeholdet er væk. Vi skal samarbejde i Europa og det skal Danmark være en del af

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al forskning og erfaring viser at straf ikke virker. Resocialisering virker tværtimod

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke fængsel. Børn skal i skole. Straf til børn er middelalderligt og selvfølgelig skal en 12 årig ikke i fængsel

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf løser ikke problemerne. Forebyggelse og tidlig indsats i stedet for.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Jo hurtigere vi kommer væk fra fossilbiler jo bedre

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De virksomheder, der sviner skal betale.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Den grønne omstilling er vores vigtigste dagsorden og genbrug er en af tingene

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en mærkelig debat om mere eller mindre magt til EU. Ved at indgå i samarbejde har vi indflydelse på beslutningerne. Udenfor EU bliver de taget over hovedet på os, men vi skal stadig følge beslutningerne

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fornuftigt at asylbehandle i nærområderne, men det skal ikke være et opbevaringssted, så Europa slipper for problemet

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fuldstændig spild af ressourcer. Den grænseoverskridende kriminalitet bekæmpes ikke med en grænsebom, men med internationalt samarbejde

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun pga. en overdreven kontrol fra regeringens side, at der visse steder er meget bureaukrati

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi har set det flere steder i Nordjylland, hvor private plejefirmaer er gået konkurs og så ender regningen hos kommunen. Udlicitering skal begrænses, da kommunen fint selv kan gøre det

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skåret helt ind til benet i det offentlige og mange steder igennem benet

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mindre brugerbetaling i samfundet. Ikke mere

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af de ting, vi skal gøre. Men vigtigst er alt er at vi fastholder lægeuddannelsen i Nordjylland og sørger for at lægerne kan blive i Nordjylland, når de er færdiguddannet

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale selvstyre er vigtigt, så borgerne i X kommune kan vælge, hvilken retning kommunen skal gå. Det sagt, skal der være en minimumstandard, kommunerne ikke kommer under. F.eks. skal vi have indført minimumsnormeringer, så der aldrig er mere end 6 børn pr voksen i børnehaverne og 3 børn pr voksen i vuggestuerne

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 135 Socialistisk Folkeparti in total 3082
KV 2013 Personlige stemmer 118 Socialistisk Folkeparti in total 4009

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Flere pædagoger i institutionerne:
I SF har vi en målsætning om at få minimumsnormeringer til børnene, så der sikres en pædagogisk faglighed. 1 pædagog til 3 børni vuggestuerne 1 pædagog til 6 børn i dagsinstitutionerne 1 pædagog til 9 børn i SFO'en

24 elever i klassen og to-voksen ordning
Folkeskolereformen har gode aspekter, men den er underfinansieret og derfor halter det. Lærerne er alt for presset og skal derfor sættes mere fri. Fx igennem lokale arbejdstidsaftaler. Der skal være en øget opmærksomhed på at etablere de inkluderende fællesskaber, hvor alle børn med særlige behov bliver en del af det almene skoletilbud, men hvor der også er plads til specialtilbud med fagpersoner

Rent drikkevand
Vi skal beskytte vores drikkevand og derfor skal vi hele tiden afsætte midler til nye områder med grundvand. Samtidigt skal udledning af gifte og andet stoppes, så der ikke skal lukkes drikkevandsboringer. Fx skal kommunen ikke bruge Round-Up eller andre gifte i ukrudtsbekæmpelse osv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF peger vi på Thomas Kastrup-Larsen, da vi er tilfredse med den udvikling Aalborg Kommune har taget. Fra en industriby til en moderne vidensby. Vi har et tæt samarbejde med socialdemokraterne i kommunen og vi får meget SF politik igennem. F.eks. gode normeringer. Det betyder dog ikke, at vi kan gøre det endnu bedre og det ønsker vi i SF at bidrage til. I Aalborg Kommune er der de sidste 2 år skabt 5.000 jobs. Den udvikling skal fortsætte og det kan Kastrup sammen med SF sikre.

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver flere og flere borgere i midtbyen. Derfor skal vi styrke den kollektive trafik og styrke cyklisme. Vi kan ikke alle kører rundt i biler i midtbyen. Luften vil blive ulidelig og der vil være lange køer. Derfor skal vi satse på at udvikle den kollektive trafik, så den bliver et reelt alternativ. Det samme med cyklisme.

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg Kommune gør meget for oplandsbyerne. Men der er stadig en skævvridning. Der er en tendens til favorisering i de byer, der har repræsentation i byrådet. Det skal vi have ændret på ved at åbne demokratiet op. Vi skal have mulighed for borgerdrevne initiativer, hvor lokalsamfundet får ejerskab over lokale projekter. Ligeledes skal vi sikre en ligelig fordeling, således at alle landsbyer udvikler sig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver flere og flere mennesker i kommunen. Den kollektive trafik skal følge med, og derfor skal der investeres i kollektiv trafik, så det bliver et reelt alternativ til bilen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i fuld gang, men det kan gøres endnu smartere. Det er for dumt skraldeposerne er for lille til stativerne. Det kan vi gøre endnu bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og sundhed hænger sammen, så vi vil sparer penge på sigt. Yderligere vil det tiltrække børnefamilier til kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi understøtter allerede rigtig meget. Men vi kan gøre endnu. Kunst og kultur er sundt for sjælen og gør Aalborg Kommune til en attraktiv kommune.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser desværre flere og flere socialt udsatte pga. regeringens fattigdomsydelser. Det skal vi modvirke al hvad vi kan fra kommunal side, så vi får stoppet stigningen i f.eks. hjemløshed. Ligeledes skal de udsatte grupper involveres i beslutningerne der vedrører dem. Her tænker jeg på f.eks. Udsatterådet, som skal involveres meget mere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overhovedet ikke. Tværtimod kan det være en ressource for især små lokalsamfund, da det øger indbyggertallet og får flere børn ud i lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører skal tjene penge og derfor bliver det kun dyrere og dårligere service med flere private aktører. Yderligere er det kommunen, der står med ansvaret og regningen, når det private firma går konkurs. Det har vi set alt for mange eksempler på

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke enten eller, så det er en falsk modsætning. Vi har ressourcerne i vores samfund. Det er fordelingen den er gal med. De rigeste bliver rigere og velfærdssamfundet betaler. Det er ikke godt nok.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aalborg Kommune er der 166 skoleklasser, der har 25 eller derover elever i klassen. Det er ikke godt for det enkelte barn. En mærkesag for mig er et klasseloft på 24. Hvis der skal være flere end det, skal der være to voksne i klassen. Det vil gavne læringen og udviklingen for det enkelte barn.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beskæftigelsespolitikken i Danmark er generelt håbløs. Der er mere fokus på kontrol end at hjælpe folk i arbejde. Ledige bliver udsat for unødvendig mistænkeliggørelse. Langt de fleste ledige vil bare gerne have et job. De skal ikke straffes og behandles som uopdragne børn

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så store huller i vores velfærd, at skattelettelser, vil være uforsvarligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en mere ligelig fordeling, så hele kommunen tilgodeses

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør allerede en kæmpe indsats og derfor har vi ikke set de samme bandeproblemer, som i f.eks. København. Vi skal hele tiden have fokus på området og sørge for der er de nødvendige ressourcer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode cykelstier får flere til at tage cyklen og lade bilen stå, så det er en helt naturlig prioritet for SF

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores natur. Vi har kun den ene. Der er masser af plads i kommunen, så ingen grund til at ødelægge naturområder. F.eks. skal vi udvide Natura 2000 området på Egholm, så denne ikke bliver ødelagt af en fejlplaceret motorvej

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et spændende kulturliv i Aalborg Kommune med mange begivenheder. I stedet skal vi satse på almen kultur for alle. De større kulturelle begivenheder, har vi allerede og det understøtter vi også.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskellen på rig og fattig bliver større og større. Det skal vi modvirke fra kommunal side.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg Kommune tager imod ganske få flygtninge. De vi tager imod, skal vi selvfølgelig sørge for bliver integreret godt

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er ønske om en hovedrengøring op til jul eller hjælp til det praktiske op til en rund fødselsdag, skal den ældre selvfølgelig have den mulighed i den kommunale hjemmepleje. Det er lettere for den ældre, og det er samtidig med til at fjerne de ”konkurrencefordele”, som den private hjemmehjælp har i dag. Her kan man udover den visiterede servicepakke tilbyde x antal tillægsydelser. Det er vigtigt, at muligheden for tilkøbsydelser ikke bruges til at skære ned på den ældres “basisydelser”

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke enten eller, så det er en falsk modsætning. Vi har ressourcerne i vores samfund. Det er fordelingen den er gal med. De rigeste bliver rigere og velfærdssamfundet betaler. Det er ikke godt nok.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. I SF ønsker vi at indføre minimumsnormeringer, 1 pædagog til 3 børn i vuggestuerne 1 pædagog til 6 børn i børnehaverne I foråret 2014 lavede KORA en undersøgelse, der viste at personalenormeringen i kommunernes daginstitutioner i gennemsnit er faldet med ca. seks pct. fra 2007 og til 2012, samtidig har det vist sig at været svært at få alle kommuner til at bruge de penge de har fået bevilget via bloktilskuddet på børneområdet. Derfor ønsker vi SF nationale minimumsnormeringer

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg Kommune er en erhvervsvenlig kommune. 5.000 arbejdspladser skabt på 2 år vidner om dette. Kan vi gøre noget for at tiltrække virksomhed vil det primært være opkvalificering af arbejdskraft vi skal satse på.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så store huller i vores velfærd, at skattelettelser, vil være uforsvarligt.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2010

Cand.soc. Internationale forhold og Europæiske studier, Aalborg Universitet

2005 - 2008

Bachelor Historie, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Adjunkt Aalborghus Gymnasium

2015 - nu

HF-studievejleder og underviser VUC & HF Nordjylland

2014 - 2014

Projektmedarbejder Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

2011 - 2012

AC fuldmægtig Aalborg Universitet

2009 - 2010

Praktikant Europa-Parlamentet

2004 - 2010

Salgsassistent Super Best Nørresundby
F

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2010

Cand.soc. Internationale forhold og Europæiske studier, Aalborg Universitet

2005 - 2008

Bachelor Historie, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Adjunkt Aalborghus Gymnasium

2015 - nu

HF-studievejleder og underviser VUC & HF Nordjylland

2014 - 2014

Projektmedarbejder Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

2011 - 2012

AC fuldmægtig Aalborg Universitet

2009 - 2010

Praktikant Europa-Parlamentet

2004 - 2010

Salgsassistent Super Best Nørresundby

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland