PERSONPROFIL

Anne-Dorte Krog

Social Fælles Liste

Spidskandidat i Aalborg
Spidskandidat i Region Nordjylland

Født 20. oktober 1967 I et forhold 4 børn

G

Anne-Dorte Krog var i 2017 spidskandidat for Social Fælles Liste ved kommunalvalget i Aalborg kommune og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Anne-Dorte Krog blev ikke valgt ind til nogen af delene.

Hun har tidligere været byrådsmedlem i Aalborg Kommune i perioden 2002-2009, dengang som medlem af Socialistisk Folkeparti. Hun var derudover rådmand for Skole- og Kulturforvaltning i Aalborg i perioden 2010-2013.

På nuværende tidspunkt arbejder Anne-Dorte Krog som konsulent og underviser i virksomheden Tradium. Herudover er hun i gang med en pædagogisk diplomuddannelse, og har ydermere en uddannelse som voksenunderviser og en HA i Almen Erhvervsøkonomi.

Anne-Dorte har et aktivt fritidsliv som formand for kommunens kunstfond, medlem af bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje, Røde Kors Aalborg samt Vodskov kultur- og idrætscenter.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 241 Social Fælles Liste in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for at være her for mennesker, der har særlige forudsætninger for ikke at kunne klare alt selv. Det være sig børn og uddannelse, mennesker med handicaps, ledige, syge og ældre. Jeg har stort engagement, indsigt og politisk erfaring til at komme igennem til beslutningerne og vil konstant arbejde for at bedre forholdene for vores børn, ældre og svageste.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

såfremt affaldet genanvendes og ikke bare blandes på forbrændingen. Og såfremt det giver mening i steder for flere plastikbeholdere hvor man skal lægge plastikposer fra renovationen i restaffalt som brændes. det er helt galt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

idræt er forebyggende for sundhed og sparer penge både ved aktive ældre, børn der har sunde fritidsvaner og desuden er foreningslivet forbillede for demokrati, medejerskab og fællesskab. Idræt kan forebygge/helbrede psykiske lidelser som angst, stress og depressioner som koster mennesker og samfund dyrt lige nu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

gerne en omfordeling så en privat kunstsamler ikke får 25 mill til et kunstværk på spritten , men de i stedet går til græsrødder, op-comings og unge talenter samt smalle genre..

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej såvel konkurser som udbud koster kommunen dyrt og medvirker til at forringe serviceniveauet over for ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det indebærer ikke at andre områder får færre penge. det vil spare penge på mindre tildelt støtte, højere beskæftigelse mm.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

normeringen tildeles pr. barn. Vi går ind for øget holddeling efter de principper der giver mening for de enkelte børn.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja hvis man gør de ting der virker. F.eks. at give de unge fritidsarbejde, støtte dem i uddannelse og tør stille krav til deres familier.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget cyklisme betyder øget sundhed og bedre miljø, altså besparelser på sigt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervsejendomme skal ligge hvor adgang til f.eks. trafik og affaldshåndtering er optimal. Ikke midt i natur og hvor trafikken giver problemer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er penge i oplevelsesøkonomi både via skatteborgere der flytter hertil og via turisme.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver i dag brugt betydeligt flere ressourcer i udsatte områder, men boligselskaberne spiller også en vigtig rolle.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mange frivillige foreninger har godt tag i den del, så kommunen kan koncentrere sig om indsatsen i daginstitutioner og skoler, bla via modersmålsundervisning.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kampagner der ikke virker kan roligt beskæres og i stedet bruge pengene på reelle indsatser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kommunen hjælper bedst ved at have gode daginstitutioner, fritidstilbud og skoler så den uddannede arbejdskraft synes at kommunen er attraktrative.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er småpenge i forthold til at pengene skal gå til vejrenoveringer mm hvor erhvervslivet ligger.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 465 Social Fælles Liste in total 1119

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for at være her for mennesker, der har særlige forudsætninger for ikke at kunne klare alt selv. Det være sig børn og uddannelse, mennesker med handicaps, ledige, syge og ældre. Jeg har stort engagement, indsigt og politisk erfaring til at komme igennem til beslutningerne og vil konstant arbejde for at bedre forholdene for vores børn, ældre og svageste.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil at responstiderne sættes ned ikke kun gennemsnitligt men over alt. En regional service skal ikke konkurrere for at lave overskud som et privat firma gør. Desuden har aftalerne åbenbart været så elendige at regionen ikke kan forbedre responstiden eller stille andre krav.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun har ingen politiske resultater, er blot en embedsmand, der gør hvad det øvrige embedsværk siger.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er masser af unødig konsulentarbejde og ligegyldige rapporter der nemt kan fjernes.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nej økonomi må ikke definere sundhedstilbud. Der skal være lige adgang for alle.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

gratis læge og tandlæge er hjertesag for os. Lægehjælp må aldrig blive et spørgsmål om økonomi.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detj er en regional opgave at sikre læger og sygeplejersker i alle yderormråder. Det SKAL prioriteres og det er det ikke blevet. Regionen og Ulla Astman sidder på hænderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører har overskud som mål, en region skal have kvalitet for patienten som mål. Desuden koster det meget at lave aftaler, udbud mm som går fra den direkte patientpleje.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal regionalt være ambulancer, læger og sygeplejersker men det er vigtigt at optimere og koncentrere specialviden på sygehusområdet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej regionen skal sikre akutberedskab i yderområderne men pengenen skal ikke gå fra service men fra administration og sparede sundhedsomkostninger på sigt.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler i den grad kollektiv trafik fra øst til vest og også til at forbinde den mindre lokalsamfund. Togtrafikken skal optimeres med flere stop, og mindre busser eller taxaer til buspris skal kunne bestilles.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelserne skal ligge der hvor de unge gerne vil gå.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes der mangler samarbejde med de øvrige etater og at sygehusområdet burde kunne drives bedre for patienterne med alle de midler der bruges. Posen skal rystes grundigt hvis regionerne skal bibeholde deres eksistensberettigelse.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skåret alt for meget i psykiatrien og distriktspsykiatrien og samarbejdet med socialpsykiatrien er tæt på en skandale. Psykiatrien skal ligestilles med somatikken så syge mennesker sikres hurtig hjælp af høj kvalitet, opfølgning og genoptræning.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor evidens siger at det foregger sygdom og dermed sikrer mennesker livskvalitet og spare sundhedsområdet midler på sigt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forfordeler de velstillede og de i job og den forskelsbehandling er vi imod. De offentlige tilbud skal være hurtige og gode for alle borgere.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja et lokomotiv for regionen er vigtigt for at tiltrække turister, konferencer mm. men gode vilkår i de lokale distrikter er vigtige for bosætningen og skal derfor også prioriteres.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Interesser for vandudvinding og miljø skal gå forud for alt andet. Urenset rent drikkevand kan blive en knap ressource som vi skal beskytte med forsigtighedsprincippet. Better safe than sorry.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

sæt mindre busser eller taxaer ind på ruter med færre passagerer selvfølgelig til samme pris som med bus.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at ungdomsuddannelserne er regionalt dækkende, af høj kvalitet og tilpasset det lokale arbejdsmarked. Derudover skal de i langt højere grad tilbyde støtteordninger, mentorer mm for at give unge med særlige forudsætninger en ordinær ungdomsuddannelse og mulighed for ordinært job.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2002 - 2009

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Røde Kors Aalborg

Uddannelse

civiløkonom/voksenunderviser/diplomleder AAU, aalborg lærerseminarium, probana

Erhvervserfaring

2016 - nu

Konsulent/Underviser Tradium

2015 - 2015

Vejleder/Underviser FOKUS Folkeoplysning

2010 - 2013

Rådmand, Skole-og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune
G

Politiske hverv

2002 - 2009

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Røde Kors Aalborg

Uddannelse

civiløkonom/voksenunderviser/diplomleder AAU, aalborg lærerseminarium, probana

Erhvervserfaring

2016 - nu

Konsulent/Underviser Tradium

2015 - 2015

Vejleder/Underviser FOKUS Folkeoplysning

2010 - 2013

Rådmand, Skole-og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland