PERSONPROFIL

Anne Mette Mortensen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 7. april 1968 i Lundby (Gistrup) Single 2 børn

O

Anne Mette Mortensen (DF) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er medlem af Patientudvalget, Psykiatriudvalget samt Socialudvalget.

Anne Mette Mortensen arbejder til daglig som overassistent ved Universitetsbiblioteket på Aalborg Universitet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 344 Dansk Folkeparti in total 7361

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

- Der skal være læger i hele Nordjylland.

- Der skal være flere varmehænder på sygehusene

- Responstid skal nedsættes

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at følge borgernes rytme. Hvis der ikke er mulighed for kollektiv trafik, så er det vigtig at lave investeringer for biltrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges pt. mange penge kunst/kultur i Aalborg.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig at der skal hjælpes, men er af den holdning at man skal yde for at nyde - Det kræver også en indsats fra de socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen bliver et problem, hvis flygtningene ikke følger de regler der er for at være i lokalsamfundet/Danmark

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at ve en god kommunikation med alle de små byer i Aalborg kommune. De små byer kan godt føle et behov, men der kan jo ikke bygges f.eks. svømmehaller i alle byer - Måske ville et fodgængerfelt ved byen skole være en bedre investering.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal reageres hurtigt, når det opdages at de unge kommer i kriminelt miljø - Jo længere tid de er der, jo sværere ea det at få dem ud af miljøet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg har inden for de sidste år få rigtig mange cykelstier - Tror dt er igtigt bare at vedligeholde disse.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når ens ejendom er betalt, så betaler man stadig for at eje en grund.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1304 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

- Der skal være læger i hele Nordjylland.

- Der skal være flere varmehænder på sygehusene

- Responstid skal nedsættes

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes at det er yderst problematisk, at der efter et budgetforslag hvor det 2 % effektiviseringkrav er fjernet, så finder man ud af, at sygehusene i Region Nordjylland skal spare, fordi der er brugt for meget i dette år - Hvem er det der ikke holder øje med regnskabet i løbet af året?

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder,hvor jeg ikke mener at det ikke er det offentlige der skal have omkostningen.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves praktikaftaler med læger i yderområderne - Det er vigtigt at der laves et godt samarbejde imellem de medicintuderende/nyuddannede læger og de eksisterende praktiserende læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det supersygehus der er ved at blive bygget i Aalborg, kan ikke rumme det antal patienter et burde. Der vil derfor være brug for de lokale sygehuse, især hvis det skal undgåes at udskrive patienter for tidligt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke altid i forhold til at det handler om sygehuse, handle om pris i forhold til hygiejne når det gælder rengøring og vaskeri. Det er vigtigt at vide om der er brug for en fastansat håndværker, eller der kun er behov 14 dage om året. Alt skal vurderes efter hvilket behov der er.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke gå ud over det generelle serviceniveau. Det handler blandt andet om logistik og placering af akutberedskabet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror det er vigtigt at undersøge behov i lokalområder, sådan at servicen bliver optimal.l

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionens opgaver kan sagtens fordeles imellem stat og kommuner.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DF ønsker at fjerne kravet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gøres jo allerede. Afhængig af alder indkaldes alle til forskellige sceeninger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De er gode ja, men ikke alle har økonomi til sundhedsforsikring. I en velfærdsstat hvor vi alle betaler vor skat, der skal der være muighed for at komme på sygehus, hvis det er nøvendigt.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst giver både indtægt og omkostning, men vækst er godt når de to ting kan følges ad.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vide, om råstofudvindingen tages med hensyn til de omkringliggende beboelser.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Boghandlerassistent G E C Gads Boghandel, Aalborg

Erhvervserfaring

Overassistent Aalborg Universitetsbibliotek
O

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Boghandlerassistent G E C Gads Boghandel, Aalborg

Erhvervserfaring

Overassistent Aalborg Universitetsbibliotek

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland