PERSONPROFIL

Bent Skovgaard Olsen

Enhedslisten

Spidskandidat i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 15. juli 1958 i Østermarie Bornholm Gift 2 børn

Ø

Bent Skovgaard var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Rebild kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Bent Skovgaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han sad i Rebild Byråd 2013 - 2017 for Enhedslisten, hvor han har været medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.
Til daglig arbejder Bent Skovgaard som uddannelsesvejleder i Aalborg Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 102 Enhedslisten in total 553
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 85 Enhedslisten in total 532

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er ikke særligt præcist. Byråd og udvalg arbejde med mange forskellige områder, hvor der skal træffes forskellige principielle beslutninger. Byrådet sagsbehandler normalt ikke enkeltsager. Embedsmændene skulle meget gerne hjælpe med god sagsfremstilling, sikre lovhjemmel mv.

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os komme videre med affaldssortering version 2

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke private aktører i ældreplejen. Erfaringerne fra andre kommuner konkurser osv.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundheden er skæv. Alt erfaring viser at forebyggelse er en rigtig god investering. Det frigører midler til andre området.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder for at der maksimalt er 24 elever i klassen. Vi arbejder desuden for, at der også skal tages hensyn til antallet af elever i klassen i forhold til inklusion og andre problemstillinger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det tror vi ikke!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis SKAT sørgede for at alle betalte deres skat! Ifølge Det Offentlige skylder 2375 personer tilsammen 262.062.775 kr. til SKAT. Det svarer til at hver borger i Rebild Kommune 8.990 kr.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rebild Kommune har en Landdistriktpolitik. For os er det vigtigt, at det ikke er borgernes postnummer der bestemmer om det er godt at bo i Rebild Kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har aktuelt ingen konkret viden om behovet for forebyggende arbejde i forhold til at holde unge væk fra bander og kriminalitet. Vi har en forventning om, at forvaltningen underretter os i forhold til disse problemstillinger. Rebild Kommune har en handleplan for SSP-samarbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal der være flere cykelstier. Men der skal også være en god infrastruktur og trafiksikre veje. Det er ressourcerne der er problemet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder for at styrke et aktivt og mangfoldigt kultur og fritidstilbud. Alle skal have mulighed for at opleve kulturtilbud uanset, hvor man bor i kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale indsats i forhold til udsatte er ikke centreret omkring særlige boligområder. Vi får derimod stadig flere oplysninger om dårlige boligforhold. Det drejer sig om mennesker der er ramt på økonomien af regeringens reformer. Vi hører om familier, der bor i boliger der ikke lever op til forventet standard 2017. Det er der derimod brug for indsats i forhold til.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes de nødvendige midler til sociale indsatser. Det gælder også indsatser for sindslidende. Vi accepterer ikke forudsætningerne, at det samtidig betyder at andre områder får færre penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 34 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Lærer Aalborg Seminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Uddannelsesvejleder Aalborg Kommune
Ø

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Lærer Aalborg Seminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Uddannelsesvejleder Aalborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland