PERSONPROFIL

Bente Bang

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 3 børn

A

Bente Bang (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er medlem af Patientudvalget samt Akut- og Praksisudvalget.

Derudover er hun formand for Social- og Sundskolen Skive- Thisted og Viborg samt medlem af Regional arbejdsmarkedsråddet og LAG Thy-Mors.
Hun er uddannet inden for hospitalsvæsnet og arbejder på nuværende tidspunkt som servicechef på Thy-Mors Sygehus.

Valgresultater

RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1339 Socialdemokratiet in total 118400
RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1474 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Fordi at jeg har 16 års erfaring i Amt og Regioner, og 30 års ansættelse inden for sundhedsvæsnet.

Jeg vil arbejde for alt udvikling inden for samme område, deri også Psykiatrien.

Mine store prioritet er også uddannelse, erhvervsuddannelser, det skal være tilgængelig, at kunne tage uddannelse i nærområdet hvor man bor.
Jeg er formand for Social- og sundhedsskolen Skive- Thisted og Viborg, om ganske få år, er der mangel på faglært personale.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både godt og skidt. Der kan på nuværende tidspunkt ikke skaffes læger nok til Regionen, vi uddanner flere og flere læger i Region Nordjylland, men det var jo mange år inden de er uddannet og så længe er det godt at vi kan lave aftaler med Falck og Nordic Medicare.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla Astman er meget vidende, visionær og tænker bredt, som er meget vigtigt i en Region som Region Nordjylland. Ulla Astman skaber mange resultater

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke presse personalet mere, de løber stærk, og der er fejl, som påvirke dem personligt. Vi skal have bedre styr på at de ikke laver opgaver, som andre personale grupper kan overtage, de skal være oversigt helt fra grunden, hvad kompetencer, der er til rådighed til at overtage.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være dem med flest penge, der kan betale sig foran i køen. Det vil da skabe ulighed i sundhedsvæsnet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være økonomien som skal være afgørende for at læger, kommer ud fra byerne, men det skal være den faglige miljøø vi skal tilbyde med sundhedshuse og fællesskab.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil langt fra øge kavaliteten, for de fleste læger på privat hospitalerne, kommer fra det offentlige.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse, er en god ide, men ikke på bekostning af lukning af andre akutsygehuse. Vi har brug for 3 akut sygehuse i Region Nordjylland, på grund af den lange afstand.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må blive en prioritering i budget forhandlingen.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele sundhedsområdet.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er en del af det øvrige sundhedsvæsen, og politikerne sal udvise rettidighed, ved at tildele penge i det område der er behov for. Men der ka n bruges mange flere penge i hele sundhedsvæsnet.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at bruge sundhedsforsikringer kan man jo komme foran i køen, og pengene følger patienten, og dræner økonomien i Regionen, altså kan forsikre sig foran i køen, hvis man har penge. Jeg mener at der skal være lige sundhed for alle.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være udvikling i hele Regionen, så der kan tiltrækkes nye familier, hertil som ikke ønske at bo i byen, men gerne vil ud at bo i naturen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en råstofplan som er godkendt i Regionsrådet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan etablere + biler

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tilgængelig i hele Regionen, så de unge kan få en uddannelse der hvor de bor.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Viborg Amtsråd

Erhvervserfaring

forhenværende Servicechef Sygehus Thy-Mors
A

Politiske hverv

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Viborg Amtsråd

Erhvervserfaring

forhenværende Servicechef Sygehus Thy-Mors

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland