PERSONPROFIL

Bente Koch

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 20. august 1953 i Aalborg Gift 2 børn

V

Bente Koch var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske og arbejdede i dette erhverv gennem 6 år på Aalborg Sygehus. Derefter var hun ansat i 27 års i tre forskellige medicinalvirksomheder i forskellige funktioner indenfor salg og marketing, herunder blandt andet som konsulent, salgsleder og assisterende produktchef. Siden 2010 har Bente Koch været ansat som innovationskonsulent i Idéklinikken, Region Nordjyllands innovationsenhed, hvor medarbejdere og borgere kan henvende sig med forslag til nye produkter, services eller arbejdsprocesser. Her er hun projektleder på forskellige projekter, der skal udvikle sundheds- og velfærdsteknologier til sygehusvæsenet, rehabiliterings- og handicapområdet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 224 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

I mere end 35 år har jeg arbejdet indenfor eller sammen med sygehus- og sundhedsvæsenet. Med mine erfaringer herfra sammen samt stor sundhedsfaglig indsigt har jeg en solid baggrund for at bidrage professionelt med reel viden på sundhedsområdet til de beslutninger, som Regionsrådet har ansvaret for at træffe.

Mine mærkesager:
1: Region Nordjylland sætter borgeren/patienten først
Systemerne – dvs. måden at arbejde på – skal indrettes så de giver effekt og værdi for den enkelte. Mennesket skal sættes før systemet - ikke omvendt - på alle regionens områder.
Vi behandler og tager os af mennesker - ikke behandlingspakker, diagnoser eller sager.
2: Vi skal udvikle fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen
Fremtiden sundhedsvæsen vil bringe stadig flere endags- og ambulante behandlinger. Det kræver helt nye modeller for udrednings- og behandlingsforløb, som region, praktiserende læger og kommuner sammen skal udvikle. Det skal være lettere og mere enkelt at være patient.
3: Et velfungerende effektivt sundhedsvæsen
På sygehusene kan vi se frem til flere og flere patienter og dyrere behandlingsformer. 2 %´s krav eller ej - vi har en bunden opgave: vi SKAL udvikle et til stadighed mere effektivt sundhedsvæsen. Der skal tænkes nyt og anderledes - ikke mere af det samme. Vi skal prioritere mere sundhed -mindre administration.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. er det det muliges kunst at sikre lægedækning i hele Region Nordjylland. Regionen skal fortsat arbejde målrettet og utraditionelt på at få speciallæger i almen praksis til at nedsætte sig som praktiserende læge i Nordjylland

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse er klart en gevinst - men lukning af mindre sygehuse i Region Nordjylland er ikke aktuelt i den sammenhæng. Her er tilpasningen af antallet af sygehuse og funktioner allerede foretaget.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset om vi kalder det 2 procents effektivisering eller noget andet, er det uafvendeligt, at sundhedsvæsenet skal effektivisere patientbehandling og -forløb. Og det kan lade sig gøre.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat Regionsrådet

Uddannelse

Sygeplejerske Aalborg Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Innovationskonsulent Idéklinikken, Region Nordjylland
V

Politiske hverv

Kandidat Regionsrådet

Uddannelse

Sygeplejerske Aalborg Sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Innovationskonsulent Idéklinikken, Region Nordjylland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland