PERSONPROFIL

Betty Steglich-Petersen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 12. september 1949 i København Gift 3 børn

D

Betty Steglich-Petersen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Frederikshavn kommune, og til Regionsrådsvalget i Region Nordjylland. Betty Steglich-Petersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har de seneste 20 år været vicefængselsinspektør på statsfængslet Kragskovhede. Sideløbende har hun undervist i ledelse og Stats- og Forvaltningsret.

Privat er hun gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 135 Nye Borgerlige in total 497

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mht Regionen kan jeg gøre det kort og fordomsfuldt. Nedlæg regionerne. Det kan ikke være rigtigt at vi i et af verdens mindste lande skal have 5 regioner!
Prioriter faglighed - læge/sygeplejemæssig.

Kommunalt står den statslige og Christiansborgs flygtninge-migrationspolitik i vejen for alt.
Sammen med EU´s overhøjhed i forhold til national lov og grænser.
Så længe at kommune har afsat ca 1%0 af et skrøbeligt budget til "migration" - og grænser er åbne - så KAN man ikke tale om velfærd. Heller ikke udvikling, der kun fører til afvikling.
Et globalt udsyn - lokalt forankret.
Frederikshavn ligger midt i Skandinavien har gode havne og vi burde i højere grad satse på Danexit og Norge, Brexit, Grønland - og de nye økonomier i Kina og fjernøsten end på et falleret EU - der er på fallittens rand med et Sydeuropa alle økonomer anbefaler bør gå tilbage til deres egne valutaer.
Iøvrigt har jeg i de 26 år jeg har været "migreret" til udkanten - takket være et statsligt arbejde i udkanten, Statsfængslet Kragskovhede - blevet lokalpatriot og har arbejdet frivilligt for at styrke udkanten - udenfor Frederikshavn.
Der er et kæmpe udviklingspotentiale - både med natur og kulturen omkring det at bo i mindre lokalsamfund, der vil blive et efterspurgt gode i den globale verden.
Men det forudsætter regelsanering og afbureaukratisering - og at vi ikke skal understøtte mennesker, der ikke er flyttet til DK for at bidrage men fordi de er lokket hertil af et EU, der er kørt helt af sporet, selvom det lå i den oprindelige fundats, man blot har glemt at fortælle landets borgere.(!) Romtraktaten og Couvenhove-Kalergi eller Per Stig Møller.
Aftaler med oliestater, der langsomt men sikkert både udhuler økonomi og kultur.
Derfor blev jeg Nye Borgerlige - ikke af lyst med af nød og pligt.
Den pligt som et langt og godt arbejdsliv i en velfungerende retsstat har givet mig - men som er ganske udhulet - og som de unge desværre ikke hører om i skoler, gymnasier eller på universiteter, der ...

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en kommunal opgave at sørge for en lovlig og forsvarlig infrastruktur. Til Der gælder stadig regler for offentligt ansatte, både i ansættelse og kontrollen med, at medarbejdere udfører arbejdet forsvarligt og lovligt. Det er infrastruktur at tilsikre "forsyningssikkerhed" - og man kan ikke overlade ældre - unge og øvrige svage medborgere til private, der går konkurs eller unddrager sig ansvaret. Veje er på samme måde helt afgørende for, at samfunddet fungerer,

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det jeg hører er, at det giver mangel på tilknytning til kammerater og stor ensomhed. Intentionerne er sikkert gode - men går ud over det nødvendige sociale netværk. I forvejen har de mange skolelukninger splittet børn i landsbyer op til ikke at høre til noget sted.

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Birgit er en glimrende taler og har vist stor synlighed. Men hun glemmer, at hun også er chef for en forvaltning, der virker splittet og uvidende om egne regler og procedurer. Vi oplever, at der går for lang tid med møder og forhaling og elendig sagsbehandling - og ukendskab til simpel forvaltningsret. Hun burde som faguddannet sygeplejerske have prioriteret medarbejdere på udførende niveau højere end de mange afdelingsledere og kontorer, der gør Rådhuset til et Babelstårn.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode veje - gode togforbindelser. Om busser helt er stoppet - det er måske en udvikling, men så sørg for gode private transportører Og lad os gøre os så tiltrækkende, at motorvejen også fører nordpå - end kun mod syd!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør kunne effektiviseres. Skal hver idrætsforening have sit eget klubhus ? Saml aktiviteter i samlende landsbyer, hvor der er faciliteter og lad borgerne selv styre budgetter og aktiviteter indbyrdes

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udkantskommune skal man overveje, hvad der får mennesker til at tilflytte. Natur og kultur - og med den grundlæggende infrastruktur i orden. Ellers glem det. Lad os fremhæve den stedbundne kultur - fx Tordenskjold - Istølt - Natur som kultur fx den særlige kultur omkring et oldgammelt og enestående kulturlandskab og de utallige friluftsmuligheder og freden, som folk valfarter for at opleve.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte er et definitionsspørgsmål. Som vicefængselsinspektør på Kragskovhede i 20 år har jeg mødt så mange fantastiske unge mænd, der blev droppet og opgivet allerede i første klasse - i et uddannelsessnobberi - der aldrig kom de "socialt udsatte" til gavn - kun behandlere i endeløse rækker. Hjemløsheden stiger ? Det har behandlere ikke løst, men det gør et arbejde!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem er flygtninge ? Hvad er deres legale status? Deres folkeretlige status? Hovedparten er migranter. Det er ikke "deres skyld" men en skandaløs manipulation fra EU bistået af regeringen. Landets borgere er ikke spurgt. Kommunens borgere er ikke spurgt, om de vil gå med til at afsætte o 1 %o af det samlede budget til "migrationstiltag" Borgernes sikkerhed er heller ikke overvejet med afskaffelse af politi - og pivåbne grænser til Sverige, hvor der i Gøteborg er no-go zoner. Hvor er hensyn ?

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg som sagt ovenfor ikke på. De ansatte jeg kender i ældreplejen er så hårdt pressede, at de bliver syge af gentagne nedskæringer. Stol på et godt og grundigt personale og konverter skriveborde til varme hænder. og mindre kontrol - men til gengæld effektiv. Lav dog evalueringer - og det burde være et krav, at ledere selv prøvede at udføre det arbejde, de sætter medarbejdere til.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er mange ting. Borgerne bør selv være ansvarlige for at bidrage til egen genoptræning - gennem egenbetaling. Andre borgere sørger for ikke at blive syge og handicappede fx gennem motion og levevis. Det er borgernære opgaver som godt i højere grad kunne være civilsamfundets opgave at løse i glade fællesskaber - lokalt og centralt. Vi har været forvænte med at det offentlige har ansvaret for vores helbred og trivsel.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man ikke har en homogen sammensætning af klasser - nytter det ikke at proppe en masse unger sammen og tror, at man kan undervise 25 -30 elever på en gang. Igen bør pengene følge eleverne - og hvis private skoler kan tilbyde noget godt, skal de stimuleres. Skolen må aldrig blive parkeríng. De er vores væsentligste resurse

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når jeg tænker på de unge, der allerede er opgivet og går på kontanthjælp - istedet for uddannelse eller arbejde så er svaret ja.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som anført - fordi kommuneskatten i forvejen er for høj. Vi betaler langt mere end det vi får får pengene. Det skal kunne betale sig at flytte til provinsen. Skulle man spekulere i noget, var det at give skattefordele i en kortere periode for resursestærke tilflyttere - i gamle dage, var der noget man kaldte "ødetillæg" - for det afsagn man led. Brug penge på god infrastruktur - ikke på at leve borgernes liv!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge er ikke alt. Et af mine egen fokusområder er "Styrk udkanten" - som boende i og stærkt engageret i oplandet. Der er afsat 600.000 på budgettet. 1/2 bør gives til de 25 landsbyer som eget budget - til egne tiltag. Kommunen skal understøtte ved at kende love og planer mv - ikke dirigere hvad borgerne skal - ikke som projektledere for gratis arbejde fra de frivillige. Vand græsrødderne og stimuler ildsjæle i stedet for at kvæle projekter mv i uvidenhed og bureaukrati og endeløse processer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Socialt forebyggende arbejde" - skaber erfaringsmæssigt mest arbejde til div behandlere og socialrådgivere. Der skal skaffes arbejde til unge, der skal tages seriøst - og kende kravene allerede fra folkeskolen Der skal satses på erhvervsmæssige uddannelser Der skal satses på de uddannelser, der matcher fx havne og tanke på, at vi i forvejen godt kan tiltrække ingeniører mv, men ikke fastholde dem. arbejdsmarkedets parter har et stort ansvar = V og S

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

cykelturismen er i fremgang i hele verden. Det er muligt en statslig opgave, at etablere cykelsti fra Hulsig til Skagen - men den skal laves! Sikre skoleveje bør være 1´prioritet. Børn skal motioneres - ikke køres - især når de arme unger skal sidde på deres flade - hele dagen i heldagsskolen Brug naturen som fælles læringsrum - ud på cyklen og afsted - sammen med læreren, det er helt galt prioriteret og de gode hensigter er druknet i kontrol og skolereform. Det er synd - for det kunne lykk

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet. Naturen er enestående og en væsentlig resurse i Frederikshavn. Giv flere tilladelser til at skabe erhverv i eksisterende landbrugsejendomme. Giv også gerne udstykningstilladelser. Vi skal følge med - det gør naturen uden problemer og det er helt tåbeligt, at man på den ene side gerne vil have vækst - men at grønne organisationer kan blokere for enhver naturlig udvikling - også i naturen. Naturen er robust. Oplandet var mere beboet og udnyttet for 60 år side

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal nok komme - af sig selv. Og fx DR´s koncertorkester eller det kgl bør kunne financiere at tage på flere turneer - vi betaler i princippet til københavnerfråds. Udkanterne - Produktionsdanmark - betaler for overdanmark med 60 / 60 (Betaling og forbrug) Det er ikke en kommunal opgave, at financiere "Brød og cirkus"

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjern årsagerne. Hvad er et socialt udsat boligområde ?? Ghettoer ? De socialt udsatte borgere lever i forvejen som nomader imellem kommuner, der gerne eksporterer problemet eller lukker øjnene for tidlige indsatser eller konsekvens.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - Det nytter ikke at borgmester er stolt af at få o 1 mio til at få migranter i arbejde, når der samtidig afsættes 54 mio til integration. Statskompensation reduceres helt efter 3 år - derpå er det rent kommunalt Nedlæg jobcentre - de fungerer ikke og eksemplerne på, at der ikke kommer en eneste i arbejde er for mange. Hvis ikke man vil bidrage til samfundet, skal man ikke være her. Integration sker bedst, når der stilles krav ! Det er et demokratisk vilkår. som skal læres fra dag 1.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tja - det er vel ok

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et landsdækkende problem, at egentlig sindslidende svigtes efter man stort set har afskaffet begrebet. Nogle bosteder gør et stort og godt arbejde - og har for få frontarbejdere i forhold til sagsbehandlere. Sæt antallet af sagsbehandlere ned - og lad dem varetage de nære opgaver. PÅ STEDET. Igen er det et område, hvor værgeløse ikke må svigtes pga div nedskæringer og fiflen med normeringer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et område som skoleområdet som nedprioriteres helt vildt urimeligt - som får konsekvenser på lang sigt

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - de penge er stort set spildt - så længe det ikke er infrastruktur og at private virksomheder kan se nogle fordele ved at flytte til Frederikshavn. Det gælder fx praktiserende læger. Måske er det ikke kommunen der bestemmer, men regionen, men så længe vilkårene er så ringe kan vi ikke tiltrække nogen ved at kaste kommunale kroner efter dem. Det er falsk reklame, hvis det ikke har indhold

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi Frederikshavn er den 3´højeste skattekommune i region Nordjylland. Husene er stadig billige men hvis det på den lange bane er dyrere at bo i udkanten kan man ikke tiltrække resursestærke tilflyttere, når der ikke er arbejde til partneren, ikke ordentligt internet og ingen pasning, skolegang til børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 169 Nye Borgerlige in total 3047

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Mht Regionen kan jeg gøre det kort og fordomsfuldt. Nedlæg regionerne. Det kan ikke være rigtigt at vi i et af verdens mindste lande skal have 5 regioner!
Prioriter faglighed - læge/sygeplejemæssig.

Kommunalt står den statslige og Christiansborgs flygtninge-migrationspolitik i vejen for alt.
Sammen med EU´s overhøjhed i forhold til national lov og grænser.
Så længe at kommune har afsat ca 1%0 af et skrøbeligt budget til "migration" - og grænser er åbne - så KAN man ikke tale om velfærd. Heller ikke udvikling, der kun fører til afvikling.
Et globalt udsyn - lokalt forankret.
Frederikshavn ligger midt i Skandinavien har gode havne og vi burde i højere grad satse på Danexit og Norge, Brexit, Grønland - og de nye økonomier i Kina og fjernøsten end på et falleret EU - der er på fallittens rand med et Sydeuropa alle økonomer anbefaler bør gå tilbage til deres egne valutaer.
Iøvrigt har jeg i de 26 år jeg har været "migreret" til udkanten - takket være et statsligt arbejde i udkanten, Statsfængslet Kragskovhede - blevet lokalpatriot og har arbejdet frivilligt for at styrke udkanten - udenfor Frederikshavn.
Der er et kæmpe udviklingspotentiale - både med natur og kulturen omkring det at bo i mindre lokalsamfund, der vil blive et efterspurgt gode i den globale verden.
Men det forudsætter regelsanering og afbureaukratisering - og at vi ikke skal understøtte mennesker, der ikke er flyttet til DK for at bidrage men fordi de er lokket hertil af et EU, der er kørt helt af sporet, selvom det lå i den oprindelige fundats, man blot har glemt at fortælle landets borgere.(!) Romtraktaten og Couvenhove-Kalergi eller Per Stig Møller.
Aftaler med oliestater, der langsomt men sikkert både udhuler økonomi og kultur.
Derfor blev jeg Nye Borgerlige - ikke af lyst med af nød og pligt.
Den pligt som et langt og godt arbejdsliv i en velfungerende retsstat har givet mig - men som er ganske udhulet - og som de unge desværre ikke hører om i skoler, gymnasier eller på universiteter, der ...

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have privatpraktiserende læger tilbage til udkanten. De skal ikke pålægges de mange administrative byrder. Der er et kæmpe ansvar med at være læge på landet - og en generel systemisk mistro til læger - der pålægges urimelige ansvar-

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun er vel hverken værre eller bedre end politikere der ikke har faglig indsigt. Region Hovedstaden lider af det samme syndrom. Fejl bortforklares i stedet for at blive erkendt og rettet.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelser skal findes indenfor regionen. Nedlæg dog regionerne tåbeligt at et lille land som DK har 5 regioner - der delvis modarbejder hinanden og ikke bruger best practice

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første er man nødt til at tage en politisk beslutning af den evt dyreste og nyeste vidundermedicin ikke skal bruges for enhver pris. Dette etiske spørgsmål er vanskeligt - og skal ikke påhvile lægen For det andet er regionerne i forvejen for ringe til at forhandle medicinpriser SE på Norge - der ikke er mdl af EU - helt andre priser Selvfølgelig foregår der uetisk lobbyarbejde fra medicinalindustrien. TTIP er et eksempel på monopoldannelse

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægens konsultation er ofte fyldt med mennesker, der synes de har googlet sig til interessante diagnoser. Lægehuse bør fremmes i yderområder, med flere faggrupper tilknyttet. Et gebyr vil få mennesker til at nøjes med at komme med egentlige sygdomme - fx prisen på 3 pakker cigaretter.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og lægevagt Det er en skandale at regionen uden videre skærer lægevagt væk i Frederikshavn. 50.000 indbyggere uden tryghed Der bør ifaldes ansvar for den manglende dækning

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første er det nærmest tåbeligt, at sætte bygning af 4(?) supersygehuse igang samtidigt. De arbejder knapt nok sammen bevillinger er knappe fra starten - og besparelser og overskridelser er forventede - det sejler

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig ! Alt andet er vildt

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke ??? Hvem ved egentlig rigtigt, hvad regionen laver - ville man opdage, hvis den lukkede i 3 mdr???

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare det knytter sig til "spæklaget" dvs djøffer og regnedrenge.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man i grunden evalueret ordentligt på, hvad man får ud af screeningerne? Hvor mange reelle og hvor mange falske ? Det må også være et personligt ansvar, at man holder øje med sin krop. Læger og sundhedspersonale får i for høj grad skyld for forhold, der er menneskers eget ansvar

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo et generelt udtryk for, at det offentlige ikke er effektivt - Hvorfor mon?

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst er et bedragerisk ord. Ægte vækst, dvs produktion og fremstilling og innovation kan lige så godt foregå intelligent i udkantsområder. Den imaginære vækst (off ikke poduktiv vækst - fx stor adm og off ansatte) er knyttet til byer der modtager mere i skat end de producerer (fx Kbh)

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været megen grusgravning i tidens løb. De gamle mergel-og grusgrave indgår i fine naturgenopretningsprojekter - og naturen heler hurtigt. Det er godt bæredygtigt synspunkt, at man ikke skal hente byggematerialer i udlandet - henset til transport mv

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da an på....Flere teletaxas - hvorfor fungerer det ikke ?

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regional udvikling bør kunne ske uden regionens mellemkomst. Det har i mange år været for galt, at arbejdsmarkedets parter ikke har kunne finde ud af at tage lærlinge, elever mv og at kommuner i samarbejde med uddannelsesministeren ikke har fået flere ungdomsuddannelser lagt ud til yderkanterne

Politiske hverv

2017 - 2017

Kandidat Nye Borgerlige

Uddannelse

cand.jur kbh.s universitet

Erhvervserfaring

pensionist -
D

Politiske hverv

2017 - 2017

Kandidat Nye Borgerlige

Uddannelse

cand.jur kbh.s universitet

Erhvervserfaring

pensionist -

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland