PERSONPROFIL

Bjarne Lyngø

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 18. marts 1953 i Aalborg Gift

V

Bjarne Lyngø var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er oprindeligt udlært maskinmester fra Aalborg Maskinmesterskole og arbejder som salgsdirektør i GEA A/S. Derudover er han formand for Hals Elforsyning og har været formand for Lederne i Nordjylland i 8 år

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 630 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Overordnet : Vi skal have sundhed i Verdens klasse!

• Alle patienter skal sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning

• Akut bilen tilbage til Hals/Egense

• Patienter skal have en patient ansvarlige læge

• Diagnose til tiden

7 mål for sundhedsvæsnet

Vi skal have sundhed i verdensklasse, og derfor skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Regionerne har på mange måder gjort det godt, men der er stadig udfordringer med overbelægning, lange ventetider og for store regionale forskelle. For fremtiden skal det være endnu bedre.

Derfor har jeg og Venstre Regionsråds kandidater 7 mål for sundhedsvæsenet.

1.Ventetiden til diagnose og behandling skal nedbringes.

2.Mere lighed i sundhed.

3.Kræftpatienterne skal behandles til tiden.

4.Overbelægningen skal reduceres.

5.Der skal indføres patientansvarlige læger.

6.Større fokus på demens og kroniske sygdomme.

7.Hurtig og effektiv genoptræning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er igen bevist at socialdemokrater ikke kan udføre et ordenligt politisk arbejde for regionen, de bedste regioner er Venstre ledet

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har fjernet 2% efektiviserings graden så derbliver mere plads til at gøre et bedre pleje for patienterne

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der kan også tilknyttes en SMS ordning

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre går in for at bevare vores mindre sygehuse i regionen

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er viftigt at vi for vores aut biler tilbage til yderområderne igen Hals/Egense

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt sundheds sektoren

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi Venstre hat lige afskaffet de 2%

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er et godt alternative, men den nye behandlings garanti som Venstre har inført har også hjulpet

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst skla også føres i de mindre byer langs kysten så vi styrker turist erhvervet, og butikerne

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så skal der ses på om dækningen af ruten er god og flexibel nok

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal sikre at vores erhverv/og de unge har de rigtige udannelser tilådighed

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

menige medlem af venstre

Uddannelse

Maskinmester Aalborg Maskinmester skole

Erhvervserfaring

Salgs Direktør GEA A/S
V

Politiske hverv

menige medlem af venstre

Uddannelse

Maskinmester Aalborg Maskinmester skole

Erhvervserfaring

Salgs Direktør GEA A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland