PERSONPROFIL

Carsten Sørensen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 13. november 1974 i Hjørring Gift 4 børn

O

Carsten Sørensen (DF) var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Frederikshavn kommune og til regionsrådet i Nordjylland.
Carsten Sørensen blev ikke valgt ind for nogen af delene

Carsten Sørensen var byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune fra 2009 til 2017 og var medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

Carsten Sørensen er uddannet landmand, men arbejder i dag som kontorassistent i Frederikshavn Kommune. Privat er Carsten Sørensen gift med Marites, og sammen har de fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 208 Dansk Folkeparti in total 2854
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 938 Dansk Folkeparti in total 3789

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Hvis man fortsat ønsker forsvarlig og stram økonomisk styring.
Hvor vækst stadigvæk er i fokus, men det enkelt mennesker er før systemet.

Ønsker at følgende:

Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner

Mere fokus på de 2 af de 4 vækstspore "Maritime" og "Turisme".

Stem for en bedre fremtid i kommunen.

En god social- og erhvervspolitik.

En ansvarlig økonomisk styring.

Mere medbestemmelse til ældre og handikappede borgere.

Folkeskolen skal samarbejde med forældrene om barnets tarv.

Gode og stabile levevilkår til syge og svage.

Bevarelsen af aktive landdistrikter.

Mere fokus på erhvervsuddannelse, samt opkvalificering af de ledige. Særligt de ufaglærte.

Styrkelse af turisme.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

It-service, asfaltarbejde, snerydning kunne være nogle områder det kunne være privat udbyder på. Men kræver en meget grundig og ordentlige services- og opgavebeskrivelse inden sådan områder sættes i udb

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være frivillig for den enkelt skoleafdeling om der skal være rullende skolestart og aldresintregret undervisning. Samt alle skoleafdeling burde have klassetrin fra 0 til 9 klasse.

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men en bedre koordination af den kollektiv trafiks ankomst og afgangstider i forhold til skolerne og pasningsordningers åbnings- og lukningstider end der er i dag.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligerne er i dag ikke indrettet til det. Så en længere periode til at indfører. F.eks. kan man i de almen boligforeningerne prøve frem hvilket metode er bedst ved f.eks. forsøg i de enkelt boligafdelinger

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun i forhold til skoleområde, og hvor det kan have en samfundsmæssige sundheds og økonomisk meningen at øge budgettet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede en del penge på det område. Men man kun omlægge det område, ved at de arrangementer/events/kunst og kultur som i flere år har fået støtte. Skulle allerede kunne bevise at de vil kunne klare sig selv. Man burde have en fleksibel regel der siger. Efter 5 år burde de have vist det kan køre rundt uden kommunal tilskud. Selvfølge skal der være en nedtrapningsperiode på 2 til 4 år for de nuværende arrangementer/events. Så de kan tilpasse sig fremtiden uden kommunal tilskud

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskelsbehandling i forhold til deres lovkrav om boliger. Lønpresser og urimelig forskel med bonus og løntilskud over for både dansker, andre udlænding og social udsat til at komme ind på arbejdsmarkedet. Koster flere ressourcer på flere område. Stigning af f.eks tolkebistand med mangedobling af udgifterne på det de sidste 3 år

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men sanktioner i forhold til udeblivelse burde strammes op. Heldigvis er Frederikshavn kommune med i frikommune-projekt, så de rigide regler kan udfordre til at gøre det nemmere for sanktionere end de meget papirkrævende regler der er på området. Særligt strammer sanktioner over for flygtninge end undskyldning de ikke forstår begrundelse for sanktioner over for udeblivelse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede en del penge på det område. Men man kun omlægge det område, ved at de arrangementer/events som i flere år har fået støtte. Skulle allerede kunne bevise at de vil kunne klare sig selv. Man burde have en fleksibel regel der siger. Efter 5 år burde de have vist det kan køre rundt uden kommunal tilskud. Selvfølge skal der være en nedtrapningsperiode på 2 til 4 år for de nuværende arrangementer/events. Så de kan tilpasse sig fremtiden uden kommunal tilskud

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men samtidig også gøre en større indsats for at indpendlerne flytter til kommunen og bliver skatteborger i kommunen i stedet for at pendel til kommune hver dag. Skabe muligheder for at de mange ufaglært kommer i arbejde, også ved at tiltrække virksomheder med mange mulighed for at ledige bliver ufaglært ansatte i stedet for ledige ny.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 361 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Hvis man fortsat ønsker forsvarlig og stram økonomisk styring.
Hvor vækst stadigvæk er i fokus, men det enkelt mennesker er før systemet.

Ønsker at følgende:

Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner

Mere fokus på de 2 af de 4 vækstspore "Maritime" og "Turisme".

Stem for en bedre fremtid i kommunen.

En god social- og erhvervspolitik.

En ansvarlig økonomisk styring.

Mere medbestemmelse til ældre og handikappede borgere.

Folkeskolen skal samarbejde med forældrene om barnets tarv.

Gode og stabile levevilkår til syge og svage.

Bevarelsen af aktive landdistrikter.

Mere fokus på erhvervsuddannelse, samt opkvalificering af de ledige. Særligt de ufaglærte.

Styrkelse af turisme.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for dyrt når kigger regnskaberne igennem i forhold til nuværende praksis hvor medlemmer af PLO driver praktiserende lægerklinikker

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil gøre sundhedsvæsen dyrere i det lange løb. Da borger med mindre indkomst ikke vil opsøge lægen før det er mere alvorligt og sygdommene måske er mere alvorligt. Det vil koster sundhedsvæsen endnu mere end de indtægter man får ind på gebyrer for lægebesøg.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil gøre sundhedsvæsen dyrere i det lange løb. Da borger med mindre indkomst ikke vil opsøge lægen før det er mere alvorligt og sygdommene måske er mere alvorligt. Det vil koster sundhedsvæsen endnu mere end de indtægter man får ind på gebyrer for lægebesøg. Sundhedsydelser skal ikke være afhængig af ens pengepung. Men bedre kombination af indkaldelser til læge- og sygehusbesøg ud over sms, e-boks, mails, men sådan som apps og kalender-reservering. Brug af it og ny teknologi er vej frem

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ske i endnu tættere dialog med kommunerne, erhvervslivet, foreningerne og PLO end det gøre nu. Projekter der både hjælper de ny læger til yderområderne og skaffer deres samlever et jobbet. (Uden ægtefællejobs, så er det opad bakke at lokke dem) Måske i en kortere periode en "økonomisk gulerødde" til at tiltrække flere lægere

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun være deling og uddannelse af læger sammen. Men det vil kræve at der er bedre data-deling imellem det offentlige og privathospitalerne i dag.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuset er nok godt i forhold til hvis specialer og akutfunktioner. Men borger i yderområderne mærker det ikke, da både det lokale sygehus og nogle del af region Nordjylland er akutbiler og antal ambulancer skåret ned til trods der er flere farlige arbejdspladser i de byer og områder. Nej, heller besvare nogle af de mindre sygehuser. Evt. kombinere dem at praktiserende læger kan drive deres praksis i kombination af både ansat på sygehuset og have praksis sammen med flere læger.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en ordentlige udbud- og opgavesbeskrivelse inden mange af disse opgaver sendes i udbud. Ellers er der desværre for mange dårlig eksempler i det offentlige der skræmmer. Blandt andet på Flådestation Frederikshavn er desværre i mine øjne et af de dårlig eksempler på udlictering ikke har gjort det hverken bedre eller billigere ved et udbud.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan man i stedet for kigge ind på struktur af ledelsen og administration i regionen. Både ledelses-lag og antal akademiske ansatte burde der kigges grundig på. I mine øjne er der blevet ansat for mange akademiker i regionen i de sidste mange år.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en stor kortlægning i gang hver eneste år. Samtidig er det også ressourcekrævende for kommunerne. Da de er også er en del af det arbejde, da mange af oplysninger til kortlægning af forurenede grunde skal komme fra kommunerne. Så uden kommunerne tilføres penge til dette arbejde, så vil man ikke kunne undersøge flere grunde alligevel.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun ud fra at kombinere af forskellige af andre transportform end de nuværende. Som f.eks. som NT har gjort i samarbejde med Go More. Mere i den retning.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen burde nedlægges. Men ind til at staten (regeringen) og KL (Kommunerne landsforeningen) har fundet en fremtidig opgaveløsning mellem hinanden, så er "Regionerne" kun et middel for ministeren og kommunerne at skubbe problemer væk fra sig og over på regionerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også et punkt Dansk Folkeparti har fået igennem for 2018. Og det bør være sådan fremad. Det har på nogle områder været stressende for både ansatte og borger i kontakt med sundhedsvæsen p.g.a man kan mærke det øget pres på de ansattet (minut-tyrani)

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men med krav om ikke i nærheden af nuværende drikkevandsboringer og fremtidig drikkevandsreserver. Meget større afstand til ovenævnt af nuværende drikkevandsboringer og fremtidig drikkevandsreserver.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes alternativer, sådan som Flex-, Teletaxa, Go-more i samarbejde med NT/NJ. Men pris skal altså tilgodese at det ikke bliver for kun folk med høj indtægt der kan benytte sig af de muligheder. Særligt i yderområderne.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - 2017

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1992 - 1993

Landbrugsuddannelsen Ladelund Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

Kontorassistent Frederikshavn Kommune

2005 - 2006

Lastbilchauffør Villy Hellidie
O

Politiske hverv

2009 - 2017

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1992 - 1993

Landbrugsuddannelsen Ladelund Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

Kontorassistent Frederikshavn Kommune

2005 - 2006

Lastbilchauffør Villy Hellidie

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland