PERSONPROFIL

Christian Gade Bjerrum

Alternativet

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Født 26. oktober 1981 Bor i Aalborg Kommune

Å

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 6 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Stemmer du mig, så stemmer du på Alternativet og stemmer du på os, så er det fordi du har fattet, hvad det handler om!! Det handler om klimaet!! Det handler om at redde naturen, vores drikkevand, redde dyrene og planterne og tage klimaudfordringerne 100% seriøst!!

Du er måske en af de mange vælgere, der er totalt forvirret, fordi du plejer at stemme S, men deres politik kan du ikke stå inde for. Og plejer du at stemme på SF, så ved du også at de støtter S, så det får du heller ikke meget ud af. Måske er du længere ude på højrefløjen og synes Å er til grin....?
Men sager er, at vi faktisk langt hen af vejen er det eneste alternativ til den seriøse grønne omstilling og til en forandring af den eksisterende politiske kultur, som du heller ikke bifalder pt.

Helt ærlig, hvad har du at miste!?
Giv nu bare din stemme til Uffe og så se hvad der sker.
Det kan umuligt blive værre de næste 4 år end det vi lige kommer fra!

Godt valg! :)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

jeg forstår ikke spørgsmålet, tror jeg. er det gået for vidt, at man inkluderer børn med særlige behov i folkeskolen? Er det det jeg skal svare på? Det er jo fint nok at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen så længe at de får den hjælp de har brug for i relation til deres særlige behov

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Hvilke ydelser snakker vi om her? det er svært at svare på det her, når det er så ukonkret. men som udgangspunkt bør der ikke indføres brugerbetaling på noget, som kan finansieres gennem staten, fordi vi er en velfærdsstat, der passer på alle - især de ældre!

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det kommer altså virkelig meget an på størrelsen af virksomheden

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

jeg har ikke forstand på, om det ødelægger den danske økonomi, men det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, at man bestræber sig på at fordele goderne bedre, så vi undgår mere ulighed.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de rige lande skal hjælpe de fattige lande, basta! Især fordi de rige lande altid har udnyttet de fattige lande og det er på mange fattige menneskers bekostning, at os velhavende vesterlændinge har det så luksus, som vi har det!

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil gøre det mere attraktivt at være læge i Nordjylland bør man også gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske! Og man skal sikre sig at arbejdsforholdene er ordentlige, så man undgår stressede ansatte. Og når man først begynder at prioritere det, så tror jeg at det bliver attraktivt under alle omstændigheder.

44 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forsimplet spørgsmål til en kompleks problemstilling. Jeg er først og fremmest 100% modstander af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm (vest-forbindelsen) Og jeg er heller ikke tilhænger af en øst-forbindelse! Og jeg er sådan set heller ikke tilhænger af en 3. tunnel, men det er trods alt den mest bæredygtige og samfundsøkonomiske løsning, da tunnelen alligevel skal fixes inden for en overskuelig fremtid.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2017 - nu

bestyrelsesmedlem Dansk Skuespillerforbund
Ambassadør Red Barnet

2018 - nu

bestyrelsesmedlem Alternativet Aalborg

Uddannelse

2005 - 2009

Skuespiller, Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

2010 - 2010

Bikram Yoga lærer, Bikram Yoga College of India

2014 - 2016

Council Guide (Teachings of The Delicate Lodge), Spanien og Mexico

Erhvervserfaring

2017 - nu

Skuespiller Aalborg Teater

2017 - nu

Bikram Yoga instruktør PS Studio

2015 - 2016

Skuespiller Teater Momentum - Odense

2013 - 2013

Skuespiller (Steppeulven) Nimbus Film

2013 - 2013

Skuespiller (Nymphomaniac) Zentropa

2011 - 2017

Bikram Yoga lærer Bikram Yoga Copenhagen

2009 - 2011

Partner og direktør Mr. Green Aps
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2017 - nu

bestyrelsesmedlem Dansk Skuespillerforbund
Ambassadør Red Barnet

2018 - nu

bestyrelsesmedlem Alternativet Aalborg

Uddannelse

2005 - 2009

Skuespiller, Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

2010 - 2010

Bikram Yoga lærer, Bikram Yoga College of India

2014 - 2016

Council Guide (Teachings of The Delicate Lodge), Spanien og Mexico

Erhvervserfaring

2017 - nu

Skuespiller Aalborg Teater

2017 - nu

Bikram Yoga instruktør PS Studio

2015 - 2016

Skuespiller Teater Momentum - Odense

2013 - 2013

Skuespiller (Steppeulven) Nimbus Film

2013 - 2013

Skuespiller (Nymphomaniac) Zentropa

2011 - 2017

Bikram Yoga lærer Bikram Yoga Copenhagen

2009 - 2011

Partner og direktør Mr. Green Aps

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland