PERSONPROFIL

Claus Hermansen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 28. januar 1975 i Vejle Gift 5 børn Bor i Mariagerfjord Kommune

I

Claus Hermansen (LA) var i 2017 kandidat til Kommunalvalget i Mariagerfjord kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Claus Hermansen blev ikke valgt indi nogle af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Claus Hermansen er uddannet bachelor i erhvervssprog ved Aalborg Universitet. Han arbejder til daglig som præst i Mariagerfjord Frikirke. Han er desuden næstformand for forældrebestyrelsen for Rosendalskolen i Hobro. Privat er Claus Hermansen gift og far til fem børn.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Stem på mig, hvis du ønsker større frihed for den enkelte til at være den, man er, og selv tilrettelægge sit liv. Stem på mig, hvis du også mener, at pengene generelt har det bedre i borgernes egne lommer i stedet for i statens. Stem på mig, hvis du ønsker et mere frit børneliv uden en heldagsskole!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi opnår intet på sigt ved at være protektionistiske og lukke øjnene for den globale økonomi. Hvis arbejdskraft fra andre lande underbyder danske lønninger, er det fordi skatter og dermed lønninger er for høje i Danmark.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid sundt. Det holder folk skarpe og tvinger dem til at levere god kvalitet.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende, hvor stor den økonomiske ulighed er. Det, der betyder noget, er at vi sikrer et velstandsløft til alle borgere. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark, ville det medføre større ulighed, men ville nogen være dårligere stillet af den grund? Nej, tværtimod!

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsincitamentet er for lavt, når der kun er lille forskel mellem offentlige ydelser og den løn, man kan opnå. Det er fuldt forståeligt, at mennesker fravælger et job i sådan en situation, og derfor må der gøre noget ved det, så det altid kan betale sig at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at det kan betale sig at arbejde. Kontanthjælpsloftet sikrer til en vis grad dette, da der i de fleste tilfælde vil være en forskel på at være på kontanthjælp og på at tage et lavtlønnet job.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for mig og Liberal Alliance, at vi bevarer det gode børneliv, at folkeskolen ikke kommer til at fylde så meget i et barns liv, at der ikke er plads til andet.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen bør sænkes på alle varer!

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er først og fremmest en misundelsesskat, som giver meget lille, hvis nogen, indtægt for staten. Den demotiverer folk, som ellers ville være parate til at yde en ekstra indsats.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre vilkår vi giver erhvervslivet, jo bedre er det for Danmarks fremtid!

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede verdens største offentlige sektor. Den bør ikke blive endnu større!

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske samfund har allerede nu en høj grad af omfordeling. Vi har ikke brug for mere af det, da det fjerner incitamentet til at yde en ekstra indsats.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men alle danskere skal have markante skattelettelser, så der bliver frihed til at leve sit liv som man ønsker.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne betaler rigeligt i forvejen, og det kommer ikke til at gavne nogen af os på sigt, hvis vi gør det vanskeligere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan hjælpe langt flere flytninge i nærområderne for de samme penge som vi i dag bruger på at hjælpe dem her i Danmark.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er generelt godt og motiverer udbydere på et marked til at levere bedre kvalitet.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De administrative medarbejdere i det offentlige gør generelt et godt stykke arbejde, men der er alt for meget bureaukrati i det offentlige, som bør reducere.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en tredje Limfjordsforbindelse. Hvis et brugerbetalt projekt kan løbe rundt, er det selvfølgelig i orden at anlægge en brugerbetalt tredje Limfjordsforbindelse. Der er dog den udfordring med brugerbetaling på en tredje Limfjordsforbindelse, at mange bilister sandsynligvis vil vælge en af de to eksisterende forbindelser, fordi de er gratis, og så giver brugerbetalingen ikke mange penge til byggeriet.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn er et vigtigt incitament, og da det er altafgørende at få løst problemet med lægemangel, er det en god idé at bruge dette som parameter.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et ensartet serviceniveau betyder lige dårlig service alle steder, bare borgerne får den samme service, så siger vi i Liberal Alliance klart nej. Kommunerne skal levere god service til borgerne. Uanset hvor de bor, men det er fint, at kommunerne indretter sig forskelligt. Hvis nogle kommuner prioriterer at sænke skatten fordi det skaber bedre nær velfærd til borgerne, så skal der ikke være noget til hinder for det. I den henseende er det kun fint, at kommunerne kan konkurrere internt.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 87 Liberal Alliance in total 506
KV 2013 Personlige stemmer 134 Liberal Alliance in total 768

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

PENGENE SKAL FØLGE BARNET
LAD OS I MARIAGERFJORD GÅ FORAN I AT GIVE FRIHEDEN TILBAGE TIL FAMILIERNE. Det betyder:
- At hele den udgift, som kommunen sparer ved at et barn meldes ind i en friskole/efterskole i stedet for én af kommunens skoler skal følge barnet krone for krone.
- At hele den udgift, som kommunen sparer ved at et barn ikke benytter en dagpleje-/vuggestue-/børnehaveplads skal følge barnet krone for krone

KORTERE OG BEDRE SKOLEDAG I FOLKESKOLEN
Noget af det værste, der er overgået Folkeskolen i nyere tid er den såkaldte "skolereform". Det kan vi ikke gøre noget ved her i Mariagerfjord, men takket være vores meget dygtige undervisningsminister åbnes der i disse år for flere og flere muligheder for at dispensere fra især de lange skoledage. Dette skal vi i Mariagerfjord benytte os maksimalt af - for børnenes skyld!

SKATTEN SKAL NED!
Mariagerfjord Kommune ligger fortsat i den høje ende, når det handler om kommuneskattens størrelse. På trods af 4 års "blåt flertal" i kommunalbestyrelsen, har der ikke på noget tidspunkt været taget skridt til at nedsætte skatten i respekt for de borgere og virksomheder, som hver dag gennem hårdt arbejde skaber det råderum, og den kassebeholdning, der er oparbejdet. Skatten skal ned!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal forvalte borgernes skattekroner bedst muligt. Vælger man at købe økologisk, koster det markant mere, og denne merudgift kan kun finansieres ved forringelser på andre områder. Det ville ikke være god forvaltning af betroede midler.

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode forhold for bilister gør kommunen mere attraktiv at bosætte sig i og drive virksomhed i.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal gøre livet lettere for borgerne, ikke mere besværligt!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Disse er ikke kommunale opgaver!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence højner altid kvaliteten, fordi det tvinger leverandører til at yde deres bedste.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke evidens for at færre elever i klasserne giver en bedre undervisning. Skal der færre elever i klasserne, skal pengene tages fra andre vitaler områder inden for kernevelfærd, og det er ikke god prioritering.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor skal vi gøre hvad vi kan for at fremme skabelse af arbejdspladser. Det gøres bedst ved at sænke skatter og afgifter og fjerne forhindringer og bureaukrati.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mariagerfjord Kommune har én af landets højeste skatteprocenter. Det er kun rimeligt, at borgerne får lov at beholde lidt flere af deres egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave. Lad private om det!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke straffes for at have udvist rettidig omhu og sparet op.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke lave tilskudsordninger eller lignende, men derimod tiltrække virksomheder ved at nedsætte skatten, effektivisere sagsbehandlinger etc.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er ikke voldsomt høj, men alle skattelettelser er gode skattelettelser.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 118 Liberal Alliance in total 6146

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

PENGENE SKAL FØLGE BARNET
LAD OS I MARIAGERFJORD GÅ FORAN I AT GIVE FRIHEDEN TILBAGE TIL FAMILIERNE. Det betyder:
- At hele den udgift, som kommunen sparer ved at et barn meldes ind i en friskole/efterskole i stedet for én af kommunens skoler skal følge barnet krone for krone.
- At hele den udgift, som kommunen sparer ved at et barn ikke benytter en dagpleje-/vuggestue-/børnehaveplads skal følge barnet krone for krone

KORTERE OG BEDRE SKOLEDAG I FOLKESKOLEN
Noget af det værste, der er overgået Folkeskolen i nyere tid er den såkaldte "skolereform". Det kan vi ikke gøre noget ved her i Mariagerfjord, men takket være vores meget dygtige undervisningsminister åbnes der i disse år for flere og flere muligheder for at dispensere fra især de lange skoledage. Dette skal vi i Mariagerfjord benytte os maksimalt af - for børnenes skyld!

SKATTEN SKAL NED!
Mariagerfjord Kommune ligger fortsat i den høje ende, når det handler om kommuneskattens størrelse. På trods af 4 års "blåt flertal" i kommunalbestyrelsen, har der ikke på noget tidspunkt været taget skridt til at nedsætte skatten i respekt for de borgere og virksomheder, som hver dag gennem hårdt arbejde skaber det råderum, og den kassebeholdning, der er oparbejdet. Skatten skal ned!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2012 - nu

Kasserer Liberal Alliance Mariagerfjord

Uddannelse

Bachelor Erhvervssprog, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Præst Mariagerfjord Frikirke
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Tillidsposter

2012 - nu

Kasserer Liberal Alliance Mariagerfjord

Uddannelse

Bachelor Erhvervssprog, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Præst Mariagerfjord Frikirke

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland