PERSONPROFIL

Daniel Nyboe Andersen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Spidskandidat i Aalborg

Født 14. august 1977 i Høje-Taastrup I et forhold 3 børn Bor i Aalborg Kommune

B

Daniel Nyboe Andersen (R) var i 2017 spidskandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Aalborg kommune. Daniel Nyboe Andersen blev ikke valgt ind.

Daniel Nyboe Andersen (R) var 1. viceborgmester i Aalborg Kommune, hvor han var valgt for Radikale Venstre (R). Han var medlem af Folkeoplysningsudvalget, Miljø- og Energiudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget. Daniel Nyboe Andersen var desuden kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. formand for Fokus Folkeoplysning og formand for RenoNord I/S.

Daniel Nyboe Andersen har mange års erfaring som radikal politiker. I 2001 blev han valgt som folketingskandidat for partiet i Aalborg Østkredsen, og han har været opstillet for partiet til folketinget flere gange. I 2005 blev han valgt som 1. suppleant for tidligere partikollega og minister Marianne Jelved (R). Samme år blev han valgt som byrådsmedlem i Aalborg Kommune, hvor han har været medlem siden. Efter valget i 2013 blev Daniel Nyboe Andersen 1. viceborgmester i kommunen. I sin tid som kommunalpolitiker har han bl.a. arbejdet med miljø-, skole-, sundheds- og kulturpolitik.

Daniel Nyboe Andersen er bachelor i informatik fra Aalborg Universitet, og til daglig er han partner i konferencevirksomheden Danske Fagkonferencer, som han selv grundlagde i 2010. Han har tidligere bl.a. arbejdet som markedschef for Ofin og mediekonsulent og teamleder for De Gule Sider. Privat er Daniel Nyboe Andersen bosiddende i Aalborg med sin kæreste. Sammen har parret tre børn.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Min motivation som folketingskandidat er i dag stærkere end nogensinde.

Jeg tager mig til hovedet, når folketinget spilder tiden med vildsvinehegn, regler for håndtryk og beklædning og bruger 700 mio. på en ø for udviste, imens de skærer ned på alle uddannelser.

Danmark har brug for en ny retning, hvor vi afviser symbolpolitik og populisme.

Klimakrisen er dét vigtigste spørgsmål lige nu. Jeg vil bruge min erfaring fra forhandlingsbordet og min viden om klima, miljø og grundvandsbeskyttelse til at opnå resultater.

Vi skal hjælpe mennesker i nød. Det er vores eget valg og ansvar, at alle mennesker behandles med respekt og værdighed. Vi må ikke tage håbet fra mennesker.

Børnene er fremtiden. Derfor skal vi sørge for gode institutioner med flere pædagoger og stoppe nedskæringerne på uddannelse.

Jeg brænder for at skabe rigtige løsninger på virkelige problemer! Det har jeg gjort som viceborgmester i Aalborg byråd, og det er jeg klar til at gøre i folketinget.

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af arbejdskraftens fri bevægelighed. Jeg er også stor modstander af løndumping. Danske virksomheder skal have mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft, hvis de har brug for det. Men det skal være på danske løn- og arbejdsvilkår.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er systemerne for stive og ufleksible i dag. Vi skal have mere dynamiske og fleksible ordninger, hvor man ikke kræver rigid dokumentation i 117 eksemplarer og tvinger folk ned i stive kasser.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke skabe jobs for at skabe jobs. Men der er mange offentlige områder, der er skåret alt for meget ned på i de senere år. Det gælder fx uddannelse og daginstitutioner, hvor der burde ansættes mange flere i stedet for at skæres ned. Der er også for få socialrådgivere, læger, politibetjente osv. Til gengæld kunne man overveje at nedlægge Moderniseringsstyrelsen, Forsyningssekretariatet og andre milliondyre funktioner, der kun er beregnet til at tvinge kommunerne til at spare!

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er udmærket, at der er private aktører. Det betyder også, at det offentlige lidt nemmere kan prioritere de vigtigste opgaver, når man kan få privat behandling af noget, der ikke er strengt nødvendigt. Det betyder samtidig, at man konkurrerer om de samme sundhedsprofessionelle, hvilket er en udfordring, når der mangler læger og man ikke har råd til at give mere i løn end de private.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læger prioriterer hver eneste dag. Det kan ikke undgås. Desværre. Vi bliver nødt til at tale meget mere om, hvordan vi prioriterer i fremtiden. Det er meget svært og meget nødvendigt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er absurd. Fordi der allerede er rigtig meget brugerbetaling i det danske sundhedssystem. Virkelig meget endda: Medicin, tandlæge, høreapparater, briller, kontaktlinser, øjenlaser, kosmetiske operationer, mange hjælpemidler, kosttilskud, fysioterapeut osv. Problemet er, at det forekommer udelukkende tilfældigt og historisk betinget, hvad der er gratis og hvad der er dyrt. Vi bør gentænke brugerbetalingen, fordele den mere retfærdigt og fx indføre betaling på udeblivelser uden afbud.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En dansk statsborger skal selvfølgelig kunne bo i Danmark med sin ægtefælle og dennes børn. Det er okay, at stille nogle krav om fx selvforsørgelse og selvfølgelig er proformaægteskaber uacceptable. Men da Mint og de 62 andre børn fik det endelige stempel "uønsket i Danmark", der ramte vi et foreløbigt lavpunkt!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vores eget valg og ansvar, hvordan vi er overfor andre mennesker. Medmenneskelighed er, at alle mennesker behandles med respekt og værdighed. Det vigtigste er ikke religion eller oprindelsesland. • En stram udlændingepolitik må ikke stå i vejen for børns trivsel • Vi må ikke tage håbet fra mennesker • Danskere skal have lov at bo i Danmark med sin ægtefælle og alle børn

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er let, at udvise indvandrere og flygtninge, der har overtråds straffeloven. Selv mennesker, der har boet hele deres liv i Danmark bliver udvist. Det behøver ikke blive endnu lettere. Hvis vi har haft et helt liv til, at at få et menneske på rette spor, så er det vores samfund, der har ansvaret. Det er ikke rimeligt, at sige til et andet land "ham her har boet hele sit liv i Danmark, men nu har han begået et indbrud, så nu er han jeres ansvar".

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlig ydelser er ikke høje. Og hvor man for 30 år siden kunne gå i fred som langtidsledig i årevis, så er de arbejdsløse i dag jaget vildt. Mange arbejdsløse har også fysiske og/eller psykiske udfordringer, elendig økonomi, dårlig uddannelse osv. De skal hjælpes mere. Der er mere end rigelig pisk allerede i dag.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er en af årsagerne til, at vi har flere børn, der i dag lever i fattigdom. Det tjener intet formål, at tage brødet ud af munden på nogle, der i forvejen sulter. Det bliver de ikke mere motiverede af. De bliver bare mere sultne, syge, stressede og måske også bitre.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er steget alt for meget de sidste 20 år. Og det værste er, at det i høj grad er fordi de fattigere er blevet fattigere. Folketinget har indført kontanthjælpsloft, integrationsydelse og andre tiltag, der målrettet gør livet umuligt for de svageste borgere. Det er kynisk og afstumpet og det skal laves om!

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test er i sig selv udmærkede. Men det skal styres af den enkelte lærer og implementeres i undervisningen, hvor det giver mening. Jeg har oplevet situationer, hvor mine egne børn eller deres klassekammerater har været nervøs for en national test i dagevis og har brugt alt for meget energi på at tænke på og tale om denne test. Det er ude af proportioner.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De steder, hvor man har gjort det som en spareøvelse, der er det selvfølgelig gået galt! De steder, hvor man har ladet alle pengene følge med børnene, der er det gået knap så galt. Inklusion kan kun virke, hvis man gør det for børnenes skyld. Hvis man tror man kan spare penge, så har man tabt på forhånd.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg hverken ikke spare på daginstitutioner, sygehuse, handicappede eller folkeskolen for at give flere penge til ældreplejen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på ældre. Nogle er svage og fattige og skal have mere hjælp, end de får i dag. Mange er rige og forholdsvis velfungerende. Hvis vi også skal have råd til gode skoler og daginstitutioner, så bliver vi nødt til, at lade de rigeste ældre betale for mere service, end de gør i dag.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved, hvor mange der fylder 67 de næste mange år. Vi kan enten hæve pensionsalderen eller sænke serviceniveauet (fx ved at lade de rigeste ældre betale mere selv). Den tredie mulighed, som mange vil efterlyse, det er at sænke serviceniveauet på alle andre områder så meget, at man kan diskutere om vi kan bruge begrebet "velfærdsstat". Det er jeg imod.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig i formålet. Teknisk set er det meget besværligt og meget dyrt, at bruge momsen som redskab. Men økologisk frugt og grønt skal være billigere. Fordi vi ved, at prisen betyder meget for, hvad folk køber.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personskatterne er generelt høje i Danmark. Jeg vil gerne sænke flere skatter - også topskatten - for til gengæld at hæve flere afgifter. Fx på cigaretter, flyrejser. Vi skal beskatte det, som vi gerne vil have mindre af. Og vi skal lette skatten, på det vi gerne vil have mere af. Vi vil gerne have mindre miljøskadelig aktivitet og vi vil gerne have flere i arbejde. Løsningen er logisk.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste 40 års udvikling i dansk økonomi beviser i sig selv, at vi godt kan have fremgang og et højt lønniveau. Vi skal huske, at alene kvaliteten af det offentlige sundhedsvæsen i sig selv retfærdiggør i høj grad skatten. Lavere personskatter kunne bidrage til, at vi bedre kunne fastholde og rekruttere udenlandske eksperter.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange undersøgelser viser, at danske virksomheder ikke oplever de nuværende skatter og afgifter som noget stort problem. Det er meget vigtigere for dem, at der er et fleksibelt arbejdsmarked, at der er kvalificeret arbejdskraft, velfungerende infrastruktur, god offentlig service og dialog med myndigheder og at de danske kommuner samtidig kan tilbyde daginstitutioner, skoler, kulturtilbud, indkøbsmuligheder, gode boliger osv., der er interessant for medarbejderne. Dét er vigtigst.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere, at hjælpe de socialt udsatte end at hjælpe alle. Vi skal hjælpe alle børnefamilier. Også for at undgå svigt af børnene som følge af alt for stressede forældre. Hele vores fremtid bygger på, at børnene får en god opvækst. . Vi skal også huske, at det er 50 år siden, at vi har fået "nok" børn i Danmark. Uden indvandring var vores befolkningstal faldet voldsomt.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke, at det er muligt, at få 16-17 årige til, ikke at eksperimentere med noget som helst. Derfor tøver jeg med, at gå ind for, at intet overhovedet skal være tilladt under 18.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe alle børnefamilier. De udsatte børnefamilier mest. Også for at undgå svigt af børnene som følge af alt for stressede forældre. Hele vores fremtid bygger på, at børnene får en god opvækst. . Vi skal også huske, at det er 50 år siden, at vi har fået "nok" børn i Danmark. Uden indvandring var vores befolkningstal faldet voldsomt.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe mere i nærområderne. Ikke mindre! Danmark er et af verdens rigeste lande og vi bør derfor bidrage med mere end det MINIMUM, som FN har som mål.. Det er både usolidarisk og alt for lidt, når nu alle er enige om, at hjælp i nærområderne er det, der virker bedst (og er billigst). Vi skal øge vores udviklingsbistand til mindst 1% hurtigst muligt.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putin skrev i sin phd fra 1997 "Strategic Planning of the Reproduction of the Resource Base." om, hvordan Rusland skal bruge sine enorme energiressourcer som et politisk våben til at få udenrigspolitisk magt. Putins ønske er tydeligvis, at Rusland skal være så stort og mægtigt som muligt. Den slags ambitioner skal have modstand i tide.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbeholdet er så forældet, at selv Holger K Nielsen (SF), der opfandt det, i dag taler om at afskaffe det. Forsvarsforbeholdet forhindrer Danmark i at deltage i fredsbevarende EU-missioner, hvorimod vi godt kan deltage i angrebskrige som fx Irak og Afghanistan. Det er absurd. Nu, hvor USA og Donald Trump er knap så gode allierede, som de har været, giver det mening at rykke tættere sammen i EU.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er værre end kriminalitet? Det er endnu mere kriminalitet! Et klogt samfund udnytter muligheden, når en kriminel er dømt, til at sørge for, at denne dømte kriminelle opfører sig ordentligt i fremtiden. Vi ved, hvordan man gør det: Ved at lægge vægt på resocialisering, uddannelse, konfliktråd mv. Hvis vi gerne vil være trygge, så skal vi lægge vægt på resocialisering. Hvis vi gerne vil leve i utryghed og frygt for, at kriminelle begår mere kriminalitet, så skal vi lægge vægt på straf.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen er allerede gået for langt med de nye regler, hvor man på en måde nærmest har sænket den kriminelle lavalder til 10 år. Det er helt galt. Man sætter ikke børn i fængsel! Hvis man er under 15, så skal der massive sociale indsatser til for at undgå, at vi ender med en vanekriminel, der gør samfundet utrygt i mange årtier fremover.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når domsmænd og nævninge bliver involveret i konkrete sager, så dømmer de ikke hårdere end dommerne. Det tyder på, at det nuværende niveau er passende. Der er forholdsvis lidt kriminalitet, der involverer vold i Danmark i forhold til andre lande. Og mængden er konstant. Det skyldes blandt andet, at man i Danmark prioriterer resocialisering. Jeg ønsker ikke, at bruge flere milliarder på flere fængselspladser blot for at avle mere vold.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diesel- og benzinbiler er et dobbelt problem: De bidrager med partikelforurening, der er skyld i 3600 dødsfald om året. Og de udleder rigtig meget CO2. El-biler laver meget lidt partikelforurening og efterhånden som elforsyningen i Danmark nærmer sig 100% vedvarende energi (forhåbentlig i 2030), så er der også meget begrænset CO2-udledning pga. el-biler. Der bør helt stoppes for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2025.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle grønne afgifter bør sættes op. Ikke kun virksomhedernes. Til gengæld bør personskatterne sænkes. Vi skal beskatte det, som vi gerne vil have mindre af. Og vi skal lette skatten, på det vi gerne vil have mere af. Vi vil gerne have mindre miljøskadelig aktivitet og vi vil gerne have flere i arbejde. Løsningen er logisk.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har en stor del af ansvaret for, at mange nordjyske kommuner i dag sorterer plast og metal. Da jeg var formand for RenoNord, der fik jeg nemlig gennemført, at vi byggede det nye sorteringsanlæg, der muliggør sortering og genbrug af plast og metal i Nordjylland. Det er jeg glad for og lidt stolt af. Det er selvfølgelig ikke nok. Vi skal generelt blive meget bedre til at genbruge, og det kan kun lade sig gøre med politisk vilje.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indflydelse kommer ved at tage diskussionerne konstruktivt. Ikke ved at sætte sig selv uden for døren. Det er en fordel for Danmark at være med i EU - og det er en fordel for EU, at Danmark er med. Vi skal påvirke udviklingen i hele EU og løfte svære opgaver i flok. EU er ikke perfekt - langt fra. Det er tungt og det er besværligt. Til gengæld er det super stærkt, når vi faktisk står sammen! Det er Margrethe Vestagers opbakning som konkurrencekommissær et lysende eksempel på!

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et usselt forslag! Næsten alle flygtninge er i forvejen i nærområderne. Men alligevel har Danmark sænket sin ulandsbistand og nødhjælp voldsomt i mange år. Det er forsvindende få flygtninge, der kommer helt til Danmark i forhold til de millioner, der er i nærområderne. De få, der kommer hertil, kan vi sagtens tage os af.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For første gang siden 2007 tager det nu over 100 dage for politiet at færdigbehandle straffesager. Politiets sagsbehandlingstider i straffesager som blandt andet vold, voldtægt og indbrud er steget til 108 dage i gennemsnit. Det er helt urimeligt! Det er fordi regeringen er i gang med et systematisk, dyrt, ineffektivt og ytryghedsskabende symbolpolitisk misbrug af politiet, hvor kræfterne bruges på, at hive burkaer af folk og tjekke pas ved grænsen. Det skader Danmark og det skal stoppe nu.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er virkelig mange offentligt ansatte, der gør det rigtigt godt og brænder for deres arbejde. Samtidig er der også mange eksempler på fx helt urimeligt lange sagsbehandlingstider. Mange af problemerne skyldes en overdrevet trang til, at politikerne på Christiansborg kræver alt muligt dokumenteret i 117 eksemplarer på grund af én konkret sag, der burde være løst lokalt. Andet - fx politiets ineffektivitet - skyldes, at politikerne misbruger dem til fx symbolpolitisk grænsekontrol.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere kan være glimrende og de kan være elendige. Jeg er tilhænger af, at visse velfærdsopgaver af og til konkurrenceudsættes, hvor både private og offentlige kan byde på opgaven. Det offentlige har forpligtelsen, så derfor skal der altid være offentlige udbydere, og hvis der er private, der kan gøre det bedre og billigere, så er det også fint. Der er mange eksempler på rigtig gode udliciteringer og der er mange eksempler på frygtelige udliciteringer. Der er ikke et entydigt svar.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle. Primært sådan nogle steder som i Moderniseringsstyrelsen og Forsyningssekretariatet og den slags steder. Alle steder i det offentlige er der sparet mange administrative stillinger de sidste mange år. I SKAT sparede man 3.000 for mange...

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af et ekstra tunnelrør og imod en motorvej over Egholm. Staten er forpligtet til, at betale det hele. Derfor er det også absurd, at Aalborg byråd lægger 30 mio. til side om året for at få en motorvej over Egholm i stedet for et ekstra tunnelrør, der jo både er bedre og billigere - imens Aalborg byråd samtidig sparer præcis 30 mio. om året på skoler, specialtilbud og DUS. Børn er vigtigere end asfalt!

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at vi har fået lægeuddannelsen. Jeg er kun "overvejende enig" i udsagnet, fordi det nytter jo heller ikke noget, hvis alle regioner begynder at konkurrere på lønnen. Men vi bliver nødt til, at gøre det attraktivt at være læge i hele Nordjylland. Det handler jo om borgernes sundhed og tryghed!

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af kommunal udligning, hvor velhavende kommuner bidrager til, at hjælpe fattige kommuner. Jeg er også tilhænger af det lokale selvstyre, hvor borgerne lokalt vælger politikere, der kan prioritere, hvilke områder de vil gøre lidt mere for. Hvis man svarer "helt enig" til spørgsmålet, så er det præcis det samme som at nedlægge kommunerne og lade Danmark styre af de 179 medlemmer af folketinget. Det er dårligt for det lokale demokrati og borgerinddragelse!

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 643 Radikale Venstre in total 3543
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1331 Det Radikale Venstre in total 5694
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 493 Det Radikale Venstre in total 0

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Flere pladser i daginstitutionerne og flere pædagoger til børnene
Aalborg kommune skal oprette flere daginstitutionspladser og ansætte flere pædagoger.

Billigere og bedre kollektiv trafik
Siden januar 2003 er busbilletterne steget over 50% i Nordjylland. Siden 2006 har jeg hvert år stemt imod alle takststigninger i busserne.

Rent urenset grundvand som drikkevand
Det er unikt, at vi kan drikke rent urenset grundvand uden kompliceret rensning. I Nordjylland har vi særlige jordforhold, der gør vi passe særlig godt på vores rene vand.

Bedre integration
Vi skal blive meget bedre til at få gavn af den kæmpe ressource, der ligger i borgere fra andre lande. Alle skoleelever med andet modersmål end dansk burde tilbydes modersmålsundervisning.

Nej til Egholmmotorvej – ja til ekstra tunnelrør i øst under Limfjorden
I næste byrådsperiode vil jeg sørge for, at Aalborg byråd skal have en ny afstemning om 3. Limfjordsforbindelse

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thomas har i høj grad lyttet og gennemført de forslag, som vi har stillet fra Radikale Venstre. Det er blevet en mere grøn profil og sammen har vi udviklet Aalborg som videns- og uddannelseskommune og en moderne kulturel mangfoldig kommune. Når jeg kun stemmer "overvejende enig" så er det naturligvis fordi, vi har haft flere forslag - fx om en grønnere politik, flere vuggestuepladser, bedre integrationsindsats, som han ikke har lagt stemmer til. Men helhedsindtrykket er godt.

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har lige fået gennemført, at de store lastbiler i fremtiden skal aflevere deres varer til mindre elbiler i udkanten af midtbyen - det betyder færre lastbiler i gågaderne, mindre partikelforurening og mindre støj! Mit forslag blev vedtaget i oktober 2017. Derudover er jeg generelt tilhænger af og glad for den udvikling af midtbyen og havnefronten, som jeg har været med til at gennemføre siden jeg kom i byrådet i 2006.

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, selvfølgelig. Og det bliver den også. I oktober vedtog byrådet mit forslag om, at vi afsætter penge til at lave en mere visionær landdistriktspolitik. For et par år siden var vores krav, at få en pulje til bla. bredbånd og nedrivning af faldefærdige huse. Det blev også vedtaget. Sammen med andre politikere fra sundhed- og kultur fik jeg for et par år siden prisen som "årets landsbyven" af LAK - landsbyerne i Aalborg Kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag bruger samfundet mange flere penge på at bygge motorveje og vedligeholde asfalt end på kollektiv transport. Der er altså mange borgere, der enten ikke kan eller har råd til at køre bil - og når flere kører kollektivt, så er der mindre trængsel på vejene og det er bedre for miljøet. Derfor skal samfundet investere i bedre og billigere kollektiv transport!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er formand for Reno Nord. Vi har lige bygget det affaldssorteringsanlæg, der kan håndtere det plast- og metal, som vi lige er begyndt at sortere. Den næste store opgave bliver, hvad vi skal gøre med det organiske affald fra køkkenerne mv. Miljøpolitik er meget vigtigt for mig!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt og blomstrende foreningsliv. Vi vil gerne have mere idræt i skolerne, hele tiden udbygge vores faciliteter mv. Det har vi heldigvis allerede nu et godt budget til og i folkeoplysningsudvalget, hvor jeg har siddet siden 2007, har vi et rigtig godt samarbejde med det lokale foreningsliv om blandt andet idræt og foreningslivet i det hel etaget.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et spændende og kreativt kulturliv er afgørende for at gøre vores kommune interessant. Det er med til at tiltrække turister, det er med til at fastholde borgere, der ønsker at bo et interessant sted og det er med til at tiltrække eksempelvis studerende. Kultur fylder faktisk ikke ret meget på vores budget - men det er afgørende for vores succes. Og så giver det jo mange mennesker indhold og glæde i hverdagen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for ofte er der et eller andet 3-årigt projekt, der hjælper udsatet grupper, som så stopper igen, når pengene tre år senere er væk igen. Vi har været med til at redde mange indsatser og i sidste måned fik vi flere penge til hjemløse og de udsatte på Hjerterummet. Aalborg er ikke den dårligste kommune til socialt udsatte i Danmark, men der er alligevel plads til forbedringer.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en ressource. Hvis vi sørger for at tage godt imod dem og iværksætte en god integrationsproces, så er flygtninge en gevinst. Bortset fra det, så er de jo altså FLYGTET - en flygtninge er her per definition fordi vedkommende ikke kan være tryg i sit hjemland.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været mange konkurser de seneste år. Alt for mange. Lige på dette område skal vi måske tage den lidt med ro de næste par år.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er lidt falsk. Fordi genoptræning langt hen ad vejen er "en god forretning". Jeg har i november flere gange talt med Mikkel fra Back2Life Project, der har nogle gode ideer, som jeg meget gerne vil støtte.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tildele flere ressourcer, men at definere det som klasseundervisning er gammeldags. Det kan også være flere lærere i samme klasse, flere pædagoger til at støtte mv.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender flere dygtige personer, der har haft svært ved at finde arbejde. Også nogle med videregående uddannelser, der står mig meget nær. Alligevel må jeg fremhæve, at vi har skabt rekordmange arbejdspladser i Aalborg kommune de seneste år. Over 2000 nye arbejdspladser om året. Man kan altid ønske sig endnu bedre vilkår, men det går faktisk udmærket i Aalborg kommune.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har haft skattestop i Aalborg kommune i ca 30 år. I samme periode er skatten steget mange andre steder. Vi har faktisk den laveste kommuneskat blandt alle nordjyske kommuner. Se de andre spørgsmål - der er masser, vi gerne vil bruge flere penge på. Så kan vi altså ikke samtidig sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Og det kommer også til at ske. vi har nemlig med det budget, som vi aftalte i efteråret 2017, vedtaget at tilføre flere penge til kommunens yderområder i de kommende år.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk, at vi gør det godt. Aalborg er ikke plaget af bander på samme måde som andre større byer er det. Men selvfølgelig skal vi hele tiden optimere indsatsen. Det behøver ikke koste mange flere penge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt at cykle. Især hvis man ikke bliver kørt ned. Flere steder i Aalborg kommune er det ganske farligt at cykle - og i bynære områder er der steder, hvor cykelstierne simpelthen er for små til de mange cyklister, der heldigvis er. Det er helt tosset, når en cykel vælger at tage bussen eller bilen, fordi cykelstien (eller cykelparkeringen) er for dårlig. Det skal vi undgå!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi har et fornuftigt niveau. Men blandt andet AKKC trænger til at blive renoveret for at fastholde de store faglige konferencer (konferencegæster bruger flere penge end kulturgæster). Når projektet på Spritten med det gigantiske kunstværk er færdigt, så er vi langt. Vi må dog ikke bruge færreressourcer end i dag, fordi det er vigtigt at vi fastholder vores ry som en spændende kommune at besøge og at bo i.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt med en god indsats i socialt udsatte boligområder. Det har vi i Aalborg kommune og det skal vi bevare.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg kommune har modtaget flere flygtninge de senere år. Det er vigtigt, at vi hurtigt får integreret disse, at de får bearbejdet eventuelle traumer og bliver i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er blandt andet brug for bedre koordinering af den frivillige indsats og modersmålsundervisning til alle skolebørn.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aalborg kommune vokser antallet af ældre med 1000 om året! Hvis vi skal blive ved med at have en lige så god ældrepleje som i dag, så skal vi arbejde hårdt for det. Øget egenbetaling blandt visse ældre er et af de midler, vi må tage i brug.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et vigtigt område. Det er andre sundhedsområder også. Jeg har kæmpet for at vores samlede budget til den sundhedsfremmende- og forebyggende indsats er så stort som muligt. Det var især for nogle år siden hårdt, fordi det traditionelt var amtsopgaver, og det tog lidt tid for kommunalpolitikere at forstå, at det nu var vores ansvar. Jeg mener at vi er på rette vej, men med god plads til forbedringer!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Radikale Venstre foreslår konkret, at vi ansætter 152 flere pædagoger i Aalborg - det er ca. en heltidsstilling mere til hver institution. Kvaliteten af vuggestue og børnehavetilbud kan meget konkret måles, selv når børnene er blevet 15-18 år. De klarer sig simpelthen bedre, hvis de har gået i en god institution med gode normeringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør rigtig meget allerede. Og det skal vi blive ved med. Flere end 2000 nye jobs om året i de senere år viser, at vi har en god indsats.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke som sådan imod at sætte grundskylden ned. Det er bare ikke vigtigt. Undersøgelser viser også, at ikke engang erhvervslivet går særlig højt op i grundskyld - og så skal pengene jo komme et sted fra, og jeg vil ikke betale for lavere grundskyld med dårligere kommunal service.

Politiske hverv

2014 - 2017

1.viceborgmester Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2010 - 2017

Medlem, Miljø- og Energiudvalget Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2017

Medlem af for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2017

Medlem, Sundheds- og Kulturudvalget Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2013

Medlem af skoleudvalget i Aalborg kommune Radikale Venstre

2006 - 2017

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Radikale Venstre

2005 - nu

1. suppleant til folketinget for Marianne Jelved Radikale Venstre

2001 - 2013

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2001 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

1999 - 2002

Formand Radikal Ungdom Aalborg

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem I/S Reno-Nord

2016 - nu

Bestyrelsesformand Fokus Folkeoplysning

2010 - 2018

Bestyrelsesmedlem DANVA Dansk vand- og spildevandsforening

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Dansk Affaldsforening

2010 - 2013

Bestyrelsesformand Aalborg Vand A/S

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Musikkens Hus Aalborg

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aalborg Zoo

2011 - nu

Medstifter / -initiativtager Benny Andersen Prisen

2006 - 2017

Bestyrelsesmedlem Nordjyllands Trafikselskab

Uddannelse

1999 - 2002

Bachelor Kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik), Aalborg Universitet

1998 - 1999

Det samfundsvidenskabelige basisår Samfundsfag, sociologi, jura, økonomi, Aalborg Universitet

1993 - 1996

Student Stenhus Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Medejer og -stifter Danske Fagkonferencer

2009 - 2010

Markedschef OFIN

2005 - 2009

Erhvervskonsulent og teamkoordinator De Gule Sider A/S

2004 - 2004

Assistent KMD
B

Politiske hverv

2014 - 2017

1.viceborgmester Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2010 - 2017

Medlem, Miljø- og Energiudvalget Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2017

Medlem af for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2017

Medlem, Sundheds- og Kulturudvalget Aalborg Kommune, Radikale Venstre

2007 - 2013

Medlem af skoleudvalget i Aalborg kommune Radikale Venstre

2006 - 2017

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Radikale Venstre

2005 - nu

1. suppleant til folketinget for Marianne Jelved Radikale Venstre

2001 - 2013

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2001 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

1999 - 2002

Formand Radikal Ungdom Aalborg

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem I/S Reno-Nord

2016 - nu

Bestyrelsesformand Fokus Folkeoplysning

2010 - 2018

Bestyrelsesmedlem DANVA Dansk vand- og spildevandsforening

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Dansk Affaldsforening

2010 - 2013

Bestyrelsesformand Aalborg Vand A/S

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Musikkens Hus Aalborg

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Aalborg Zoo

2011 - nu

Medstifter / -initiativtager Benny Andersen Prisen

2006 - 2017

Bestyrelsesmedlem Nordjyllands Trafikselskab

Uddannelse

1999 - 2002

Bachelor Kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik), Aalborg Universitet

1998 - 1999

Det samfundsvidenskabelige basisår Samfundsfag, sociologi, jura, økonomi, Aalborg Universitet

1993 - 1996

Student Stenhus Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Medejer og -stifter Danske Fagkonferencer

2009 - 2010

Markedschef OFIN

2005 - 2009

Erhvervskonsulent og teamkoordinator De Gule Sider A/S

2004 - 2004

Assistent KMD

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland