PERSONPROFIL

Else Christensen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift

O

Else Christensen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Rebild kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Else Christensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har erfaring med byrådsarbejdet, da hun tidligere har været valgt ind i det forhenværende Støvring Byråd. Politisk har hun også været 1. suppleant til Folktinget samt 1. suppleant til det tidligere Amtsråd.

Hun er uddannet sygehjælper og kan derfor bryste sig af et kendskab til sundhedssektoren. Privat er hun gift med Steen og bosat i Støvring.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 86 Dansk Folkeparti in total 1215

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Mere samt bedre uddandelse til gavn for alle uanset om det er børn eller unge. Inden for sundheds området, mener jeg det kunne være meget bedre. Tænk på de læger som ikke kan forklare en borger på rimeligt dansk hvad han/ hun evt. fejler. Sikkerhed og forebyggelse skal overholdes.Der skal flere hænder til både på hospitaler og ældrecenter. Personalet skal være uddandet, da sikkerheden skal være i orden. Jeg støtter ikke vacum pakket mad eller Hallal, går ind for friplejehjem.Husk at stemme personligt, den med flest stemmer bliver valgt uanset hvor på listen jeg står.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være et kæmpe ønske. Men pengene skal jo være der.Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst , jeg går ikke ind for Valgflæsk.

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er Politikerne som er folkevalgt. Embedsmændene skal ikke træffe afgørelser , men komme med oplæg. Der kan være mange enkeltsager der burde være forelagt Politikerne. Der kan jo drøftes i hvilken omfang samt inden for hvad, som Politikerne skal være med til.

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke svares på den måde der bliver spurgt. Der vil altid være ting som jeg havde ønsket anderledes. F.eks mere fokus på antal af børn, så nødløsninger ikke skulle være målet samt mere fokus på ældre.Skattestigningen i 2016, måden den kom frem på var ikke det mest heldige, for reelt havde det ikke været nødvendigt, udadtil blev det trukket ned over hovedet og pludselig vedtaget.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er behovet der er alt afgørende.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det nye her er nok. Spændende om det kommer til at virke . Tænk på hvad prisen har været. Selvfølgeligt skal vi alle passe på miljøet, men der kan også træffes for hurtigere beslutninger om affaldssorteringer uden det er helt gennemtænkt, eller afprøvet andre steder som viser at det er iorden. Hast værk kan være dyrt hvis ikke det er det helt rigtige der er startet op.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Priotering fra sted til sted. Der kan ikke bruges flere penge end hvad der er i kassen.Næsten alle spørgsmål lyder på flere penge til alt, det kan bare ikke lade sig gøre desvære.Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst , jeg går ikke ind for Valgflæsk

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke for mange penge til dette i Kommune kassen. Men det er jo ikke altid nødvendigt at Kommunen skal betale, nogle gange bliver der betalt en for høj en pris.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er igen en priotering, som altid skal følges op på, for at få best mulig løsning.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Prioteringen for nogle år siden var ikke ok fra Kommunens side da flygtningerne fik deres bolig . Er der problemer, skal årsagen findes. For årsagen kan jo være mange ting, hvem og hvorfor.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalitet er nr. ét. Det vil ikke give nogen forskel .

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke skæres i sundhedsområdet. Der burde flere penge til i stedet for.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et budget og det skal være penge til alt, men sådan er det ikke. Jeg ønsker ikke at der skal være så mange elever i klasserne. En tilbygning kan nogle steder bruges, men jeg ser allerhelst en ny skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg ikke om det er. Mit håb er et nej , men er det tilfældet så skal der rettes op på det, årsagen skal findes hvis det er tilfældet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu steg den i 2016 som var helt forkert. I år stiger den ikke så det er super fint. Om det bliver et behov i fremtiden kan jeg ikke spå om. Men den skal ikke stige unødvendigt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne tror jeg er noget glemt desværre. Der skal prioteres hvor og hvad der kan gøres for at der også flytter nogle ud i yderområderne er der byggegrunde F. eks ? Ja mange andre ting kan komme på tale. Foreningsliv osv.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som kandidat er det svært at sætte tal på om der skal mere til. Men forebyggelsen er meget vigtigt, er der områder allerede nu er der nok gang i noget, ellers skal der startes op på noget.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er sikkerhed og det støtter jeg rigtig meget. Men pengene skal være der. Hvor der så skal spares kan jeg ikke pt svare på som kandidat. Uanset alle disse spørgsmål så er det fælles for alle , at jeg kan ikke love, ønsker har jeg som alle andre . Min ærlighed er her. Pengene skal bruges til størst gavn for flest borger.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu ikke altid . Der kan nu f. eks godt stå nogle borde og bænke ude ved en fiske sø uden der sker noget ved det. Lidt træer osv kan også godt fældes for at få en virksomhed igang. Denne virksomhed giver arbejdspladser F.eks.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dejligt med alle koncerter osv hvor der bliver betalt pr.person . Jeg siger ikke nej til nye tiltag. Men det er jo ikke altid nødvendigt at det er Kommunen der skal være den der betaler en høj pris . Men der skal også tænkes på at der kommer folk ude fra og bruger penge i Kommunen enten i butikker / overnatninger osv. Der er mange ting der skal tænkes på her. Pengene i Kommune kassen skal bruges bedst muligt. Her kan ikke bare svares ja eller nej.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte områder burde slet ikke være i Kommunen. Er det tilfældet skal der kikkes på dette problem og finde grunden til det og gøres noget ved det

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En flygtning skal være selvforsørgende med tiden Et krav fra dag ét som der skal arbejdes på. Mødepligt til at lære dansk er det samme som et arbejde, møder man ikke op trækkes i det udbetalte osv. Ikke alle kan få hvad man ønsker. Forskelsbehandling går jeg ikke ikke ind for.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være standart ting som er med i prisen. Lige for alle. Ønskes der f. eks.ud over dette noget helt andet og vedkommende har pengene, og er det muligt så er det egen betaling for dette ekstra. Men ens pris som standart uanset om der er penge/ mursten , eller ingenting. Der skal ikke være forskel.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføjes flere penge , der skal ikke skæres nogle steder men jeg ved det er svært at få pengene til nå ud til alt.Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst , jeg går ikke ind for Valgflæskø

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle dage / timer er der for lidt personale. Det er jeg klar over.Nye tal på børne området må vise hvor mange børn i de forskellige alders grubber der er og ud fra dette må der ses på antallet af personalet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er igen svært at sige om det er ok lige nu. Jeg som kandidat siger : med ærligheden kommer jeg længst, jeg har ikke en pose penge at dele ud af lige nu, derfor kan jeg ikke love noget , men har ønsker som alle andre

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det er der nok nogle der er for, andre er tilfredse. Det kræver udregninger, så for at svare 100 % skal der tal på bordet.Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst , jeg går ikke ind for Valgflæsk

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 345 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Mere samt bedre uddandelse til gavn for alle uanset om det er børn eller unge. Inden for sundheds området, mener jeg det kunne være meget bedre. Tænk på de læger som ikke kan forklare en borger på rimeligt dansk hvad han/ hun evt. fejler. Sikkerhed og forebyggelse skal overholdes.Der skal flere hænder til både på hospitaler og ældrecenter. Personalet skal være uddandet, da sikkerheden skal være i orden. Jeg støtter ikke vacum pakket mad eller Hallal, går ind for friplejehjem.Husk at stemme personligt, den med flest stemmer bliver valgt uanset hvor på listen jeg står.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personligt så jeg gerne at de blev drevet af læger.Men er klar over at det har været svært.Men sikkerheden og kvaliteten er meget vigtigt.Der skal lyttes til borgerne om det er ok nu . Kontrakterne skal overholdes meget nøje. Der skal virkelig arbejdes på at få lægestuderende på en kontrakt fra uddandelsens start om at de skal blive i Regionen nogle år efter de er færdige, ikke som nu hvor mange får uddandelsen og straks rejser.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Én skal jo være Formand. Der vil jo altid være ting som jeg havde ønsket lidt anderledes, men sådan er Politik jo nu, og som kandidat kan spørgsmålet ikke besvares på den måde der bliver spurgt om enten ja eller nej. Jeg er af natur en person der kan arbejde med på kryds og tværs. Delte meninger er sundt, løsninger skal altid være til gavn for flest mulige.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som kandidat er det meget svært at sige hvor der kunne spares.i.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De der bliver væk fra indkaldelser uden at give besked skal betale et rimeligt højt beløb. Da mange andre kunne have brugt tiden . Ellers ikke bruger betaling til almindelig sydom.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke betales for lægebesøg. Aldrig. Dem med mindre penge bliver mere syge og det koster i den anden ende. Begrundelsen er de bliver væk fra lægen . Dette skal ikke ske , det bliver ikke med min stemme til gebyr. Stol på det.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mangel på læger ja , men hvorfor skal der altid være en “ gulerod “ foran ? En klinik i yderområdet er nok billigere . Jeg ville ønske at der var flere læger der kunne se deres hverdag i en mindre by. Det kunne gavne mange, og på længere sigt blive en besparelse på sundhedsområdet. Der hvor der er læge mangel og lang ventetid, kan medføre mere sydom på sigt. Der skal findes en god løsning. læge studerende skal have en kontrakt som sige de skal blive i Regionen nogle år efter de er færdig.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det tror jeg ikke. Det vil nok bare flytte rundt på ventetiderne.Udgifterne vil ikke blive mindre samt kvaliteten den samme.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dårligt for mange som skal rejse langt , som nok også igen giver læge mangel ude på de sygehuse der stadig skal være en arbejdsplads. Sikkerheden skal jo stadig være i top. Positivt vil nok være , at alle undersøgelser F.eks kunne være på én dag. Selvfølgeligt nyt er altid godt. Jeg tænker på personalet er der nok der er klar, når det er færdig. Der skal tænkes fremad på dette område allerede nu, da der stadig skal bruges personale , på de steder der forsætter. De der lukkes skal frem nu

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalitet og sikkerhed står øverst. Udgifterne selvfølgeligt også men kvaliteten og sikkerheden bliver nr. 1

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå ud over nogen . Der skal komme flere penge til i stedet for. Yderområderne er ikke godt nok dækket ind desværre. Men det hjælper ikke " bare " at flytte pengene, da der så opstår andre nye problemer. Der skal søges efter flere penge. Alvorlige syge, uheld osv. Alle skal behandles hurtigst muligt, uanset hvor man bor.Der skal findes en løsning inden det er forsent. Der er ingen der må komme forsent til lægehjælp når uheldet er der.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at sætte kroner på om der skal flere til. Men selvfølgeligt skal der undersøgelser til.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er det prisen og kvaliteten igen. Det hjælper ikke at tiderne til og fra arb/ skole ikke kan nå sammen . Kollektiv trafik er super for mange, men der er også borger der ikke kan bruge det. Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst, jeg går ikke ind for valgflæsk.Jeg kan ikke sige ja eller nej.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervs uddannelser ville være super tror jeg. Som kandidat ved jeg jo ikke om der er andre områder, men det ville være super , hvis der er penge til det. Som kandidat siger jeg , med ærlighed kommer jeg længst, jeg går ikke ind for valgflæsk

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan der ikke siges noget om. Er det sådan at nogle ting kan lægges ud til enten Staten eller Kommunen, så må det være et forsøg over år.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges mange flere penge her. Der skal forebygges, der skal tages hånd omkring personerne så tidligt som muligt . Samt selvfølgeligt de der er i behandling . Et område som jeg ønsker meget mere fokus på. Alt for mange bliver ikke hjulpet i tide desværre.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu allerede fra 2018 bliver det slettet. Takket være DF istedet for først i 2019.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange screeninger kan være forbundet med unødvendig frygt. Så der skal ikke " kun " tænkes på screeninger. Jeg går ind for forebyggelser og sikkerheden, men der skal passes på ikke " bare " at tage prøver som ikke er 100 % .

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ikke penge til en sådan forsikring. For mig er det noget skævt i det, for den der ikke har en forsikring , skulle have samme ret til hurtig behandling , smerten er der jo uanset .

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej , storbyerne skal ikke have alt. Mindre byer har også ret.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Som kandidat er det svært at oplyse . Med ærligheden her kommer jeg længst. Men jeg vil gerne undersøge det

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid svært at sige hvor mange der skal med bussen, der skal kikkes på løsninger så alle har en mulighed for at komme frem og tilbage, de skal da ikke være dårligere stillet f.eks. i yderområderne, det skal ikke kun være bestemte steder der som " bare " skal have have allerbedste. De der bor lidt uden for størrer byer er godt klar over, at der kan være noget anderledes på mange områder, men jeg mener at de mindre byer også skal have en mulighed for transport, jeg siger ikke hver time.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er det over år der skal findes ud af , hvilke uddannelser samt hvor der er behov. Det er ikke lige at sige ja eller nej til .men en dejlig ting hvis det kunne blive til noget.Det kunne hjælpe mange.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Tidl.Byrådsmedl.i Støvring,1.Supl.til Folketinget,1.Supl.til Amtsråd,medl.af KL, KMD,Arbejdsmarkedsråd Nordjylland

Erhvervserfaring

Sygehjælper
O

Politiske hverv

Tidl.Byrådsmedl.i Støvring,1.Supl.til Folketinget,1.Supl.til Amtsråd,medl.af KL, KMD,Arbejdsmarkedsråd Nordjylland

Erhvervserfaring

Sygehjælper

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland