PERSONPROFIL

Erik Holm

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Thisted
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 29. november 1949 i Fjerritslev Gift 2 børn

F

Erik Holm var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Thisted kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Erik Holmblev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er uddannet folkeskolelærer fra Skive Seminarium, og Master i offentlig ledelse fra Aarhus Universitet. Han har været forvaltningschef for børn og kultur i Thisted og Billund Kommuner. Privat er han gift og far til to.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 99 Socialistisk Folkeparti in total 1105

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

1. Borgerne skal inddrages mere gennem borgermøder,
ret til borgerdrevne forslag og elektroniske
borgerpaneler.
2. Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsnet
overalt i Danmark.
3. Sundhedsvæsnet skal organiseres med fokus på
borgerne, og det skal hænge sammen, så ingen
borgere - uanset hvor de bor - lades i stikken.
4. Alle børn skal værdsættes for det de er, og ikke for det
de kan.
5. Arbejdet for sundhed, lighed og fællesskab skal
fremems mest muligt i Byrådet og Regionsrådet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kystsikring er en statslig opgave. De kommunale kerneopgaver som dagpasning, skoler og ældreomsorg skal ikke lide under at staten ikke løser sine opgaver.

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har ekspertise på området, så det vil være helt naturligt.

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cold Hawaii brandet er stærkt og skal understøttes mest muligt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal styrkes så vi mindsker CO2 udslippet og hjælper dem, der ikke har bil. Det er generelt de svageste grupper.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal have mulighed for at sortere papir og pap, og glas og metal - ud over den nuværende sortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er med til at lave forebyggende arbejde, og så skaber det positive fællesskabet på tværs af andre skel.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur skaber livskvalitet og daglig glæde.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere sige: Der skal bruge flere penge på at undgå, at borgere bliver socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke flere flygtninge end vi kan klare det. Som et af verdens rigeste lande skal vi tage ansvar for flygtninge og forfulgte.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringen viser, at det ikke er tilfældet. Jeg synes ikke private skal tjene penge på at levere velfærdsydelser. De penge skal i stedet komme de ældre til gode.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er meget vigtig. Men pengene skal ikke nødvendigvis komme fra andre sundhedstiltag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undervisningen skal ikke nødvendigvis organiseres i klasser, men der må gerne være flere pædagoger og lærere på skolerne end i dag.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløs er ikke noget man vælger at blive.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En bestemt skatteprocent er ikke et mål i sig selv. Det er velfærden, der skal sættes mål for.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ligelig udvikling forudsætter at de områder, der er mest udfordrede af ringe vækst, skal tilgodeses mest. Jeg går ind for mere lighed.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forebyggende arbejde skal styrkes, - men det koster ikke nødvendigvis mere.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt og godt at cykle, og så sparer det CO2 og gavner folkesundheden.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nature ejes af os alle, og skal derfor værnes til gavn for fællesskabet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er vigtig for vore livskvalitet. Den binder os sammen, og er med til at give os et Danmark der hænger sammen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en god forebyggende ting at gøre. Det koster ikke nødvendigvis flere penge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En bedre integrationsindsats koster ikke nødvendigvis mere. Jeg vil gerne støtte en bedre integrationsindsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt at de bredeste skuldre bærer mest, men de, der har sparet op til alderdommen, skal ikke straffes. Principielt er jeg imod brugerbetaling af velfærdsydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i at indsats for sindslidende skal opprioriteres, men pengene skal ikke nødvendigvis komme fra andre sundhedstiltag.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En investering i børnene er en investering i fremtiden. Det er det bedste sted man kan investere sine penge.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt erhvervsklima er til gavn for alle i kommunen. Men kommunen skal være mindst lige så borgervenlig som den skal være erhvervsvenlig.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundværdier er helt overvejende samfundsskabte og skal derfor også beskattes til gavn for fællesskabet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 851 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

1. Borgerne skal inddrages mere gennem borgermøder,
ret til borgerdrevne forslag og elektroniske
borgerpaneler.
2. Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsnet
overalt i Danmark.
3. Sundhedsvæsnet skal organiseres med fokus på
borgerne, og det skal hænge sammen, så ingen
borgere - uanset hvor de bor - lades i stikken.
4. Alle børn skal værdsættes for det de er, og ikke for det
de kan.
5. Arbejdet for sundhed, lighed og fællesskab skal
fremems mest muligt i Byrådet og Regionsrådet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med regionsklinikker, hvor der ikke er læger der ønsker at drive privat klinik. Det er ikke godt at regionsklinikkerne er midlertidige. Borgerne møder for mange forskellige læger. Praksisområdet bør overgå helt og fuldt til regionerne.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været alt for lidt involvering af borgerne. Regionen har været for usynlig for borgerne. Regionen r ikke åben nok. Der skal en anden stil til.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis i orden, hvis nye metoder og nyt materiel kan give besparelser. Men der skal ikke være flere generelle besparelser.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den fri og lige adgang til sundhedsvæsnet skal bevares.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsnet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal der være læger til rådighed for alle borgere. Bedst ville det være, hvis Regionerne ansatte læger til praksissektoren. Det nuværende system med læger, der driver privat forretning har ikke kunnet løse problemerne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privathospitaler løser ikke generelle opgaver, og er derfor mest til gavn for de få (der har råd). Vi har brug for offentlige sygehuse, der er til for de mange. Og samfundet har brug for hospitaler der uddanner nye læger. Det gør privathospitaler ikke

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse er OK. Men de skal ikke erstatte mindre sygehuse. Der skal arbejdes med bedre sammenhæng mellem det nære sundhedsvæsen og det specialiserede på universitetshospitalerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne bliver ikke billigere af at en privat virksomhed skal tjene penge på opgaven.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges de penge, der er nødvendige.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal begrænse CO2, og det kræver at vi kører mindre i private biler. Mere kollektiv transport vil også være godt for de mange, der ikke har råd til at have en bil, eller er blevet ude af stand til at køre selv.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelsesmuligheder er vigtig for både de unge og for samfundet. Vi skal have hævet uddannelsesniveauet i Nordjylland.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionernes hovedopgave er sundhedsvæsnet. Regional styring af det giver bedre mulighed for folkelig involvering. Og så har staten omkring SKAT vist hvor dårligt det går når den tager over.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiske og somatiske sygdomme skal behandles ligeligt og det kræver flere penge til psykiatrien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelser må aldrig være et mål i sig selv. Det er velfærden vi skal have mål for, - ikke hvordan vi forringer den.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er både fordele og ulemper med screening, så de skal vælges efter nøje overvejelser.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forsikringer er med til at skabe større ulighed. Det er der ikke brug for. Der skal arbejdes for mere lighed i sundhed.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal arbejde for udvikling i hele regionen. De områder, der er mest udfordret af begrænset vækst, skal have særlig opmærksomhed.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal spare mest muligt på jordens ressourcer. Og så skal vi værne om drikkevandet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal den kollektive trafik styrkes.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal alene varetage den overordnede styring. Detailstyringen skal overlades til uddannelsesinstitutionerne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Skive Seminarium
Master Offentlig ledelse Aarhus universitet

Erhvervserfaring

Fhv. forvaltningschef Lederne
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Skive Seminarium
Master Offentlig ledelse Aarhus universitet

Erhvervserfaring

Fhv. forvaltningschef Lederne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland