PERSONPROFIL

Frank Østergaard

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Jammerbugt
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 3 børn

F

Frank Østergaard (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune. Han er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Fra 2009 til 2013 sad han i Jammerbugt Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet, han var også kandidat ved Kommunalvalget i 2013 men fik ikke genvalg. I 2012 skiftede han til Socialistisk Folkeparti, hvor han er lokalformand i Jammerbugt.

Frank Østergaard har siden 2015 arbejdet som køkkenmontør for PE-Kristensens Eftf. Før det var han ansat som elektriker i Faarup Sommerland. Frank Østergaard er udlært elektriker fra Aalborg Tekniske Skole.
Privat er han gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 176 Socialistisk Folkeparti in total 852
KV 2013 Personlige stemmer 84 Socialistisk Folkeparti in total 1018

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde:
Bedre normering i daginstitutionerne og at skoleklassen maximalt må være 24 elever.
Miljø og naturbeskyttelse indgår i alt politiskarbejde i Jammerbugt kommune.
Større tillid til medarbejdernes faglighed og ansvarlighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Jammerbugt Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje og børnepasning er en kommunal opgave.

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kultur og flere på børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen er en vigtig del af et samfund, derfor vil jeg heller finde pengene andre steder.

3 Mogens Gade har været en god borgmester for Jammerbugt Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I idrætspolitikken skal der især være fokus på, at breddeidrætten og idrætslivet skal motiveres til at medvirke til tankerne om inklusion af udsatte borgere og integration af nydanskere og en åben folkeskole.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kæmper for at der maximalt må være 24 elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for gratis hjemmehjælp, men der bør være mulighed for tilkøbsydelser i forhold til den praktiske hjemmehjælp. Denne mulighed må aldrig bruges til at skære ned på det generelle serviceniveau

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at sundhedsvæsenet generelt trænger til et løft, men det har især været psykiatrien, der har været underfinansieret de sidste mange år

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 119 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde:
Bedre normering i daginstitutionerne og at skoleklassen maximalt må være 24 elever.
Miljø og naturbeskyttelse indgår i alt politiskarbejde i Jammerbugt kommune.
Større tillid til medarbejdernes faglighed og ansvarlighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ramme socialt skævt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at regionen bør ansætte lægerne for at netop at få læger i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Formand Socialistisk Folkeparti Jammerbugt

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem. Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Elektriker, Aalborg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Køkkenmontør PE-Kristensens Eftf.

2009 - 2015

Elektriker Faarup Sommerland
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Formand Socialistisk Folkeparti Jammerbugt

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem. Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Elektriker, Aalborg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Køkkenmontør PE-Kristensens Eftf.

2009 - 2015

Elektriker Faarup Sommerland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland