PERSONPROFIL

Frederik Meyer Johannesen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

D

Frederik Meyer Johannesen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Hjørring kommune samt til regionsrådet i Region Nordjylland. Frederik Meyer Johannesen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er studerende og næstformand for Nye Borgerliges afdeling i Hjørring.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 47 Nye Borgerlige in total 538

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig hvis man ønsker et byrådsmedlem der i de næste 4 år kæmper for:

Fokus på oplandet:
Vi skal have stoppet yderligere centralisering af kommunen og have udflyttet nogle services til oplandet. Mere asfalt, mere borgerservicetid i de decentrale byer, revurdering af NTs busplaner, bevarelse af de sidste folkeskoler og kommunale institutioner i oplandet.

Friskoler:
Vi skal have en langt mere positiv dialog med friskolerne hvor spørgsmålene skal være: hvad kan vi gøre for jer? & hvad kan i gøre for os? Jeg ønsker ligeledes at undersøge mulighederne for at dele faciliteter med friskolerne (som faglokaler) og underviserdialog.

Administration:
Hvis Hjørring kommune var ligeså gode som Jammerbugt kommune til at administrer ville der være et vist million beløb mere til velfærd ifølge Kora. Derfor vil Nye Borgerlige gøre op med mængden af bureaukrati, reguleringer, regler og kontrol.

Asylløsning & integration:
Det er tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Vi stiller krav til hinanden – det skal vi også gøre til indvandrere. Derfor skal integrationsrådet lukkes. Ud fra rådets referater kan man konkludere at medlemmernes fravær er uacceptabelt og useriøse. Derudover skal vi ikke have asylløsninger som placere flere hundrede enlige mænd fra Mellemøsten og Nordafrika midt inde i vores byer (så som i Vrå og Hjørring).

Ældre og handicappede:
Vi skal have flere varme hænder i vores institutioner - ikke kolde hænder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 96 Nye Borgerlige in total 3047

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig hvis man ønsker et byrådsmedlem der i de næste 4 år kæmper for:

Fokus på oplandet:
Vi skal have stoppet yderligere centralisering af kommunen og have udflyttet nogle services til oplandet. Mere asfalt, mere borgerservicetid i de decentrale byer, revurdering af NTs busplaner, bevarelse af de sidste folkeskoler og kommunale institutioner i oplandet.

Friskoler:
Vi skal have en langt mere positiv dialog med friskolerne hvor spørgsmålene skal være: hvad kan vi gøre for jer? & hvad kan i gøre for os? Jeg ønsker ligeledes at undersøge mulighederne for at dele faciliteter med friskolerne (som faglokaler) og underviserdialog.

Administration:
Hvis Hjørring kommune var ligeså gode som Jammerbugt kommune til at administrer ville der være et vist million beløb mere til velfærd ifølge Kora. Derfor vil Nye Borgerlige gøre op med mængden af bureaukrati, reguleringer, regler og kontrol.

Asylløsning & integration:
Det er tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Vi stiller krav til hinanden – det skal vi også gøre til indvandrere. Derfor skal integrationsrådet lukkes. Ud fra rådets referater kan man konkludere at medlemmernes fravær er uacceptabelt og useriøse. Derudover skal vi ikke have asylløsninger som placere flere hundrede enlige mænd fra Mellemøsten og Nordafrika midt inde i vores byer (så som i Vrå og Hjørring).

Ældre og handicappede:
Vi skal have flere varme hænder i vores institutioner - ikke kolde hænder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Næstformand - Nye Borgerlige i Hjørring

Erhvervserfaring

Studerende
D

Politiske hverv

Næstformand - Nye Borgerlige i Hjørring

Erhvervserfaring

Studerende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland