PERSONPROFIL

Gitte Lopdrup

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Vesthimmerland
Spidskandidat i Region Nordjylland

Født 5. august 1974 i Randers Gift 2 børn Bor i Vesthimmerlands Kommune

B

Gitte Lopdrup (R) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er medlem af Forretningsudvalget samt Psykiatriudvalget,

Gitte Lopdrup er hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre.

Gitte Lopdrup er oprindeligt uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeut og fysioterapetskolen i Holstebro, og hun har siden bl.a. uddannet sig som kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet og som certificeret stresscoach. Hun arbejder til daglig som projektleder for Randers Kommune og som Life-, Business & Stresscoach ved Lopdrup Coaching. Hun er desuden Human Ressourse-praktikant i Viborg Kommune. Gitte Lopdrup har tidligere bl.a. arbejdet i andre projektleder- og coachstillinger. Privat er Gitte Lopdrup bosat i Aars. Hun er gift og har to børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 180 0

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Folketinget fordi vi skal;
-have tryghed og lighed i sundhedsvæsenet
-investere mere i forebyggelse og sundhedsfremme
-investere i børn og unges trivsel og fremtid
-sætte fart på den grønne omstilling

Jeg er en 44-årig nordjyde med socialt engagement, et stort hjerte og en god portion sund fornuft

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte familier skal have mere økonomisk støtte, for flere og flere familier lever i fattigdom. Dog skal vi ikke skære i ydelser til de mere velfungerende børnefamilier.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægemangel er en stor udfordring her i Nordjylland. Jeg mener, at vi skal gøre mere i at oprette delestillinger og delepraksis. Det efterspørges blandt de unge læger.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et ensartet serviceniveau kan opnås gennem kvalitetsstandarder, som jeg mener mangler i kommunerne.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 104 Radikale Venstre in total 628

Mærkesager

  • Sundhed
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for kvalitet og nærhed i sundhedsvæsenet, for mindre ulighed, bedre psykiatri og for bedre arbejds- og uddannelsesmuligheder for sundhedspersonale. For at alt dette skal lykkes, må vi tænke anderledes. Vi skal fokusere langt mere på forebyggelse og sundhedsfremme, så vi undgår at flere og flere bliver syge.
Derudover skal borgerne inddrages mere i deres behandling. De skal bl.a. klædes på til at træffe de beslutninger om deres behandling, der passer bedst til deres liv og hverdag. De sundhedsprofessionelle er eksperter på behandling, mens borgerne er eksperter på deres eget liv. Begge dele skal bringes i spil, når beslutningerne skal træffes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere ældre i kommunen. Vi lever længere og er syge i flere år og har derfor brug for behandling og pleje i større omfang. Der er skåret ind til benet på sundhedsområdet og jeg ser det ikke som muligt at der kan spares mere, uden at slække på kvaliteten.

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes der generelt mangler visioner for, hvad vi gerne vil med vores kommune. Den seneste periode har været præget for meget af enkeltsager, personsager og sognerådspolitik. De ting kan Knud dog ikke alene klandres for, men han har ikke holdt sin sti ren, hvilket jeg forventer af såvel en borgmester som af byrådsmedlemmerne.

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være et mål at centralisere og lave stordrift. Jeg går ikke ind for at små institutioner som fx små skoler bliver lukket, da små skoler kan noget og store skoler kan noget andet. Det der må være styrende er kvaliteten.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at der er tilstrækkelig busdækning i lokalområderne, så vi sikrer at de unge som bor der, kan komme til- og fra uddannelsesinstitutionerne.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det godt nu i Vesthimmerland, men på sigt vil det være fint også at få det organiske affald sorteret.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte ældreidrætten ligesom vi støtter børne- og ungeidrætten. Som det er nu, falder tilskuddet væk, hvis der er for mange ældre medlemmer i en idrætsforening.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal satse massivt på tidlig indsats, så alle børn får lige muligheder for at få et godt liv. Vi skal støtte initiativer for børn i belastede/ udsatte familier. Vi skal desuden gøre hvad vi kan for at nedbringe uligheden i vores samfund.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt tidligere synes jeg vi skal forebygge og støtte børn i udsatte familier, men jeg er ikke enig i, at målet kun er at holde dem fra kriminalitet. Det handler lige så meget om at støtte dem i at få en tro på sig selv og på egne evner, så de får bedre forudsætninger for at leve et liv med høj livskvalitet, fordi de fx får succes med at gennemføre en uddannelse osv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at børnene har sikre veje til deres skoler, så flere vælger cyklen frem for at blive kørt af deres forældre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være plads til begge dele. Vi behøver ikke ødelægge vores skønne natur, for at få plads til erhvervsejendomme. De kan udemærket ligge i byzonen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der SKAL tilføres flere penge til psykiatriområdet, men de skal ikke tages fra det øvrige sundhedsbudget. Til gengæld skal der tilføres flere penge til området fra landspolitisk side, så psykiatrien kommer på niveau med somatisk område, og ikke overvejende skal finansieres at satspuljemidler som det er tilfældet nu.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi radikale mener at der opnormeres på børneområdet, så der er 2 uddannede pædagoger og en medhjælper pr. 19 børn i børnehaven og pr. 10 børn i vuggestuen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal satse på at tiltrække og støtte små virksomheder. Der skal satses mere på rådgivning og mindre på bureaukratisering.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1011 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for kvalitet og nærhed i sundhedsvæsenet, for mindre ulighed, bedre psykiatri og for bedre arbejds- og uddannelsesmuligheder for sundhedspersonale. For at alt dette skal lykkes, må vi tænke anderledes. Vi skal fokusere langt mere på forebyggelse og sundhedsfremme, så vi undgår at flere og flere bliver syge.
Derudover skal borgerne inddrages mere i deres behandling. De skal bl.a. klædes på til at træffe de beslutninger om deres behandling, der passer bedst til deres liv og hverdag. De sundhedsprofessionelle er eksperter på behandling, mens borgerne er eksperter på deres eget liv. Begge dele skal bringes i spil, når beslutningerne skal træffes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Falck klinikkerne har været en nødvendighed, for alternativet er at der ingen læge er. Jeg ser helst at vi kan tiltrække flere læger ud i almen praksis, så vi alle har en familielæge. Det bør vi satse på at fremme i den næste periode

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i at vi skal sikre familielægen i yderområderne, men det gøres ikke kun gennem økonomisk kompensation. Vi skal også kigge på lægernes arbejdsmiljø osv.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialisering er godt i mange tilfælde, men de små sygehuse er også vigtige. De udfører fx ortopædkirurgi tæt ved borgerens bopæl, og de gør det godt. Det ene skal ikke udelukke det andet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kun udliciteres hvis kvalitet og økonomi hænger sammen. Madlavning bør foregå på sygehusene så der ikke bliver serveret vakumpakket mad.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelser skal være tilgængelige for de unge, men samtidig skal vi sikre, at kvaliteten kan opretholdes, hvilket kan være en udfordring på små institutioner.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er bedst til at løse de opgaver indenfor sundheds- og specialområdet som de gør pt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere midler til psykiatrien, men midlerne skal overvejende tildeles gennem finansloven, frem for gennem satspuljemidler, som det er tilfældet nu.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fordele og ulemper ved at screene. En fordel er at sygdom bliver opsporet tidligt, så den kan behandles. Omvendt er det meget omkostningsfuldt at screene, og det kan medføre en falsk tryghed og en ubegrundet frygt. Der bør være en overvejende effekt af screeningen, før den indføres.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Radikale Venstre

2015 - 2017

Hovedbestyrelsemedlem i RV, Bestyrelsesmedlem i RV Vesthimmerland

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2014 - 2016

Cand.scient.san.publ. Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet

2012 - 2012

Stresscoach, Coach Fokus i Odder

1999 - 2002

Ergoterapeut, Ergoterapeut og fysioterapetskolen i Holstebro

Erhvervserfaring

2017 - nu

Projektleder Randers Kommune

2011 - 2017

Life-, Business og Stresscoach Lopdrup Coaching
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Radikale Venstre

2015 - 2017

Hovedbestyrelsemedlem i RV, Bestyrelsesmedlem i RV Vesthimmerland

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2014 - 2016

Cand.scient.san.publ. Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet

2012 - 2012

Stresscoach, Coach Fokus i Odder

1999 - 2002

Ergoterapeut, Ergoterapeut og fysioterapetskolen i Holstebro

Erhvervserfaring

2017 - nu

Projektleder Randers Kommune

2011 - 2017

Life-, Business og Stresscoach Lopdrup Coaching

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland