PERSONPROFIL

Gustav Sieg Sørensen

Alternativet

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Thisted
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 26. marts 1951 i Natrup, Sallingsund Single 3 børn Bor i Thisted Kommune

Å

Gustav Sieg Sørensen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Thisted kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Gustav Sieg Sørensen blev ikke valgt ind for nogen af delen.

I 2013 stillede han op til kommunalvalget for Radikale Venstre, men i 2016 skiftede han parti til Alternativet.

Gustav Sieg Sørensen er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet lærer fra Den frie Læreruddannelse i Ollerup, og han har tidligere arbejdet som lærer og i træindustrien. Han har desuden arbejdet som teknisk assistent og som faglært landmand.

Privat er Gustav Sieg Sørensen bosat i Thisted Kommune. Han er far til tre voksne børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 2 0

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

02:44

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 22 Alternativet in total 783
KV 2013 Personlige stemmer 56 Radikale Venstre in total 284

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig fordi, at jeg vil sætte gang i den grønne omstilling både i region og kommune.

Vi skal have et ægte demokrati med mere borger-inddragelse og flere borger-initiativer.

Vi skal have en kollektiv trafik, der fungerer - også i udkanterne.

Kort sagt: Jeg ønsker et humant ligevægtssamund.

Kandidaten på de sociale medier

02:44

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thisted Kommune skal også drive drive asylcentre i fremtiden. Vi skal tilbyde flygtninge indkvartering i tomme skoler, plejehjem, tomme boliger mv-

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere lejeboliger, så tilflyttere kan vende sig til Thy og Hannæs inden, at de køber en bolig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er falsk modsætning. Der skal være plads til begge dele. Vi skal investere i udvikling, fx skal Thy og Hannæs være forsøgsområde for selvkørende biler. Vi skal have en fleksibel kollektiv trafik, i dagtimerne på hverdage skal der fx være halvtimes drift fra Hanstholm, Thisted og Hurup (samt fra Fjerritslev, Nykø bing og Thyholm (dvs. Hvidbjerg)). Flextrafik i resten af kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stadigvæk have et tætmasket og velfungerede net af haller og idrætsbaner. Jeg vel faktisk ikke, om det vil koste flere penge, eller om det kan gøres smartere for færres penge.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra min tid som medlem af bestyrelsen for Kulturelt Samråd ved jeg, at investeringer i kultur er med til give udvikling. Et godt eksempel er Spillestedet Thy, som jeg var med til starte i 2017.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen præget af affolkning. Vi har brug for tilflytning. Tilflytning af flygtninge en ressource for lokalsamfundene.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til flere friplejehjem, men jeg aner ikke, hvad dette vil betyde for serviceniveauet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en bedre indsat for genoptræning. Gennem en beskeden skattestigning skal vi undgå forringelse for de andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thisted kommune kører pt. på minimumsnormeringer i skoler og børnehaver. Vi har simpelthen ikke råd til andet. Derfor skal vi have en beskeden skattestigning i 2019 eller i 2020, så vi efterhånden får råd til at nærme os landsgennemsnittet. Derimod skal vi hverken have luksus eller overforbrug af penge.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skaffes flere arbejdspladser bl.a. ved at iværksættere får det nemmere, og ved at små virksomheder opmuntres til at vokse sig større.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thisted kommune kører pt. på minimumsnormeringer i skoler og børnehaver. Vi har simpelthen ikke råd til andet. Derfor skal vi have en beskeden skattestigning i 2019 eller i 2020, så vi efterhånden får råd til at nærme os landsgennemsnittet. Derimod skal vi hverken have luksus eller overforbrug af penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et godt liv hele Thy og Hannæs. Derfor skal kommunen acceptere, at fx en skole ''i udkanten'' populært sagt ''kører med underskud''.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har efterhånden en del cykelstier i naturen. Vi har brug for flere ''hverdags-cykelstier, når vi skal på arbejde, i skole eller ud for at handle.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større erhvervsejendomme (for by-erhvervene) skal ikke placeres i naturen, men i erhvervsområderne. Det er vigtigt med ''grønne kiler'' overalt i kommunen - også i byerne. Med stigemodellen skal Nationalparken i vest forbindes med Limfjords-landet i øst. Ådalene kunne være en del af ''natur- trinene'' i stigen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er især vigtigt at støtte kulturens væktslag. Thy og Hannæs skal have et godt omdømme blandt kunstenre m.fl. fra ind- og udland. Fra min tid som medlem af bestyrelsen for Kulturelt Samråd ved jeg, at investeringer i kultur er med til give udvikling. Et godt eksempel er Spillestedet Thy, som jeg var med til starte i 2017.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forstår ikke helt spørgsmålet. Er der overhovet lovligt, at Thisted Kommune opfinder sin egen tarif ?? Skal vi ikke bare følge statens tariffer ??

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en bedre indsats for sindslidende. Gennem en beskeden skattestigning skal vi undgå forringelse for de andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væk med minimumsnormeringen. Vi skal i stedet nærme os den gennemsnitlige normering - også¨selv om dette vil give en beskeden skattestigning i 2019 eller i 2020.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktionsvirksomheder (fx Colo-plast) flytter til udlandet i et stigende omfang. Jeg vil støtte iværksættere (både fastboende og tilflyttere) i at skabe nye virksomheder. Desuden vil jeg støtte små virksomheder i at vokse sig større. Jeg ved faktisk ikke, om det vil koste flere penge, eller om de eksisterende midler bare skal bruges smartere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg foreslår en beskeden stigning i indkomstskatten i 2019 eller i 2020. Grundskylden skal naturligvis sættes tilsvarende op. Alt andet ville jo være socialt uretfærdigt.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 197 Alternativet in total 4811

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig fordi, at jeg vil sætte gang i den grønne omstilling både i region og kommune.

Vi skal have et ægte demokrati med mere borger-inddragelse og flere borger-initiativer.

Vi skal have en kollektiv trafik, der fungerer - også i udkanterne.

Kort sagt: Jeg ønsker et humant ligevægtssamund.

Kandidaten på de sociale medier

02:44

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre nødvendigt med Falck og Nordic Medicare, men godt er det ikke. De alment praktiserende læger skal tilskyndes til at oprette familielæge-konsultationer, også hvor vi almindelige borgere har lave indkomster (fx i landdistrikter og i sociale boligblokke), fx ved lavere huslejer i sundhedshuse, men ikke ved højere lønninger. Der skal også uddannes flere læger på Aalborg Universitet.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, pengene skal skaffes ved, at udgifterne til medicin skal trækkes helt ud af regionens sundhedsbudget, og at staten i stedet betaler medicinen direkte. (Staten skal dække det offentliges medicinudgifter 100 procent). Det er alligevel staten (Sundhedsstyrelsen), der bestemmer over medicinen, derfor skal staten betale.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri adgang til sundhed for alle. Det er den alment praktiserende læge, der er ''dørvogter'' til sundhedsvæsenet. Der skal ikke betales ''afgift ved yderdøren''. Eventuelle gebyrer skal placeres længere ''inde i'' sundhedsvæsenet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bl. a. ved, at regionen bygger flere sundhedshuse, og ved at tilbyde de praktiserende læger lavere driftsomkostninger (fx ved lavere huslejer i sundhedshusene).

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er regionen, der står for udvikling og fornyelse af sundhedsvæsenet. Derfor kan de private sygehuse (på den lange bane) ikke give en bedre kvalitet, men der skal naturligvis også være plads til private sygehuse.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er p.t. meget få mindre sygehuse tilbage. Afstandene i Nordjylland er så store, at det vil være katastrofe at nedlægge flere sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tror, at udlicitering vil fremme silotænkning og hæmme helhedstænkning. Udlicitering hæmmer nytænkning på tværs.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lav maksimal responstid for ambulancerne - ikke som nu, hvor der er gennemsnitlig responstid.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker halvtimes drift i dagtimerne på hverdage fra de ca. 30 landfaste kommunecentre fra før 2007 (Nykøbing, Hurup, Thisted, Hanstholm, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Pandrup, Løkken, Hjørring, Hirtshals, Sindal, Skagen, Frederikshavn, Sæby, Dronninglund, Brønderslev, Løgstør, Farsø, Aalestrup, Aars, Støvring, Skørping, Arden, Nørager, Hobro, Mariager, Hadsund, Sejlflod, Hals, Aalborg og Nibe). Bedre dækning i ydertimerne. Bedre flextrafik lokalt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal beholde sine opgaver, og den skal blive bedre til at samarbejde til højre og venstre. Hvis staten overtager opgaverne giver det bare mere bureaukrati, mere silotænkning og mindre demokrati.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screening er god forebyggende indsats, men skal gennemføres uden overdrivelser.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det meste af Nordjylland er i forvejen tyndt befolket. Der skal fortsat være liv overalt. Derfor skal bosætningen styrkes - også i udkanterne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal tage vare på råstofferne, så de ikke forsvinder i løbet af to eller tre slægtled.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg, at regionen skal bede staten om lov til bruge flere penge til tog og busser. Jeg ønsker halvtimes drift i dagtimerne på hverdage fra de ca. 30 landfaste kommunecentre fra før 2007. Bedre dækning med bus og tog i ydertimerne. Bedre flextrafik lokalt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal arbejde for, at der ungdomsuddannelser overalt i Nordjylland, og regionen skal have midlerne til at sikre dette.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidatens valgvideo

02:44

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Thisted Kommune, Alternativet

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Thisted Kommune, Alternativet

Uddannelse

1977 - 1982

Professionsbachelor Lærer, Den frie Læreruddannelse i Ollerup

Erhvervserfaring

Fhv. lærer
Fhv. landmand
Teknisk assistent (bygge, anlæg og planlægning)
Å

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Thisted Kommune, Alternativet

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Thisted Kommune, Alternativet

Uddannelse

1977 - 1982

Professionsbachelor Lærer, Den frie Læreruddannelse i Ollerup

Erhvervserfaring

Fhv. lærer
Fhv. landmand
Teknisk assistent (bygge, anlæg og planlægning)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland