PERSONPROFIL

Helle Bak Andreasen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Jammerbugt

Født 2. oktober 1969 i Brovst Gift 2 børn

V

Helle Bak Andreasen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune. Hun er formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget. Derudover er hun formand for Integrationsrådet i Jammerbugt Kommune. Hun har siden 2001 været kommunalbestyrelsesmedlem, først i Brovst Kommune og nu i Jammerbugt Kommune.

Helle Bak Andreasen arbejder som finansdirektør i Dantech Freezing Systems A/S.Privat er hun gift og har to børn

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 858 Venstre in total 10436
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 874 Venstre in total 10338

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Lokalpolitik handler om mennesker og jeg vil gerne fortsat være med til at gøre en mærkbar forskel for mine medmennesker. Vi bor og lever i en landdistriktskommune med de goder og udfordringer der er heri. Det kan vi altid udvikle på, bla.ved hele tiden at have focus på vores børn, vores erhverv, vores kultur og udvikling generelt! Vi er selv de allerbedste ambassadører for vores kommune og derfor skal de basale ting være i top, såsom gode skoler og fritidstilbud og vi skal have focus på erhvervsudvikling i hele kommunen. Det vil jeg fortsat arbejde seriøst for!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Jammerbugt Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kultur og flere på børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med et bredt kultur og andre fritidstilbud til le - det er med til at danne os og forme os som mennesker. Godt med fællesskab!

3 Mogens Gade har været en god borgmester for Jammerbugt Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - alle har gavn af at komme i en forening - om det er spejder, fodbold, kor eller noget fjerde!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Venstre

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Brovst Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Integrationsrådet i Jammerbugt Kommune

Uddannelse

Folkeskole Brovst Skole

Erhvervserfaring

Finansdirektør Dantech Freezing Systems A/S
V

Politiske hverv

2007 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Venstre

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Brovst Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Integrationsrådet i Jammerbugt Kommune

Uddannelse

Folkeskole Brovst Skole

Erhvervserfaring

Finansdirektør Dantech Freezing Systems A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland