PERSONPROFIL

Henrik Harder

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 17. december 1963 Gift 3 børn

V

Henrik Harder var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Henrik Harder (V) er kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland for Venstre. Han arbejder som sekretariatschef for Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU) og han er uddannet fra Aalborg Universitet. Derudover er han næstformand for Venstres regionsbestyrelse i Region Nordjylland.
Privat er Henrik Harder gift og far til tre.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 429 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

- En bedre kræftbehandling for specielt kvinder i Nordjylland
- En bedre og hurtigere psykiatriske behandling af specielt unge i Nordjylland
- Den bedste behandlingskvalitet og de bedste behandlingstilbud, også i Nordjylland

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er jo ikke sket besparelser i det omfang der antydes i spørgsmålet, problemet er at behovet for ydelser på sundhedsområdet stiger voldsomt!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelser viser, at i en dansk kontekst (Region Midtjylland), er det langt bedre at give mere og bedre information ved aftalt besøg hos sundhedsvæsnet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan sagtens lade sig gøre både at opretholde det generelle serviceniveau og opprioritere akutberedskabet i yderområderne!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kravet er fjerne midlertidigt af regeringen!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat til Regionsvalg 2017
Næstformand her: Regionsbestyrelsen for Venstre i Region Nordjylland

Uddannelse

Ph.D. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Sekretariatschef VEJ-EU
V

Politiske hverv

Kandidat til Regionsvalg 2017
Næstformand her: Regionsbestyrelsen for Venstre i Region Nordjylland

Uddannelse

Ph.D. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Sekretariatschef VEJ-EU

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland