PERSONPROFIL

Ib Madsen

Dansk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 13. oktober 1957 i Brovst Gift 2 børn

O

Ib Madsen (DF) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Akut- og Praksisudvalget.

Han har ikke tidligere været opstillet eller ageret inden for politik, alligevel blev han overlegent valgt som spidskandidat, da han meddelte sit kandidatur. Dog er der familiære politiske rødder, da hans far Leif Madsen i en årrække sad i Brovst Byråd for det hedengangne Fremskridtsparti. Ib Madsen meddelte ligeledes ved udvælgelsen, at han kun er interesseret i en plads i regionsrådet - han går dermed ikke efter andre politiske hverv. Ib Madsen er til daglig ansat som salgsleder hos Stofa, en post han har bestredet siden maj 2017, og har tidligere beskæftiget sig som konsulent.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3077 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Der skal værer sund og nylavet mad på alle sygehusene.
Et trygt sundhedsvæsen er ikke til diskussion.
Bevar lægevagten i hele Nordjylland.
Skiltene på vores sygehuse skal stå på dansk.
Opprioriter de varme hænder.
Vores læger skal tale flydende og forståeligt dansk

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Salgsleder Brovst

Erhvervserfaring

Salgsleder Stofa A/S
O

Politiske hverv

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Salgsleder Brovst

Erhvervserfaring

Salgsleder Stofa A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland