PERSONPROFIL

Ida Skov

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 4 børn

Ø

Ida Skov (EL) er byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, hvilket hun har været siden 2013. Hun er medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Sundhedsudvalget

Ida Skov har arbejdet som lærer på forskellige skoler i mange år og var kredsmedlem af Lærerkreds Nord efter Kommunalreformen 2007. I dag er hun efterlønner.

Privat er hun gift og har fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 302 Enhedslisten in total 680
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 289 Enhedslisten in total 1164

Mærkesager

  • Børn
  • Demokrati
  • Miljø

Med kandidatens egne ord

Alle beslutninger skal vurderes ud fra, om det beskytter 1. klima, miljø og natur og 2. om det modarbejder fattigdom og ulighed.

Jeg stemmer altid for den mindste forbedring af et velfærdsområde, hvis det ikke går ud over et andet, men jeg ofrer ikke f.eks de handicappede for at styrke en anden gruppe.

Jeg vil arbejde for at afskaffe det lokale årlige omprioriteringsbidrag

Jeg vil fortsætte arbejdet med at få åbenhed, og faglighed i kommunale beslutningerne, og mere indflydelse til lokalområderne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at stoppe forringelserne af den kommunale velfærd er det nødvendigt at skaffe indtægter til kommunen. Jeg stiller derfor forslag om at indføre dækningsafgift og hæve grundskylden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 101 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Børn
  • Demokrati
  • Miljø

Med kandidatens egne ord

Alle beslutninger skal vurderes ud fra, om det beskytter 1. klima, miljø og natur og 2. om det modarbejder fattigdom og ulighed.

Jeg stemmer altid for den mindste forbedring af et velfærdsområde, hvis det ikke går ud over et andet, men jeg ofrer ikke f.eks de handicappede for at styrke en anden gruppe.

Jeg vil arbejde for at afskaffe det lokale årlige omprioriteringsbidrag

Jeg vil fortsætte arbejdet med at få åbenhed, og faglighed i kommunale beslutningerne, og mere indflydelse til lokalområderne.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten
Medlem af Sundhedsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

lærer Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

2012 - nu

Efterlønsmodtager

1974 - 2012

Lærer
Ø

Politiske hverv

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten
Medlem af Sundhedsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

lærer Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

2012 - nu

Efterlønsmodtager

1974 - 2012

Lærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland