PERSONPROFIL

Inge Marie Sonne

Kristendemokraterne

Spidskandidat i Brønderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 24. februar 1948 i Sønderjylland, Tønder kommune Gift 4 børn

K

Inge Marie Sonne var i år 2017 kandidat for Kristendemokraterne til kommunalvalget i Brønderslev kommune og i Region Nordjylland. Inge Marie Sonne blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Inge Marie Sonne (Kristendemokraterne ) har tidligere været opstillet for partiet. Inge Marie Sonne er sekretær for partiets bestyrelse i Region Nordjylland

Inge Marie Sonne er i dag pensioneret. I sit arbejdsliv har hun bl.a. arbejdet som boghandler og som underviser og skolesekretær på flere friskoler. Fra 2000 til 2009 var hun desuden udsendt til missionærarbejde i Tanzania. Inge Marie Sonne har desuden erfaring med frivilligt arbejde bl.a. som medleder i et juniorkor og en juniorklub og med frivilligt arbejde i en missionsforening.

Privat er Inge Marie Sonne bosat i Brønderslev Kommune. Hun er gift, og hun har fire voksne børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 50 Kristendemokraterne in total 107
KV 2013 Personlige stemmer 66 Kristendemokraterne in total 130

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker forældrene tilbage til børnene mens disse er små.
Børnene er forældrenes - ikke samfundets eller institutionernes.
Alle børn har krav på nærværende forældre, og alle forældre har ret til at passe egne børn.
Småbørnsforældres vigtigste arbejde er at opfostre deres børn til trygge, duelige og tillidsfulde voksne. Det er dem, der skal overtage samfundet efter os.
Hvis børn og unge er i balance skal der bruges mindre til behandling af sociale skader og der bliver færre selvmord blandt unge.
Sundhed, herunder samfundets sundhed.
Gratis parrådgivning til folk, der søger skilsmisse. I de kommuner, hvor dette er indført er skilsmisse tallene faldet drastisk. Det sparer penge til dobbelt bosætning, retssager, og alle andre følgevirkninger af skilsmissen; især dem, der går ud over børnene, der altid må betale den højeste pris.

Spørgsmål og svar

1 Brønderslev Kommune skal bruge flere penge på renovering af veje og cykelstier.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kulturtilbud og flere penge på børn og unge i Brønderslev Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er livsvigtigt at der er gode forhold og gode tiltage til børn og unge, så de ikke er nødt til at opsøge uheldige miljøer. Det er billigere at forebygge end at helbrede. Kulturen skal nok klare sig.

3 Mikael Klitgaard har været en god borgmester for Brønderslev Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke tages penge fra en trængt gruppe til en anden. Pengene skal tages fra prestigeprojekter. Menneskelig omsorg kommer i første række; derefter kan man se, hvad der kan være til overs til andet. Det er sådan man prioritere i sin private husholdning, og det er vores private penge der administreres i kommunen!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at tingene kan fungere i yderområderne. Når folk er glade for at bo der skal de ikke føle, at det er deres eget problem. I byerne fungere tingene, og det skal de også på landet, så ingen store tiltag i byerne før landområderne er med!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg fordi der ikke skal bruges penge til dette før alle nødvendige ting har fået, hvad de har brug for: Pædagoger nok i børneinstitutioner, personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Hvis man vil have mere kultur tager det under½ time at køre til Aalborg.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som ældre har vi hele livet betalt skat - også til at kunne få glæde af dette i vores alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke tages penge fra en trængt gruppe til en anden. Pengene skal tages fra prestigeprojekter. Menneskelig omsorg kommer i første række; derefter kan man se, hvad der kan være til overs til andet. Det er sådan man prioritere i sin private husholdning, og det er vores private penge der administreres i kommunen!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 40 Kristendemokraterne in total 2968

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker forældrene tilbage til børnene mens disse er små.
Børnene er forældrenes - ikke samfundets eller institutionernes.
Alle børn har krav på nærværende forældre, og alle forældre har ret til at passe egne børn.
Småbørnsforældres vigtigste arbejde er at opfostre deres børn til trygge, duelige og tillidsfulde voksne. Det er dem, der skal overtage samfundet efter os.
Hvis børn og unge er i balance skal der bruges mindre til behandling af sociale skader og der bliver færre selvmord blandt unge.
Sundhed, herunder samfundets sundhed.
Gratis parrådgivning til folk, der søger skilsmisse. I de kommuner, hvor dette er indført er skilsmisse tallene faldet drastisk. Det sparer penge til dobbelt bosætning, retssager, og alle andre følgevirkninger af skilsmissen; især dem, der går ud over børnene, der altid må betale den højeste pris.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Højere Handelseksamen Sønderborg Handelsskole

Erhvervserfaring

Pensionist
K

Uddannelse

Højere Handelseksamen Sønderborg Handelsskole

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland